23. Knihovnická dílna v Jičíně

23. Knihovnickou dílnu v rámci festivalu Jičín – město pohádky uspořádala Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně druhý zářijový týden, konkrétně ve dnech 10. až 12. září 2019. Spolupořadatelem byl SKIP 08 Východní Čechy. Celý projekt proběhl za finanční podpory Ministerstva kultury ČR (v rámci programu Knihovna 21. století). Dílna byla tradičně určena především pro knihovnice a knihovníky z dětských oddělení.

Dílnu pořádáme již mnoho let, a tak by se mohlo zdát, že je vše v již zajetých kolejích a není třeba nic nového vymýšlet. Opak je pravdou. Každý rok se snažíme reagovat na situaci a novinky v dětském knihovnictví a snažíme se přinášet nové náměty a inspiraci. Velkým pomocníkem nám v tom jsou právě kolegyně, které se účastní dílny a během neformálních rozhovorů říkají, co potřebují. Samozřejmě důležitá je i naše praxe. Snad se nám daří program sestavit poutavě a tak, aby byl pro práci s dětmi přínosný. Letos jsme měli na jednu stranu radost, že jsme během pár dnů po zahájení přijímání přihlášek měli zcela plnou kapacitu. Na druhou stranu nám bylo líto kolegyň, které se na dílnu nedostaly. Pokud však má jít opravdu o dílnu, kapacita účastníků je omezená. I tak nás nakonec bylo padesát.

Velmi dobře vnímáme i zájem o tuto akci ze strany našeho zřizovatele, tedy města Jičína. Pan místostarosta nikdy neopomene přijít pozdravit kolegyně z celé republiky a „pochlubit“ se novinkami, jako například navýšení úvazku pro dětské oddělení od roku 2020.

Přednášejícími byli knihovníci nebo lidé úzce spolupracující s knihovnou, kteří znají problematiku a dobře se do ní dokáží vcítit a poradit ostatním. Jejich aktivity jsou vyzkoušené v praxi a jsou v knihovnickém prostředí dobře použitelné.

23. Knihovnická dílna začala prezentací projektu Kluby CoderDojo v knihovnách v podání Mgr. Vladany Pillerové z Národní knihovny ČR a Ing. Dany Calábkové z Vědecké knihovny v Olomouci. O klubech většina posluchaček slyšela poprvé a mnohé zaujaly natolik, že uvažovaly o jejich zřízení.

Prezentace projektu Kluby CoderDojo
Prezentace projektu Kluby CoderDojo

S programem Akční a zážitkové hry v knihovnách vystoupil kolega knihovník z Městské knihovny v Praze Miloslav Linc. Jeho úžasné nápady byly inspirací hlavně pro práci se staršími dětmi, se kterými si mnohá knihovna neví rady. Hovořil o moderním přístupu ke čtenáři, o budování vztahu se čtenářem a o dnes tolik populárních únikových hrách. V knihovně totiž jednu takovou únikovku vytvořili a zájem o ni každým dnem roste. A nejsou k tomu zapotřebí ani velké finance, stačí být jen kreativní a přijít s dobrým nápadem. Přednášející byl vyslýchán ještě po svém vystoupení.

Vystoupení Miloslava Lince
Vystoupení Miloslava Lince

BcA. Ladislava Dlouhá nás seznámila s možnostmi muzikoterapie v knihovně, což se stalo pro mnohé kolegyně také velkou inspirací pro jejich práci, např. v rámci S knížkou do života (Bookstart) nebo akcí pro první stupeň základních škol. Mnohé byly vděčné za zážitek i kvůli své vlastní relaxaci, kterou muzikoterapie rozhodně je.

Muzikoterapie Ladislavy Dlouhé
Muzikoterapie Ladislavy Dlouhé

Večer nás čekalo představení Cukrárna U Šilhavého Jima. Na motivy stejnojmenné knihy připravili spisovatel Marek Toman a knihovnice Edita Vaníčková Makosová z Národní pedagogické knihovny a muzea J. A. Komenského v Praze zdramatizovaný příběh z Divokého západu o síle literatury a přátelství, z doby, kdy slovo muže a ženy ještě něco znamenalo.

Představení Cukrárna U Šilhavého Jima
Představení Cukrárna U Šilhavého Jima

První den jsme zakončili pozdě večer posezením s výtvarnou dílnou a vyměňováním zkušeností při práci v dětských odděleních jednotlivých knihoven.

Na druhý den si naše osvědčená lektorka Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D., z Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové připravila dílnu Biblioterapie – práce se strachem v textu. Promluvila mj. o realizaci biblioterapeutických aktivit s dětmi.

Biblioterapeutická dílna Petry Bubeníčkové
Biblioterapeutická dílna Petry Bubeníčkové

Odpoledne jsme se vydali autobusem v duchu názvu knihovnické dílny Pohádky a pověsti hradů a zámků Českého ráje na literární výlet na Sobotecko. Píseň Znám já jeden krásný zámek nedaleko Jičína si knihovnice prozpěvovaly v průběhu celého dne. Provázela nás bývalá kolegyně z dětského oddělení v jičínské knihovně Alena Pospíšilová. U hradu Kost jsme navštívili skalní světničky, které inspirovaly Karla Václava Raise k povídce Ve skále. Prošli jsme údolím Plakánku a připomněli si soboteckého rodáka Fráňu Šrámka. Poté jsme došli do obce Vesec, kde nás provedla bývalá vesecká knihovnice Marie Šimůnková a pohovořila o filmech, které byly v této vesničce natočeny. Autobusem jsme přejeli do Sobotky, kde jsme navštívili Šolcův statek, Galerii Karla Samšiňáka a lapidárium, a po večeři jsme již zamířili na lovecký zámek Humprecht, kde nás čekal pořad Šlechtic na cestách mezi východem a západem. Toto literární soirée s dobovou hudbou připravila hudební agentura Arte per tutti.

Literární výlet na Sobotecko
Literární výlet na Sobotecko

Třetí den nás psychiatr, publicista a vysokoškolský pedagog MUDr. Radkin Honzák, CSc., poučil, jak na stres a úzkost. Ve velice vtipném podání jsme se od mediálně známého psychiatra dozvěděli spoustu jednoduchých návodů na to, jak prožít život co možná nejklidněji a ve zdraví.

Jičínská dílna byla třídenní a jejím důležitým aspektem bylo setkání a předávání nápadů. Zakončili jsme ji jako tradičně posezením u kávy, kde jsme program zhodnotili a pohovořili o aktuálních problémech, které bychom mohli dalším ročníkem knihovnické dílny pomoci řešit.

Fotografie pocházejí z archivu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně.

Komentáře k článku