Malé podzimní setkání po dvacáté šesté

Malé podzimní setkání se v roce 2019 konalo již po šestadvacáté. Proběhlo v Městské knihovně v Milevsku ve dnech 6. až 7. září 2019. Dvacet dva účastníků z knihoven Jihočeského kraje přivítala ředitelka knihovny Ing. Petra Bláhová a místostarosta města. Po slavnostním zahájení a předání praporu od Městské knihovny v Kaplici odměnila předsedkyně regionu SKIP Jižní Čechy Ivana Troupová pana Jana Švejdu, nejlepšího čtenáře a podporovatele knihovny v Milevsku, a metodičku knihovny paní Helenu Smrtovou cenou Librosaurus.

Oceněná kolegyně Helena Smrtová
Oceněná kolegyně Helena Smrtová

Předávání praporu regionu SKIP Jižní Čechy
Předávání praporu regionu SKIP Jižní Čechy

Následovala prohlídka celé knihovny a pak rozdělení na dvě skupiny, které se účastnily vzdělávacích lekcí pro první a druhý stupeň základních škol. Lekce byly zajímavé a inspirativní pro všechny kolegyně a kolegy. Pro menší děti byla připravena lekce o bájích a pro starší děti o tom, jak vnímat a přijímat děti s handicapem (k tomu se použila vydávaná současná dětská literatura).

Knihovníci při předváděné besedě zkouší úkoly pro školáky
Knihovníci při předváděné besedě zkouší úkoly pro školáky

Po obědě jsme pokračovali v připraveném programu setkání. Zazněla přednáška spisovatelky a knihovnice Olgy Černé. Vyprávěla nám o tom, jak vzniká námět, jak vypadá spolupráce s ilustrátorem, jak dlouhá je cesta k vydání knihy. Představila nám své knihy, na kterých spolupracovala s nakladatelstvím Baobab.

Podvečerní zajímavá přednáška se nesla v duchu terapeutického sezení. O vztazích mezi kolegy, ale i partnery, o životních úskalích a změnách pohovořila Eva Hulešová. Ta v této oblasti pořádá i kurzy.

V průběhu dne bylo možné si vyzkoušet únikovou hru na půdě pod střechou knihovny. Že to byl zážitek, ale i oříšek, mohou potvrdit všichni, kteří ji vyzkoušeli.

Večerní posezení se spisovatelem Vladimírem Šindelářem nás zavedlo do středověku, ke středověkým trestům a skutečným případům z Jihočeského kraje.

Druhý den jsme se sešli v Muzeu milevských maškar. Maškarní průvody mají totiž ve městě dlouhodobou tradici a zúčastňují stovky masek. Poté jsme se přemístili k milevskému klášteru. Jde o nejstarší jihočeský premonstrátský klášter. V době husitských válek byl vypleněn. Dnes je celý areál kláštera s klášterní bazilikou Navštívení Panny Marie zapsán na seznamu kulturních památek (v seznamu nechybí ani sousední hřbitovní kostel sv. Jiljí).

Z prohlídky knihovny v klášteře v Milevsku
Z prohlídky knihovny v klášteře v Milevsku

Po prohlídce jsme poobědvali v Pizzerii Gianno a pomalu jsme se rozjížděli k domovům. V roce 2020 se sejdeme v Městské knihovně v Písku.

Autorkou fotografií je Marie Hejnová (dříve Městská knihovna Planá nad Lužnicí).

Komentáře k článku