Všechna čísla

Článek Číslo
Knihovna v Polance nad Odrou – vstřícnost, spolupráce a radost 2019, ročník 28, číslo 4
Současný stav spolupráce ve vzdělávání mezi veřejnými knihovnami a školami – výsledky celostátního průzkumu z roku 2019 2020, ročník 29, číslo 1
Noc s Andersenem: 20 let 2019, ročník 28, číslo 4
PhDr. Lidmila Vášová: Propojení teorie s praxí je velmi potřebné 2019, ročník 28, číslo 4
Workshop Wikidata pro knihovníky 2020, ročník 29, číslo 1
Konference Role veřejných knihoven v průmyslu 4.0 2019, ročník 28, číslo 4
Nejen nové prostory a nové technologie aneb Knihovny se mění 2019, ročník 28, číslo 3
Knihovnou roku 2019 je Místní knihovna Větrný Jeníkov 2019, ročník 28, číslo 3
Cenu SKIP MARK 2019 získala Hana Pietrová 2019, ročník 28, číslo 3
Výsledky ankety Co chcete změnit ve své knihovně do roku 2030? 2019, ročník 28, číslo 3
Výstava o životě a díle Emila Musila-Daňkovského v Knihovně U Mokřinky 2019, ročník 28, číslo 3
Ohlédnutí za mezinárodní odbornou konferencí Profese knihovník – Dětský čtenář 2019, ročník 28, číslo 3
CK Bibliotour v roce 2019 aneb Jak středočeští knihovníci vyrazili na Ústeckoorlicko 2019, ročník 28, číslo 3
Ze zasedání výkonného výboru SKIP a jeho předsednictva za období červenec až říjen 2019 2019, ročník 28, číslo 3
Senioři v Mokrém při tradičním setkání navštívili knihovnu 2019, ročník 28, číslo 3
Workshop Jak se připravit na změnu knihovního softwaru 2019, ročník 28, číslo 3
Projekt Lokálka aneb Jak knihovny posilují vztah k místu 2019, ročník 28, číslo 3
Rekonstruovaná knihovna v Kostelci nad Vltavou nese název Modrá knihovna 2019, ročník 28, číslo 3
Jak se staví knihovna aneb Místní knihovna Kořenec v nové podobě 2019, ročník 28, číslo 3
Třeboňský seminář Kronikářka – kronikář obce 2019, ročník 28, číslo 3

Stránky