8. ročník semináře pro starosty a knihovníky v malých obcích Jihočeského kraje

Již osmé společné setkání členů jihočeské regionální organizace SKIP a členů Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje se konalo tentokrát ve Strunkovicích nad Blanicí ve dnech 11. a 12. července 2019. Po krátkém úvodním zahájení akce starostou městyse Karlem Matějkou a předsedkyní jihočeského regionu SKIP jsme hned zahájili úvodní přednáškou Knihovna a lokální historie, kterou si připravila Lidmila Švíková z Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Díky přednášce Šumava domovem, kterou pronesl spisovatel a nakladatel Ivo Stehlík, jsme se seznámili s tím, jak vznikala stejnojmenná kniha.

Z přednášek

Z přednášek

Z přednášek
Z přednášek

O festivalu Šumava litera pohovořil Martin Sichinger. Knihovnice byly požádány i o spolupráci při propagaci a zjišťování nejčtenějších knih s tematikou Šumavy. Poslední přednáškou v pátek bylo Šumavské povídání aneb Co v kronikách nenajdete; to si připravil Jaroslav Pulkrábek. Večer pokračoval neformální besedou se starosty.

Ze společné večeře
Ze společné večeře

V sobotu jsme se věnovali historii i současnosti městyse, prohlídce knihovny, procházce po okolí a výměně zkušeností z práce knihovnic v malých obcích. Starostové a starostky se zabývali problematikou, která trápí jejich obce, a vyměňovali si zkušenosti. Setkání se celkem zúčastnilo 34 knihovnic a starostů.

Fotografie pocházejí z archivu jihočeské organizace SKIP.

Komentáře k článku