Senioři v Mokrém při tradičním setkání navštívili knihovnu

V Mokrém se stalo již tradicí, že ve státní svátek Den vzniku Československa knihovna společně s obcí pořádá pro seniory tradiční setkání, kterému u Pamětní desky obce Mokré předchází uctění památky mokerských bojovníků obou světových válek. Tak tomu bylo i v roce 2019. Proslovu se ujal starosta obce Jiří Franc spolu s kronikářkou a knihovnicí Dagmar Honsnejmanovou. Společně pak všichni zapálili svíčky.

Proslov starosty obce

Proslov starosty obce
Proslov starosty obce

Dalším bodem programu byla návštěva knihovny s prohlídkou unikátní výstavy Život a dílo Emila Musila-Daňkovského, významného mokerského učitele, spisovatele, překladatele, patrona Knihovny U Mokřinky a čestného občana obce (blíže viz samostatný článek v tomto čísle). Zájemci si také prohlédli obrazovou výstavu Život v lese a na poli, která se konala v MiniGalerii Na síti. Obě výstavy se velmi líbily.

Senioři v mokerské knihovně
Senioři v mokerské knihovně

Na seniory pak v místním Společenském klubu čekalo příjemné posezení s domácím občerstvením, vínečkem a skvělým kulturním programem, který přivezli z Českého Meziříčí Štěpánka a Jaroslav Čížkovi. Klubem se vznášel zpěv, kytara a housle při hraní swingových písniček z černobílých filmů. Byla to nádhera. Všichni byli nadšení a někteří se i přidali ke zpěvu známých písniček.

Nechyběl ani kulturní program
Nechyběl ani kulturní program

Na závěr večera starosta obce předal jubilantům dárky, ženám květiny, vše s přáním zdravíčka a životní pohody. Všichni se rozcházeli s příslibem příštího setkání a nechyběla ani pozvánka pro Štěpánku a Jaroslava, aby nacvičili další písničky z těch úžasných starých filmů.

O akci informovala i regionální média, například Orlický.net.

Fotografie – s výjimkou fotografie seniorů v knihovně, kterou pořídila Eva Ženíšková – pocházejí z Kroniky obce Mokré.

Komentáře k článku