Knihovnou roku 2019 je Místní knihovna Větrný Jeníkov

Dne 3. října 2019 předal ministr kultury Lubomír Zaorálek v Zrcadlové kapli Klementina ceny Ministerstva kultury ČR Knihovna roku 2019.

Knihovnou roku 2019 v kategorii základní knihovna se stala Místní knihovna Větrný Jeníkov z kraje Vysočina vedená Evou Šamánkovou.

Zvláštní ocenění a diplom v téže kategoii získaly Obecní knihovna Lomnice z Karlovarského kraje vedená Jiřinou Němečkovou a Místní knihovna ve Svijanech z Libereckého kraje vedená Šárkou Kalferstovou.

Hlavní cenu v kategorii informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb získala Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem za projekt Poradenského a edukačního centra jako prvního metodického centra pro spolupráci škol a knihoven v rámci neformálního vzdělávání. Centrum by mělo fungovat jako celoroční veletrh vzdělávání pro různé cílové skupiny, pomáhat s propagací celorepublikových projektů na podporu čtenářské gramotnosti a ukázat veřejnosti, že knihovny jsou správným partnerem a pomocníkem pro neformální vzdělávání ve 21. století.

Zvláštní ocenění a diplom obdržel doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc., za publikaci Dějiny veřejných lidových knihoven v českých zemích, která komplexně seznamuje odbornou i laickou veřejnost s vývojem veřejných knihoven na území České republiky od 18. století do nedávné minulosti, uvádí jej do společensko-politických souvislostí a představuje nejdůležitější osobnosti oboru.

Z předávání ocenění Knihovna roku 2019
Z předávání ocenění Knihovna roku 2019

Vedle ocenění Knihovna roku 2019 byla v Zrcadlové kapli předána také cena Městská knihovna roku 2019. Soutěž o ocenění vyhlásil již podesáté SKIP a záštitu nad akcí převzal Svaz měst a obcí ČR. Ocenění získala Městská knihovna Písek (Jihočeský kraj), která je jednou z nejstarších českých veřejných městských knihoven a v roce 2019 se přestěhovala do nových prostor. Díky tomu mohla podstatně rozšířit služby svým uživatelům; vzniklo např. nové Centrum vzdělávání.

V kategorii měst od 5 000 do 10 000 obyvatel zvítězila Městská knihovna Bílovec (Moravskoslezský kraj). V kategorii měst od 10 001 do 20 000 obyvatel patří vítězná příčka Městské knihovně Louny (Ústecký kraj). V kategorii měst od 20 001 do 40 000 obyvatel se nejvýše umístila Městská knihovna Písek, která je zároveň – jak jsme již uvedli – absolutní vítězkou soutěže. V kategorii největších měst (nad 40 000 obyvatel) zvítězila Městská knihovna Kladno.

Z předávání ocenění Městská knihovna roku 2019
Z předávání ocenění Městská knihovna roku 2019

Předávána byla i cena Knihovna jinak 2019, kterou uděluje Svaz měst a obcí ČR. Na prvním místě se v této soutěži umístila Městská knihovna Jevišovice se svým projektem S knihovnou do pravěku, který spočíval v tom, že knihovníci vyrazili se svými malými čtenáři do Archeoparku Pavlov.

Předána byla rovněž cena MARK 2019. O ní informujeme v samostatném článku v tomto čísle.

Autorem fotografií je Pavel Klikar z Městské knihovny v Praze.

Komentáře k článku