Zkušenosti s dramaterapií z Knihovny města Ostravy

V roce 2018 začalo oddělení pro děti a mládež Knihovny města Ostravy spolupracovat se Čtyřlístkem – centrem pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o. Navázalo tak na dlouholetou spolupráci knihovny a Čtyřlístku, kdy klienti centra docházejí do knihovny a seznamují se s různorodou nabídkou aktivit a začleňují se do společenského života. Spolupráce, která vznikla na popud paní Libuše Gajdové, je jedinečná v tom, že oddělení pro děti a mládež využívá svých zkušeností s prací s dětským čtenářem u dospělých klientů Čtyřlístku.

V rámci pravidelných návštěv v oddělení pro děti a mládež se klienti s doprovodem účastní tematicky zaměřených dramaterapeutických setkání, která rozvíjí rozumové, komunikační, ale i pohybové schopnosti uživatelů Čtyřlístku. Setkání probíhají formou skupinové práce pod vedením pracovníků oddělení pro děti a mládež. Program je vždy pečlivě připravován s ohledem na schopnosti a potřeby klientů. Každé téma je inspirováno knihami a doplněno o rekvizity a pomůcky, které pracovníci oddělení vytvořili z recyklovatelných materiálů.

Pomůcky a rekvizity nevyužívají jenom knihovníci, ale procvičují si s nimi své schopnosti i uživatelé Čtyřlístku. Manipulací s pomůckami, arteterapií a dalšími činnostmi si zdokonalují jemnou i hrubou motoriku. Knihy neslouží pouze k inspiraci, ale jsou přímo zakomponovány do programu. Klienti, i když neumějí číst, s knihovníky pročítají a prožívají příběhy z knih pomocí ilustrací a dramatické hry, prostřednictvím níž mohou vyjádřit své pocity a přání. Učí se také pracovat s knihou, otáčet stránky, vyhledávat obrázky, mluvit o ději znázorněném ilustrací. Do programu jsou začleněny každodenní činnosti, které provází život a s nimiž se klienti setkávají. Pomocí příběhu a hry si opakují návyky a zdokonalují své dovednosti v daných situacích. Návštěva je pro ně přínosná i z hlediska procvičování společenské interakce a komunikace. Knihovna uživatelům poskytuje příjemné a klidné zázemí s dostatkem prostoru pro rozvoj fyzických i mentálních dovedností.

Dramaterapii jsme začali představením Pejsek, kočička a rychlovarná truhla, které je dramatizací známého Čapkova literárního příběhu o tom, jak pejsek s kočičkou pekli dort, a je doplněno o prvky prožitkové pedagogiky. Klienti jsou postupně vtahováni do příběhu a stávají se nejen diváky, ale i aktéry. Jednotlivými aktivitami si opakujeme každodenní činnosti a zároveň posouváme děj dopředu.

Petra Kozlová a Gabriel Kolasa z Knihovny města Ostravy a klienti centra Čtyřlístek při dramaterapii
Petra Kozlová a Gabriel Kolasa z Knihovny města Ostravy a klienti centra Čtyřlístek při dramaterapii

V rámci Evropského týdne mobility si připomínáme základy dopravní výchovy. Inspiračním zdrojem jsou knihy Petera Stoličného Pohádky o dopravních značkáchNové pohádky o dopravních značkách. Skvělým doplňkem se stala pohyblivá samoobslužná rekvizita semaforu vyrobená z kartonu, která je ideální pomůckou k procvičování přecházení přechodu, hrubé motoriky a rozpoznávání barev.

Průvodci při jarních setkáních se staly knihy Hany Štěpánové Tři kamarádiNerozluční kamarádi. Pes, husa a slepice nás provázejí nejen základy ekologie, recyklace a ochrany přírody, ale také přátelstvím, pohostinností a velikonočními tradicemi.

Petra Kozlová a Helena Dlouhá z Knihovny města Ostravy a klienti centra Čtyřlístek při dramaterapii
Petra Kozlová a Helena Dlouhá z Knihovny města Ostravy a klienti centra Čtyřlístek při dramaterapii

Knihy Petra Horáčka nás inspirovaly k programu Nový domek pro myšku, kde jsme použili metody kritického myšlení společným předpovídáním děje a charakteru postav. Příběh vyprávíme pomocí obrazu, do vyprávění zapojujeme kulisy a rekvizity. Program O myšce, která se nebála volně navazuje na předešlé představení; zvolili jsme formu jednoduchého scénického a zážitkového čtení. Důležitou součástí příběhu je téma strachu a práce s emocemi. Na základě zkušeností klientů s nimi navazujeme kontakt prostřednictvím prožitku, vstřebávání dojmů a použití zpětné vazby.

Knihy použité při dramaterapii
Knihy použité při dramaterapii

Návštěvy spojené s aktivizačním programem byly přínosné a inspirativní nejen pro hosty ze Čtyřlístku, ale také pro knihovníky, kteří rádi zdokonalují i své schopnosti. Troufáme si tvrdit, že pro obě strany to byla zajímavá setkání. Díky nim jsme si rozšířili obzory a získali jsme nové přátele.

Literatura:

 • ČAPEK, Josef. Povídání o pejskovi a kočičce. 20. vyd. Praha: Albatros, 1997. ISBN 80-00-00578-6.

 • DOLTO-TOLITCH, Catherine. Hněv – a co s ním? 1. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0475-6.

 • DOLTO-TOLITCH, Catherine. Stydlivost – a co s ní? 1. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0476-3.

 • DOLTO-TOLITCH, Catherine. Žárlivost – a co s ní? 1. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0477-0.

 • HORÁČEK, Petr. Nový domek pro myšku. 1. vyd. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0139-7.

 • HORÁČEK, Petr. O myšce, která se nebála. 1. vyd. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1469-4.

 • HURTÍKOVÁ, Vlasta. O pejskovi a kočičce. Jak myli podlahu. 1. vyd. Brno: Edika, 2019. ISBN 978-80-266-1373-2.

 • CHIEN CHOW CHINE, Aurélie. Emil a emoce, Emil se bojí. 1. vyd. Praha: Albatros, 2018. ISBN 978-80-00-05264-9.

 • CHIEN CHOW CHINE, Aurélie. Emil a emoce, Emil je smutný. 1. vyd. Praha: Albatros, 2018. ISBN 978-80-00-05234-2.

 • CHIEN CHOW CHINE, Aurélie. Emil a emoce, Emil se stydí. 1. vyd. Praha: Albatros, 2018. ISBN 978-80-00-05280-9.

 • STOLIČNÝ, Peter. Nové pohádky o dopravních značkách. 1. vyd. Praha: Fortuna Libri, 2013. ISBN 978-80-7321-686-3.

 • STOLIČNÝ, Peter. Pohádky o dopravních značkách. 1. vyd. Praha: Fortuna Libri, 2011. ISBN 978-80-7321-595-8.

Fotografie pocházejí z archivu Knihovny města Ostravy.

Komentáře k článku