Jak se staví knihovna aneb Místní knihovna Kořenec v nové podobě

Při přebírání Místní knihovny Kořenec před čtyřmi lety jsem pociťovala největší strach ze zodpovědnosti za spokojenost čtenářů (to je pro mě výzva i nyní). Na druhou stranu jsem v instituci knihovny viděla potenciál jako místa pro kulturní akce i vzdělávání pro děti i dospělé. A když k tomu přibylo setkání (kde jinde než v knihovně) s dalšími podobně smýšlejícími lidmi, byla cesta k nové knihovně našlápnuta. Knihovnu totiž tvoří lidé, kteří ji navštěvují, ale také ti, kteří se podílejí na jejích aktivitách. Ti všichni naplňují její poslání. Vše přitom začalo nenápadně.

Původní knihovna sídlila nejdříve ve staré škole (knihovna byla založena již kolem roku 1883 tehdejším řídícím učitelem), poté na galerii kulturního domu, později byla přestěhována do zadní části budovy mateřské školy. Takřka čtyři tisíce svazků se tísnily v jedné místnosti sousedící se skladem kořeneckého muzea a průchozí oddělenou místností.

Pak přišlo první hravé odpoledne pro děti, ve kterém jsme se seznámili s dětskými školními i předškolními čtenáři a kdy se ukázalo, že jsou místní děti nejen hravé, ale mají rády i knížky a čtení.

Dětí se na první akci knihovny sešlo hodně
Dětí se na první akci knihovny sešlo hodně

Prostor volné místnosti sousedící s původní knihovnou v akci
Prostor volné místnosti sousedící s původní knihovnou v akci

Po několika jednotlivých akcích založených na aktivitách s knihami a o knihách vyvstal nápad pracovat s našimi dětmi cíleně a pravidelně, a tak vznikly „pátečnické“ schůzky. Občasné odpolední aktivity pro děti jsme pojali jako pravidelné setkávání s hravou, objevitelskou i literární tematikou. Již od začátku bylo vedení obce aktivitám pro děti nakloněno a podporovalo nás v nich. Po vzájemném oťukávání jsme zjistili, jaký potenciál v sobě knihovnické prostředí nese.

Děti v původní knihovně na první večerníčkovské akci
Děti v původní knihovně na první večerníčkovské akci

Děti luštící rébus mezi původními regály
Děti luštící rébus mezi původními regály

Nejmenší čtenáři
Nejmenší čtenáři

Vyrábění baví děti v každém věku
Vyrábění baví děti v každém věku

Protože se knihovnické akce dočkaly mezi veřejností kladného ohlasu a omezený prostor začal být nevyhovující, přišla jako na zavolanou nabídka Jihomoravského kraje v podobě dotací pro malé knihovny na rekonstrukce stávajících prostor (dotační titul DT 5 Obecní knihovny). Po poradě s panem starostou, několika pedagogy a regionálním oddělením Knihovny Boskovice jsem vytvořila návrh podoby nové knihovny, která měla tvořit členitý (i když uzavřený) celek nové knihovny.

Při představě takového prostoru hrály ústřední roli dvě otázky – pro koho a k jakým účelům nová knihovna vzniká? Odpovědí byl současně plán zahrnující další aktivity knihovny a v knihovně. Od pokračujících odpoledních programů pro děti se posunul dále k plánovaným seminářům a workshopům (nejen pro děti, ale i pro dospělé), k autorským čtením, besedám i hraní deskových her a odpočinku dětí i dospělých. A zejména měla knihovna poskytnout důstojné místo pro starší i nové tituly české i zahraniční literatury. Ačkoliv je knihovna relativně malá (svým rozsahem a dosahem), rozhodli jsme se právě z tohoto důvodu vybudovat dva přepážkou oddělené prostory – místo pro knihy pro dospělé a dětské oddělení doplněné o čtecí pódium a dva stoly se židlemi pro společné setkávání s dětmi. Ale nepředbíhejme.

První rok (v roce 2016) jsme Jihomoravský kraj požádali o finanční podporu pro stavební úpravy celého prostoru (probourání průchozí klenby mezi místnostmi, naopak zazdění nepotřebných dveří do kotelny a zrušení příčky mezi bývalým skladem a vedlejší prázdnou místností). Vedle stavebních prací byly z dotace pořízeny nové regály, knihovnický pult i nápaditá polička na knižní novinky s krytím nevzhledných trubek a polička na tiskárnu. Samozřejmostí byla i nová výmalba, která prostor zútulnila zrovna tak jako čtecí pódium plné polštářků a sedací polštáře pro nejmenší. Prázdninový maraton byl završen slavnostním podzimním otevřením nové knihovny za účasti tehdejšího senátora pana Regece, pana starosty Miroslava Zemánka i vedoucí regionálního oddělení Knihovny Boskovice paní Heleny Jalové. Knihovna ožila nejen budoucími čtenáři, ale také krásnými skřítky vytvořenými dětmi a řezbářem Jiřím Vrajem z Kořence na prvním přívesnickém táboře, který knihovna spolupořádala v naší vesnici spolu s ekologickým centrem Lipka. Tím skončila první a zásadní etapa proměny celé knihovny, na níž se podíleli nejen profesionální řemeslníci, ale také mnozí dobrovolníci z řad čtenářů a obyvatel obce, kterým jsem velmi vděčná za jejich čas i podporu.

Nově vytvořená klenutá spojnice mezi odděleními
Nově vytvořená klenutá spojnice mezi odděleními

Čtecí pódium a knihovna pro maturanty
Čtecí pódium a knihovna pro maturanty

Na první etapu následující rok navázala druhá žádost podaná Jihomoravskému kraji, jehož podpora a nemalá padesátiprocentní spoluúčast obce na nákladech nám i tentokrát umožnily vybavit novými regály na knihy rovněž dětské oddělení. Do něho se vešly i dvě velké knihovny věnované tzv. školní doporučené četbě i oddělené místo pro deskové hry, které v knihovně rovněž půjčujeme. Z větších stavebních úprav musíme zmínit probourání spojovacích dveří mezi knihovnou a mateřskou školou, díky čemuž jsme získali přístup k dříve nedostupnému sociálnímu zařízení. To nám usnadnilo organizaci většiny akcí i zpříjemnění pobytu v knihovně. Prostor zútulnila i opticky scelila nová podlaha.

Zdálo by se, že knihovna už je hotová – vymalovaná s novými regály i podlahou a sociálním zařízením. Byla to ale až třetí etapa rekonstrukce realizovaná v roce 2018, jež vdechla fungujícímu prostoru duši. Na řadu totiž přišlo vedle podstatné rekonstrukce sociálního zařízení (šlo o stavební úpravy ve formě zbourání nefunkční příčky a nová umyvadla, linoleum i WC) téma výzdoby knihovny. V tomto okamžiku přichází na scénu skvělá ilustrátorka, malířka a inspirativní pedagožka Martina Oujeská, která nám přislíbila pomoc. Inspirace krátkým oscarovým animovaným snímkem The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore od scénáristy Williama Joyce nám pomohla najít sjednocující téma pro 3D instalace i výmalbu oddělení pro dospělé i pro děti. Posuďte sami, jak prostor létajícími knihami ožil.

Obrázky Martiny Oujeské knihovně vdechly život
Obrázky Martiny Oujeské knihovně vdechly život

Skřítek knihovníček zve děti ke knihám
Skřítek knihovníček zve děti ke knihám

Skřítek s létající knihou
Skřítek s létající knihou

Oddělení pro dospělé s instalací létajících knih
Oddělení pro dospělé s instalací létajících knih

Jak již bylo řečeno, ve všech třech letech naše obec využila štědrého finančního příspěvku v rámci dotačního titulu DT 5 Obecní knihovny vyhlášeného Jihomoravským krajem, ale z více než poloviny se na realizaci projektu sama podílela. Velice si podpory ze strany Jihomoravského kraje i obce vážím a jsem za ni vděčná. Tato podpora je pěkným oceněním snah pracovat s dětmi i dospělými v knihovně, ale jedná se rovněž o závazek, který je naplňován pokaždé, když se v knihovně uskutečňuje nějaký seminář, workshop nebo si sem přijdou děti ve svém volném čase půjčit knihu nebo zahrát hru. Nově rekonstruovaná knihovna poskytla i takto malé venkovské knihovně nepřebernou škálu možností realizace kulturních i jiných akcí pro čtenáře i širší veřejnost. Všechny jmenované služby jsou nedílnou součástí naší knihovnické práce, ale rovněž jsou prostředkem pro zapojení knihovny do širší komunity celé obce a jejího života.

Autorkou fotografií ze staré knihovny je kronikářka obce Kořenec Jitka Svobodová. Fotografie z nové knihovny pořídila Hana Matulová z Místní knihovny Kořenec.

Komentáře k článku