Třeboňský seminář Kronikářka – kronikář obce

Dne 5. listopadu 2019 se ve Státním oblastním archivu v Třeboni uskutečnilo zajímavé setkání. Ve spolupráci SKIP, Spolku pro obnovu venkova a Svazu měst a obcí Jihočeského kraje byl pro jihočeské kronikáře připraven seminář Kronikářka – kronikář obce. Akce volně navázala na seminář Kronikáři a kronikářky na prahu roku 2019, který se uskutečnil 18. října 2018 pod patronací jihočeské organizace SKIP, ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích. Původním záměrem bylo zmapovat, kolik knihovníků v kraji působí také ve funkci kronikáře. Vedle pracovníků již zmíněného Jihočeského muzea v Českých Budějovicích se na akci podíleli jako lektoři pracovníci Státního oblastního archivu v Třeboni. Odtud byl již malý krůček k tomu, aby se příští seminář uskutečnil právě v Třeboni.

Kroniky se píší téměř v každé obci. Někteří kronikáři zastávají „klasické zpracování“ – ruční zápis do velké knihy. Jiní dávají přednost modernějšímu způsobu – elektronickému zápisu v počítači, jeho pozdějšímu vytištění a svázání do podoby kodexu. Seminář v roce 2018 oslovil i kronikáře neknihovníky, a tak vznikla myšlenka uspořádat cyklus seminářů, zaměřených na konkrétní potřeby z praxe. Cílem bylo sjednotit podobu zápisů během roku a ujasnit si, jak správně mají vypadat přílohy, které zápisy doplňují.

V současnosti průběžně probíhá digitalizace jednotlivých starších kronik (nejen obecních, ale také spolkových nebo například školních). Výsledky této činnosti lze najít na webových stránkách Státního oblastního archivu v Třeboni. Jihočeští kronikáři přivítali možnost tento archiv navštívit a seznámit se s jeho jednotlivými odděleními. Archiv se před časem přestěhoval (některé části archivu na stěhování ještě čekají) do zrenovovaných prostor bývalého kláštera. Kronikáře oslovila nejen teoretická část, ale hlavně byli nadšeni možností nahlédnout do „alchymistické dílny“ muzejních restaurátorek a návštěvou „ryze mužského pracoviště“, kde jsou kroniky převáděny do elektronické podoby. Pracovníci archivu (včetně jeho ředitele PhDr. Václava Rameše) byli vlídnými hostiteli a účastníci semináře velmi vnímavými posluchači.

Historický archiv na třeboňském zámku
Historický archiv na třeboňském zámku

Exkurze do konzervátorsko-restaurátorské dílny – restaurování starých a poškozených knih
Exkurze do konzervátorsko-restaurátorské dílny – restaurování starých a poškozených knih

Exkurze do konzervátorsko-restaurátorské dílny – restaurování starých map
Exkurze do konzervátorsko-restaurátorské dílny – restaurování starých map

Jelikož měl seminář úspěch a otevřel další nová témata, bylo z řad účastníků vysloveno přání, aby tento druh seminářů (za podpory všech tří výše uvedených subjektů) pokračoval i v budoucnosti. Kronikáři projevili zájem o návštěvu dalších archivů v kraji. V současné době to vypadá, že hostiteli semináře v roce 2020 by mohli být pracovníci Státního okresního archivu Strakonice.

Na závěr je třeba ještě poděkovat všem organizátorům – Spolku pro obnovu venkova, Svazu měst a obcí, SKIP, Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích a hlavně hostitelům ze Státního oblastního archivu v Třeboni.

Autorkou fotografií je Marie Hejnová (dříve Městská knihovna Planá nad Lužnicí).

Komentáře k článku