Seminář Myslíme na sebe

V úterý 22. května 2018 se v sále Knihovny města Hradce Králové konal seminář Myslíme na sebe, který ve spolupráci s Knihovnou města Hradce Králové pořádal SKIP 08 Východní Čechy. Seminář myšlenkově navazoval na seminář z roku 2017, který měl knihovníkům pomoci orientovat se v životě, spolehnout se sám na sebe a naučit se vypořádat se s nečekanými situacemi. Pro velký ohlas vzniklo pokračování semináře, protože téma je potřebné a využitelné ve světě knihovnickém i osobním.

Obsah semináře přesně odpovídal jeho názvu. V dnešním světě musíme myslet především na sebe. S trochou nadsázky můžeme říci, že se potřebujeme vědět, jak se chovat, abychom přežili. Dnešní svět je drsný. Člověk se musí ohánět ne kvůli tomu, aby v něm uspěl, ale aby v něm především přežil. Proto byli lektory charismatičtí muži z řad policie.

Přednáška Hranice mezilidských vztahů kpt. PhDr. Ondřeje Moravčíka z Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje byla věnována tomu, co je a co není protiprávní a co může potkat každého z nás.

PhDr. Jaroslav Matoušek z Městské policie Hradec Králové v přenášce Ubráníme se? mluvil o sebeobraně teoreticky a zmínil i o konkrétní techniky (co kdy dělat). A protože má vlastní oddíl sebeobrany a sebeobranu i vyučuje, došlo i na praktický nácvik.

Oba lektoři mají dar vnést humor i do vážných problémů, byly naprosto výborní, měli živý projev a po celou dobu svých vystoupení dokonale poutali pozornost. Organizátoři mají vždy radost, když se právě toto povede.

Po semináři byli účastníci požádáni o to, aby uvedli jednu věc myšlenku/poznatek/zážitek, která/který Vám ze semináře uvízla/uvízl v hlavě. Z odpovědí vybíráme:

 • „Vyděsilo mě, jak snadné je manipulovat přes sociální sítě s dětmi.“

 • „Moc se mi líbilo, že seminář neprobíhal pouze v nezáživné teorii, ale byl doplněn o praktické ukázky, kterých mohlo být i více. Zjistila jsem, že stejné problémy řeší i jiní a hlavně s nimi umí někdo poradit a pomoci.“

 • „Použít vždy hlasitě a důrazně svůj hlas (nebudu tím za hysterku).“

 • „Např. jak reagovat při slovním napadání. Taky mě ohromily zprávy o tom, jak rozšířená je mezi dětmi pornografie.“

 • „Nikdy se předem nevzdávat, ať vypadá situace sebehůř. Bojovat za každou cenu.“

 • „Za každé situace bojovat za sebe a za svoji rodinu – potvrzení mého přesvědčení.“

 • „Určitě přeposílání spoře oděných fotek malých děvčat v tak velkém počtu, to je strašné.“

 • „Chovat se obezřetně a používat mozek.“

 • „Rady, jak se chovat při přímém kontaktu s útočníkem.“

 • „Nápad oslovit konkrétního člověka se žádostí o přivolání policie, zdravotníků.“

 • „Rady, jak se chovat při slovním napadení například v půjčovně.“

A ještě jedna poslední účastnická reakce: „Souhlasím s názorem přednášejícího, že v oblasti bezpečnosti na internetu zásadně chybí informovanost žáků a studentů na školách. Tady je prostor pro knihovny. Knihovny by mohly v této oblasti více přispět informovanosti dětí a zvyšovat i jejich právní povědomí.“

Tato poslední reakce je výzvou k tomu, abychom se zamysleli. Knihovny pořádají velké množství akci a aktivit velmi širokého záběru. Neměli bychom ale zapomínat na to, že některá témata jsou daleko důležitější než jiná.


 

Komentáře k článku