Tabook 2019 ve znamení vypravěčů a vyprávění

Festival malých nakladatelů Tabook přinesli před osmi lety do Tábora manželé Horváthovi z nakladatelství Baobab. Městská knihovna Tábor se od začátku podílí na programu pro odbornou veřejnost, především pro knihovnice a učitelky. V některých ročnících nabízela i prostor pro doprovodné výstavy, případně pro setkání s autory, nakladateli, překladateli.

V roce 2019 jedno z témat Tabooku, který se konal od čtvrtka 3. až soboty 5. října, znělo „vypravěči a vyprávění“. V knihovně jsme proto ve spolupráci se spolkem Storytelling připravili na pátek workshop vyprávění právě pro knihovnice a učitelky a pro veřejnost v sobotu odpoledne s vyprávěním drobných příběhů a pohádek.

Seminář pro odbornou veřejnost komentuje knihovnice Iva Horatlíková z táborské knihovny:

V úvodu semináře jsme byli seznámeni se specifickou divadelní disciplínou zvanou storytelling, tedy vyprávěním příběhů. Storytelling je v současné době vnímám jako návrat a znovuobjevování hluboce zakořeněné tradice vyprávění. Je to nejpřirozenější lidská činnost i umění zároveň. Dovednost poutavě vyprávět příběhy využije při své práci nejen knihovník nebo učitel, ale i každý z nás třeba jako rodič, který vypráví pohádku na dobrou noc. Teoretický úvod byl doplněn ukázkou vyprávění příběhu v podání lektorky Markéty Holé. Ta během několika minut dokázala vtáhnout do děje všechny přítomné a probudit v nich zvědavost nejen, jak vyprávění dopadne, ale také chuť se přiblížit jejímu vypravěčskému umění. To jsme v další části semináře prakticky trénovali jak individuálně, tak ve dvojicích i skupinách. Naučili jsme se fáze storytellingového procesu tvorby příběhu, pracovali jsme s intonací hlasu, zkoušeli jsme, jak dobře příběh rozvinout v čase vytyčeném pro vyprávění. Snažili jsme se najít specifika, která rozlišují vyprávění příběhů pro děti, dospívající, dospělé nebo seniory.

Lektorka Markéta Holá v akci
Lektorka Markéta Holá v akci

Lektorka s účastníky
Lektorka s účastníky

Knihovnice Věra Samcová z téže knihovny doplňuje:

Paní lektorka nám ukázala možnosti, jak oživit vyprávění pro děti, využití různých karet (např. ze hry DixIt, pohledy, titulky z novin, story cubes); vyzkoušeli jsme si vlastní tvoření příběhů i vytvoření lekcí ke knihám na určitá témata (např. na téma smrt s knihou Kamzíkův velký skok Daniela Rušara; na téma svoboda s knihou A autora Pavla Čecha). Lekce mohou účastníci semináře využít pro práci s dětmi. Přínosné byly ukázky způsobů, jak dětem oživit čtení příběhů, vlastní vyprávění a práci s hrdinou, například jak děti vést k přemýšlení o tom, jak se postava chová v určitých situacích, co dělá, když je naštvaná, jak odpočívá, jestli chodí pomalu nebo rychle nebo po čem voní. Inspirativní je také doptávání se na charaktery postav: Jaký sen se postavě asi zdává? Co nosí po kapsách? S dětmi můžeme připravit příběhovou dražbu (děti seženou věci z knihy/příběhu) nebo vytvořit hrdinu na míru dítěte (popřemýšlíme, co dítě poslední dobou trápí, vytvoříme příběh o tom, jak by hrdina vyřešil náš problém). Nebo můžeme jen na základě vlastnosti dítěte vytvořit superhrdinu (např. holčička pomohla dnes v šatně kamarádce najít botu; pak vstřícnost a ochota pomoci může být hlavní silnou stránkou superhrdiny).

Účastníci pátečního semináře

Účastníci pátečního semináře
Účastníci pátečního semináře

V sobotu lektoři storytellingu okouzlovali návštěvníky knihovny příběhy nejen pro děti, které vyprávěli na hvězdárně na střeše budovy knihovny, ale i na jiných místech. Byla to možnost zažít to, jak příběhy vyprávět, ale i jak jim naslouchat; ukázka zapojení fantazie, prožívání vlastních pocitů, sdílení zkušeností prostřednictvím příběhů a vyprávění. A protože každý vyprávěný příběh má vypravěče i posluchače, nabízel seminář i sobotní odpoledne především neopakovatelný společný zážitek.

Autorkou fotografií je Kateřina Šímová z Městské knihovny Tábor.

Komentáře k článku