Tvůrčí přeshraniční partnerství prachatické a freyungské knihovny

Od roku 2003 intenzivně probíhala spolupráce mezi Městskou knihovnou PrachaticeOkresní knihovnou ve Freyungu (Kreisbibliothek Freyung), podpořená zřizovateli obou knihovnou a Euregiem ve Freyungu. Obě ředitelky knihoven Notburga Schreiner i Hana Mrázová během tohoto dlouholetého partnerství hledaly a našly různé formy aktivit, např. výměny knih, akce pro podporu čtenářství dětí a studentů, odborné vzdělávání knihovníků, vydávání nových knih, vzdělávání dospělých v různých podobách od besed a hudebních vystoupení až po společný obor Univerzity třetího věku nebo vytvoření portálu pověst’ové krajiny Dědictví Šumavy.

Notburga Schreiner v Okresní knihovně ve Freyungu
Notburga Schreiner v Okresní knihovně ve Freyungu

Uvedu z mnoha příkladů několik, které svědčí o výborném partnerství, které obohatilo nejen čtenáře knihoven, ale podpořilo zájem o přeshraniční literaturu a oboustrannou historii.

Spolupráce v oblasti literatury

V prvopočátku si knihovny vzájemně pro své čtenáře vyměňovaly soubory knih, které zaplňovaly prázdné místo v jejich nabídce cizojazyčné literatury. V průběhu let se zvětšovala poptávka po dvojjazyčných knihovních dokumentech, které ve fondech téměř chyběly.

Postupně vznikaly nové způsoby součinnosti, například 21. listopadu 2005 proběhl odborný seminář pro české a německé knihovníky ve Freyungu a 12. června 2007 se na hřišti freyungského gymnázia uskutečnilo sportovně-literární klání vítězů Čtenářské ligy nazvané Putování s Večerníčkem.

Velkým a velice úspěšným počinem bylo představení a křest knihy německého spisovatele Michaela Sellnera Po stopách soumarů, na jejímž vydání se obě knihovny podílely. Tato akce proběhla 22. června 2010. Kniha byla rozeslána do českých škol, knihoven a do Goethe Institutu v Českých Budějovicích.

Následně česká Společnost tří zemí podpořila říjnové čtení regionálních autorů Michaela Sellnera a Ondřeje Fibicha pro studenty gymnázií v Okresní knihovně ve Freyungu. Při této příležitosti byla české straně poprvé představena nová kniha Michaela Sellnera. Zajištěna byla i další autorská čtení v českých knihovnách určená pro žáky mateřských a základních škol.

V říjnu 2010 se ve freyungské knihovně konalo další setkání, tentokrát pod heslem Hry bez hranic. Zde se lidé z instituce STROOM Dub a Charity z Freyungu setkali při hrách pro zdravotně postižené.

Při příležitosti akce Literární Šumava ve Volarech došlo v roce 2014 k setkání knihovníků z jihočeských a západočeských knihoven s bavorskými knihovníky v Okresní knihovně ve Freyungu a k živé výměně odborných informací z obou zemí. Během této návštěvy byl všem rozdán exemplář dvoujazyčné dětské knihy Kouzelné stromy. Toto dílo, napsané autorem Michaelem Sellnerem a ilustrované Susannou Zudou, vyšlo při příležitosti 25. výročí otevření hranice. Krásně ilustrovaná kniha ve formě  pohádky dětem vysvětluje příběh bývalé železné opony.

Setkání se spisovatelem Michaelem Sellnerem v Okresní knihovně ve Freyungu
Setkání se spisovatelem Michaelem Sellnerem v Okresní knihovně ve Freyungu

Projekt Dědictví Šumavy

Ještě v témže roce (tedy v roce 2014) obě knihovny začaly připravovat unikátní projekt pod záštitou Česko- německého fondu budoucnosti. Na webových stránkách Městské knihovny Prachatice bylo pod názvem Dědictví Šumavy zpřístupněno v pěti etapách veškeré písemné zachycení vyprávěných pověstí bývalého prácheňského kraje (Prachaticko, Vimpersko, Vodňansko, Netolicko, Strakonicko, Písecko) a dále zejména Šumavy.

Zpřístupnění unikátní sbírky české i německé veřejnosti knihovnám, obcím, kulturním zařízením, školám, turistům i široké veřejnosti umožňuje z této pokladnice čerpat originální slovesné produkty našich společných předků. Velmi důležitým prvkem je také atraktivnost pověsťové krajiny pro česko-německý kulturní a turistický ruch. Tato sbírka může také iniciovat sběr pověstí pomocí široké veřejnosti na obou stranách hranice a zachránit tak vytrácející se šumavské lidové tradice.

Po tomto stručném přehledu našich menších projektů bych nyní ráda představila některé víceleté projekty.

Ecce Libri aneb Na kolech po knihovnách regionu

Mezinárodní akce Ecce Libri aneb Na kolech po knihovnách regionu začala již v roce 2008Prachaticích. Od roku 2009 se také různými formami na nich zúčastnili bavorští partneři.

Pod názvem Knihovnická jízda v červnu 2009 odjeli s automobilovými veterány po trase ze Strážného do Prachatic. Při cestě viděli některé české knihovny a některé navštívili, například Obecní knihovnu Strážný, kde Notburga Schreiner se spisovatelem Michalem Vieweghem stříhala pásku k otevření nově zrekonstruované knihovny.

Dne 17. září 2011 (při čtvrtém ročníku) proběhlo dvojjazyčné čtení ve vlaku (trasa z Tábora do Nového Údolí) i na hranici v Neuthalu – Haidmühle. Tohoto ročníku Ecce Libri se poprvé aktivně účastnili také zástupci Muzea kulturní krajiny a poznávání hranic (KuLaMu) Haidmühle.

Pátý ročník, který proběhl 12. září 2012 na náměstí v Prachaticích, obohatili čeští i bavorští autoři autorským čtením. Za bavorskou stranu byl přítomen spisovatel a vlastivědný pracovník Karl-Heinz Reimeier.

Ecce Libri 2012: český a bavorský lev se spisovatelem Karlem Reimaierem před autorským čtením na prachatickém náměstí
Ecce Libri 2012: český a bavorský lev se spisovatelem Karlem Reimaierem před autorským čtením na prachatickém náměstí

Ve dnech 13. a 14. září 2013 byly uspořádány Jihočesko-východobavorské literární dny. Akce získala záštitu bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga a bavorského ministra pro výživu, zemědělství a lesnictví Helmuta Brunnera. První den se v Národním domě v Prachaticích konalo symposium. Odborné prezentace přednesli Reinhold Hartl, Hans Schopf, Karl-Heinz Reimeier, Michael Sellner i vedoucí Okresní knihovny ve Freyungu Notburga Schreiner. Následující den se účastníci po jízdě vlakem sešli v bavorském Haidmühle, kde čeští a němečtí autoři četli ze svých děl v přírodě na stezkách KuLaMu.

Ecce Libri 2013: Radek Štěpánek čte na stezce v Haidmühle
Ecce Libri 2013: Radek Štěpánek čte na stezce v Haidmühle

Ecce Libri 2013: prachatické knihovnice a Zuzana Hájková
Ecce Libri 2013: prachatické knihovnice a Zuzana Hájková

Jubilejní desátý ročník Ecce Libri v roce 2017 vyvrcholil po jízdě vlakem jižními Čechami opět velkou knihovnicko-literární slavnosti v Novém Údolí.

Ecce Libri 2017: pozvánka
Ecce Libri 2017: pozvánka

Ecce Libri 2017: spisovatelka Petra Braunová čte ve vlaku dětem
Ecce Libri 2017: spisovatelka Petra Braunová čte ve vlaku dětem

Univerzita třetího věku

V roce 2013 se Městská knihovna Prachatice stala centrem Univerzity třetího věku Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Studenti senioři bádali v oboru Zlatá stezka a v oboru Šumava a Bavorský les bez hranic. Toto další vzdělávání seniorů mělo za cíl poznat kulturu, historii, přírodu a literaturu z příhraničního regionu a snížit předsudky.

První studijní cesta studentů seniorů vedla do Pasova. V následujícím roce navštívili Muzeum Zlaté stezky ve Waldkirchenu. Na obě exkurze české studenty doprovodili němečtí studenti českého jazyka a členové spolku KuLaMu z Haidmühle.

V roce 2017 si studenti vyslechli speciální historickou přednášku v knihovně okresu Freyung- Grafenau. Vlastivědný pracovník a spisovatel Karl-Heinz Reimeier si připravil přednášku Vznik okresu Freyung-Grafenau a tří měst Freyung, Grafenau a Waldkirchen. Po přednášce v knihovně se studenti vydali na prohlídku zámku Wolfstein. V roce 2018 poznali bavorská muzea, sklárny a kamenolom.

Závěrem

Obě ředitelky Notburga Schreiner i Hana Mrázová se v průběhu let zúčastnily přeshraničních konferencí. Jejich poslední vystoupení se uskutečnilo 1. října 2019 ve Finsterau, kde odprezentovaly odbornou skvělou spolupráci.

Jak již bylo zmíněno, v průběhu partnerství se uskutečnilo mnoho dalších setkání. V naději, že budou i nadále existovat společné projekty, bych ráda na závěr zdůraznila, že přeshraniční aktivity jsou důležitými pilíři dobrého sousedství. Knihovny zde mohou být důležitými tvůrci kultury i centry vzdělávání.

Fotografii Ecce Libri 2017: spisovatelka Petra Braunová čte ve vlaku dětem pořídila Lucie Jiraňová z Městské knihovny Prachatice; ostatní fotografie pocházejí z archivu této knihovny.

Komentáře k článku