2019, ročník 28, číslo 3

Úvodník

Trendy v knihovnách

CERNIŇÁKOVÁ, Eva; JANSOVÁ, Linda

Průzkumy

Atlas knihoven

Ocenění

Koncepce a strategie

ASOCIACE KNIHOVEN VYSOKÝCH ŠKOL ČR; ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY; SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY; SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Rozhovor

Celostátní akce

Recenze

Z ústředních orgánů

Z odborných orgánů

Z regionů

Kolektivní členové informují

Přihlásit se k odběru 2019, ročník 28, číslo 3