Co přinesla Krajské vědecké knihovně v Liberci tříměsíční rekonstrukce?

Hlavní budova Krajské vědecké knihovny v Liberci se v září 2019 po letní uzavírce, během níž probíhala rekonstrukce vnitřních prostor, otevřela pro veřejnost. Čtenáři si mohou nyní vybírat knihy z obnovených regálů pod LED osvětlením či si zajít na nové toalety. Výměny se dočkal nábytek či koberce a vznikla moderní studijní zóna.

V rámci Integrovaného operačního programu (IROP) Evropské unie vznikl projekt Knihovna Liberec – zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace, který vedle Evropské unie spolufinancuje kromě státu také Liberecký kraj. Projekt v celkové výši 37,3 milionu korun se začal realizovat v roce 2018 a ukončen bude v roce 2021. Kromě již zmíněné rekonstrukce, tedy stavebních prací, zahrnuje i jiné aktivity, mj. např. restaurování, očistu, odkyselení starých tisků a digitalizaci dokumentů či přechod na technologii RFID.

Nyní už blíže k rekonstrukci. Krajská vědecká knihovna si po 19 letech fungování, kdy knihovnu navštěvuje i 1 500 návštěvníků denně, zasloužila moderní sociální zařízení, koberce a také obnovu světel, která odpovídají době a jsou energeticky méně náročná.

Stavební práce prováděla firma CL-EVANS s.r.o. Jejich hodnota byla téměř 19,2 milionu korun. Položení koberců se ujala firma H-Floor. V červnu začala rekonstrukce klimatizace v trezoru, která zajistila optimální podmínky pro archivaci vzácných tisků. Následovala instalace chladicí jednotky a propojení systémů. V říjnu nás moc potěšilo, že jsme již mohli čtyři čerstvě zrestaurované prvotisky uložit do depozitáře, jehož prostředí je pro ně nyní ideální.

Zakryté regály
Zakryté regály

Čtenáři mohou nově využít tichou studijní zónu – tichou a kolektivní studovnu. Část současné otevřené studijní knihovny byla opatřena sklem se zvukovou izolací a rekonstrukce se dočkaly i studijní boxy. Vše je vybaveno novým nábytkem s možností připojení notebooků ke zdroji napájení. Místnosti jsou vybaveny moderními projektory a plátnem. Mohou tak sloužit čtenářům, kteří mají rádi v knihovně klid ke studiu, ale také těm, kteří naopak studují ve skupinkách – v naší studovně mohou pracovat v kolektivu, aniž by přitom rušili okolí. Prosklené studovny budeme využívat i pro workshopy pro střední školy, které knihovna pravidelně pořádá. Výhody prosklených studoven se přímo nabízejí – už teď tam přemísťujeme komorní jazykové kurzy nebo drobné semináře.

Příprava nových studoven

Příprava nových studoven
Příprava nových studoven

Nové studovny po dokončení stavebních prací
Nové studovny po dokončení stavebních prací

V prostorách pro veřejnost se vyměnilo stávající osvětlení za nová LED světla. Moderní technologie umožňuje přiměřené světlo po celý den, čidla reagují na denní světlo a podle jeho intenzity regulují světlo umělé. Práce na osvětlení trvaly po celou dobu uzavírky knihovny. Nevěřili jsme tvrzení jednoho z techniků, že osvětlení bude příjemné očím, dostatečně výkonné a přitom energeticky méně náročné. A vida, ono se to potvrdilo – nezaznamenali jsme žádnou stížnost, spokojeni jsou návštěvníci i zaměstnanci.

Odstraněné zářivky
Odstraněné zářivky

Ve všech patrech knihovny mohou návštěvníci využít moderní toalety. V knihovně je to důležitá věc – při velké frekvenci návštěvníků už byla obnova potřebná – umyvadla, obkladačky, toalety a všechny další doplňky (včetně nových přebalovacích pultů a speciální nízké toalety pro malé děti) září novotou.

Rekonstrukce toalet
Rekonstrukce toalet

Toalety po rekonstrukci
Toalety po rekonstrukci

Zrekonstruován je i hlavní prosklený světlík nad půjčovnami. Do knihovny nám tudy při velkých přívalových deštích někdy zatékalo; došlo proto k výměně skel, přetmelení spár a k důkladnému odbornému vyčištění odtokových kanálků a svodů. Věřme, že problém se zatékáním tak byl vyřešen.

Oprava světlíku se neobešla bez lešení

Oprava světlíku se neobešla bez lešení
Oprava světlíku se neobešla bez lešení

Ve všeobecné knihovně, studijní knihovně a knihovně pro děti a mládež byly položeny nové koberce. To je lapidární informace, za kterou se ovšem skrývá velké množství práce, ale také nervozity, zda se všechno stihne v termínu. V každém patře bylo nutné kompletně rozmontovat regály, knihy vyndat z polic do připravených beden a přepravek. Po položení koberce znovu regály nainstalovat, prázdné dát na původní místo a vyskládat knihy a opět je srovnat do polic. Chlapci z firmy ale všechno zvládli na jedničku a s veselým úsměvem pracovali i dvanáct hodin denně.

Výměna koberců

Výměna koberců
Výměna koberců

Moderní LED tabule na fasádě budovy, které se instalovaly od jara a jejichž provoz se zkoušel rovněž během léta, umožňují informovat o pořádaných akcích formou videí, obrázků nebo barevného textu. Tabule se na noc vypínají (je to ohleduplné k obyvatelům okolních domů).

Kromě toho v letních měsících probíhalo intenzivní čipování fondu, příprava na přechod k technologii RFID a k plánovanému rozšíření samoobslužného půjčování.

A po ukončení všech prací samozřejmě následoval generální úklid.

Během tříměsíční uzavírky jsme každý den řešili dílčí problémy, někdy menší, někdy větší. Díky dobré spolupráci pracovníků Libereckého kraje v čele s projektovým manažerem a díky výběru solidních firem se podařilo všechny práce dokončit v termínu a v termínu také knihovnu 2. září otevřít. Jsme rádi, že knihovna opět může sloužit návštěvníkům v obnovené kráse.

Fotografie pocházejí z archivu Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Komentáře k článku