CK Bibliotour v roce 2019 aneb Jak středočeští knihovníci vyrazili na Ústeckoorlicko

Bývalá předsedkyně středočeského regionu SKIP Lada Schovánková jako člověk systematický dokázala všechny aktivity regionu výstižně pojmenovat. Vedle Papilia biliothecalis (cena pro nejlepšího středočeského knihovníka), Středočeského měšce (dotace na činnost pro malé knihovny), Pavučiny sdílení (sekce pro pracovníky oddělení pro dospělé čtenáře) máme i CK Bibliotour. Cestovní kanceláře se zabývají cestováním a i středočeští knihovníci cestují  za poznáním – za poznáním v oblasti knihovnické. V rámci projektu Knihovnické putování navštěvují knihovny v regionu, v rámci CK Bibliotour cestují po vzdálenějších knihovnách českých i moravských.

Ve čtvrtek 17. října 2019 jsme se vydali na výlet na Ústeckorlicko. Dvacet středočeských knihovníků navštívilo nejdříve Městskou knihovnu Ústí nad Orlicí, kde se nám věnovala paní ředitelka PhDr. Jana Kalousková. Provedla nás knihovnou, představila činnost jednotlivých oddělení a předvedla „dítě” knihovny – novozélandský otevřený knihovní systém Koha, na jehož implementaci se podíleli zaměstnanci knihovny v Ústí nad Orlicí a České Třebová. Webové stránky knihovny získaly již několikrát první cenu v soutěži o nejlepší webovou prezentaci knihovny Biblioweb.

Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Městská knihovna Ústí nad Orlicí

V Městské knihovně Ústí nad Orlicí
V Městské knihovně Ústí nad Orlicí

Výklad ředitelky knihovny PhDr. Jany Kalouskové
Výklad ředitelky knihovny PhDr. Jany Kalouskové

Na společném obědě jsme načerpali síly na návštěvu druhé knihovny. Tou byla nedaleká Městská knihovna Česká Třebová – prostorově nevelká, ale mobiliářem, službami, nápaditostí, aktuálností překvapivá, prosluněná, příjemná, působivá, pozitivní. Webová stránka zaujme slogany Knihovna vzdělává, půjčuje, nabízí, motivuje, baví, inspiruje, chrání, motivuje, spojuje. Jednotlivá oddělení nejsou velká, ale jsou vybavena světlým nábytkem i technikou odpovídající dnešním požadavkům uživatelů. Z důvodu nedostatečných prostor jsme se museli rozdělit do tří skupin. Průvodcem mé skupiny se stal Mgr. Martin Denár, systémový knihovník, který se podílí na rozvoji propracovaného knihovního systému Koha.

Výklad Mgr. Michala Denára v Městské knihovně Česká Třebová
Výklad Mgr. Michala Denára v Městské knihovně Česká Třebová

V oddělení pro dospělé mne zaujaly novinky vystavené „face-to-face”, v oddělení pro děti barevnost, v prostoru pro teenegery TeenSpace Xbox a účelný nábytek částečně vybízející k povalování. Odjížděli jsme s pocitem, že do této knihovny chodí pracovníci ne proto, že někde zaměstnání být musí, ale proto, že je práce baví. Baví je překonávat překážky, vymýšlet nové či rozvíjet staré. S Michalem Denárem jsme si před odjezdem povídali a shodli se na tom, že není umění vytvořit skvělou knihovnu, máte-li dostatek prostoru, personálu i peněz. Ale je-li tomu naopak, je to kumšt. A v Městské knihovně Česká Třebová se to daří.

TeenSpace v Městské knihovně Česká Třebová
TeenSpace v Městské knihovně Česká Třebová

Návrat do Prahy proběhl bez problému. Každý jsme si z exkurze do dvou ústeckoorlických knihoven určitě odnesli jiné dojmy a zážitky. Pro všechny však byla tato návštěva pobídkou k zamyšlení nad tím, zda bychom v našich knihovnách nemohli něco změnit, vylepšit či nabídnout novou službu.

Díky patří všem pracovníkům navštívených knihoven, kteří se nám věnovali i organizátorce zájezdu Hance Tůmové z neratovické knihovny.

Fotografie pocházejí z archivu středočeské organizace SKIP.

Komentáře k článku