Webinář Wellness pro knihovníky: zdroje a příklady

Webinář IFLA Wellness for Librarians: resources and examples, který proběhl 4. dubna 2022 a uspořádaly jej Sekce IFLA pro celoživotní vzdělávání pracovníků (IFLA Continuing Professional Development and Workforce Learning, CPDWL) a Zájmová skupina Noví profesionálové (New Professionals Special Interest Group, NPSIG), reagoval na období nárůstu akutního stresu v souvislosti pandemií covidu-19. Osm přednášecích se zamýšlelo nad tím, jak můžeme pomoci vyčerpaným knihovníkům sloužícím vyčerpaným uživatelům knihoven nebo které zdroje nám mohou pomoci předcházet syndromu vyhoření.

Úvodní snímek prezentace (zdroj: https://youtu.be/FL4Szzyh-0A, získáno 2022-07-26)
Úvodní snímek prezentace (zdroj: https://youtu.be/FL4Szzyh-0A, získáno 2022-07-26)

Webinář moderovala Loida Garcia-Febo z USA, která přednesla i závěrečný příspěvek. Na webináři dále přednášela Bobbie Newman (rovněž z USA), autorka připravované publikace Fostering Wellness in the Workplace: A Handbook for Libraries), Německo bylo zastoupeno Hellou Klauser a Ulrike Lang, Polsko reprezentovala Magdalena Gomułka, ze Švédska se připojila Catharina Isberg a ze Singapuru Sadie-Jane Huff a Samantha Seah.

Přednášející (zdroj: https://youtu.be/FL4Szzyh-0A, získáno 2022-07-26)
Přednášející (zdroj: https://youtu.be/FL4Szzyh-0A, získáno 2022-07-26)

Je užitečné si uvědomit, že máme obrovskou výhodu v možnosti sdílet příklady dobré praxe napříč knihovnickým světem. Některé zkušenosti pro nás v České republice sice nebudou zcela přenositelné, ale i tak mohou být inspirující.

Wellness a české (knihovnické) prostředí

Nejprve vyřeším drobný terminologický oříšek. U nás je slovo wellness používáno především v souvislosti s komerčním provozem lázeňských a relaxačních zařízení. Uvedený webinář se až na drobné výjimky nevěnuje zřizování tělocvičen nebo relaxačních místností známých z IT firem. V širším smyslu zde jde o péči o naše duševní a tělesné zdraví, která vede k celkovému pocitu mentální, fyzické i sociální pohody. Toto pojetí je i v souladu s vymezením zdraví v Ústavě Světové zdravotnické organizace (Constitution of the World Health Organization) z roku 1946, kdy je zdravím míněn „stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady“.

Podle průzkumů, které proběhly v rámci projektu Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích, na kterém spolupracuje SKIP, je zřejmé, že povědomí o zdravém životním stylu máme, ale praxe nám trochu pokulhává (viz mj. prezentaci Soni Plhákové o syndromu vyhoření z června 2022). Úpravy shora jako pružná pracovní doba nebo práce z domova nemusí být vždy (s ohledem na provozní možnosti zaměstnavatele) proveditelné. Finančně náročné nastavitelné stoly pro lepší ergonomii pracoviště nebo speciální světelné zdroje nejsou samospásné. V mnoha ohledech si můžeme pomoci sami i nízkonákladovou úpravou a zútulněním našich kanceláří nebo se můžeme zaměřit na mindfulness (existuje např. facebooková skupina Mindfulness for Librarians).

Inspirace ze zahraničí

V německých knihovnách začali s kurzy pro zdraví a ergonomii pracoviště ještě před pandemií a pokračovali v nich i online. Ve směřování k pracovní rutině, jejíž součástí je pravidelné cvičení, jim pomáhají profesionální trenéři, kteří jsou financováni jako prevence ze zdravotního pojištění (případně se na doplatku podílí zaměstnavatel a asociace německých knihoven). Právě participace na úhradách je stabilní motivací pro účastníky.

Polské knihovny využily prostředky ze strukturálních fondů EU a pro příjemné pracovní prostředí hledali inspiraci v herních koutcích v komerčních firmách. Se zlepšení fyzického zdraví jim pomáhá systém Multisport, který známe i u nás.

Závěrečná přednáška byla skvělou pozvánkou na web Wellness, který funguje pod hlavičkou neziskové organizace ALA Allied Professional Association (ALA-APA, Přidružená profesní asociace ALA, tj. Asociace amerických knihoven) zaměřující se na společné zájmy knihovníků a dalších pracovníků knihoven. Mezi zdroji, ze kterých máme vyváženě čerpat, nebo oblasti „pohody“, o které je třeba pečovat, uvádí i finance.

Web Wellness (zdroj: https://ala-apa.org/wellness/, získáno 2022-07-26)
Web Wellness (zdroj: https://ala-apa.org/wellness/, získáno 2022-07-26)

Osm hlavních prvků wellness (zdroj: https://ala-apa.org/wellness/, získáno 2022-07-26)
Osm hlavních prvků wellness (zdroj: https://ala-apa.org/wellness/, získáno 2022-07-26)

Pomyslné baterky nám dobíjí fyzické tělo, o které je třeba pečovat správnou výživou a přiměřeným pohybem. Hodně nám pomáhají vztahy a intelekt. Pro někoho mohou při snaze o dosažení psychické rovnováhy hrát velikou roli smyslové a spirituální podněty. Pochopitelně prostředí pracoviště, ve kterém trávíme tolik hodin svého života, na nás také velmi působí. A správný knihovník ocení, že každá z vedených podstránek obsahuje dostatek doporučené literatury pro další studium, které povede ke zlepšování vlastní spokojenosti (wellness).

V případě hlubšího zájmu o problematiku je možné zhlédnout i celý webinář:

Komentáře k článku