Hodnocení 11. valné hromady SKIP a konference Architektura knihoven 2022

Hodnocení 11. valné hromady SKIP a konference Architektura knihoven, které se uskutečnily v Ostravě ve dnech 7. až 8. června 2022 (viz i samostatný článek v tomto čísle), proběhlo pomocí anonymního webového dotazníku ve dnech 13. až 20. června. Níže si stručně představíme hlavní zjištění – nejprve se podíváme na valnou hromadu a následně na konferenci.

Hodnocení valné hromady

Valnou hromadu hodnotilo 79 respondentů; akce získala průměrnou známku 1,8 (viz podrobněji graf 1).

Graf 1: Hodnocení valné hromady formou známky
Graf 1: Hodnocení valné hromady formou známky

Účastníkům se na valné hromadě nejvíce líbila možnost setkat se s kolegyněmi a kolegy, přátelská a vstřícná atmosféra a místo konání (podrobněji viz graf 2).

Graf 2: Co se vám na valné hromadě nejvíce líbilo?
Graf 2: Co se vám na valné hromadě nejvíce líbilo?

Pozitivním zjištěním je fakt, že nejčastěji účastníky nic nezklamalo, nicméně někteří negativně vnímali např. chyby v kandidátní listině či organizaci sčítání hlasů (viz graf 3).

Graf 3: Co vás na valné hromadě nejvíce zklamalo?
Graf 3: Co vás na valné hromadě nejvíce zklamalo?

Hodnocení konference Architektura knihoven 2022

Průběh konference Architektura knihoven hodnotilo 69 respondentů; akce získala průměrnou známku 1,4 (podrobněji viz graf 4).

Graf 4: Hodnocení konference formou známky
Graf 4: Hodnocení konference formou známky

Na konferenci účastníci oceňovali především kvalitu příspěvků (viz graf 5).

Graf 5: Co se vám na konferenci nejvíce líbilo?
Graf 5: Co se vám na konferenci nejvíce líbilo?

Na základě získaných odpovědí můžeme také stanovit pořadí přednášek podle hodnocení, viz tab. 1.

Tab. 1: Nejlepší přednášky podle hodnocení účastníků

Přednáška

Hlasy

Budova knihovny v Ostrožské Nové Vsi (Jan Lapčík)

39

Fabriky nádraží a knihovny – konverze průmyslových staveb pro kulturní účely (Jan Červinka)

28

Libraries and Sustainability: We Can Do It! (Amandine Jacquet)

21

Černá kostka – vize chytré knihovny (Karin Veselá)

18

Knihovní centrum u Vokolků na Příhrádku (Radana Kodetová)

14

Udržitelnost u veřejných budov se zaměřením na knihovny (Petr Lešek)

13

Nová přístavba Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích (Zuzana Hájková)

11

Polish public libraries – past and future captured in architecture (Anna Zagórska)

9

Stanley A. Milner Library Revitalization Project (Pilar Martinez)

7

IFLA Section Library Buildings and Equipment: An introduction (Marian Morgan-Bindon)

1

Pozitivní je, že většinu respondentů na konferenci nic nezklamalo (podrobněji viz graf 6).

Graf 6: Co vás na konferenci nejvíce zklamalo?
Graf 6: Co vás na konferenci nejvíce zklamalo?

Pokud se týká hlavních zdrojů informací o valné hromadě a konferenci, převažovaly elektronické konference a web SKIP; svou roli ale sehrály také informace na facebooku (viz graf 7).

Graf 7: Kde jste získávali informace o valné hromadě a/nebo konferenci?
Graf 7: Kde jste získávali informace o valné hromadě a/nebo konferenci?

Závěry a podněty

Obě akce jako celek jsou hodnoceny pozitivně. Bylo vybráno velmi zajímavé místo a velký dík patří všem, kteří akce připravovali a zajišťovali, zejména Knihovně města Ostravy.

Z hodnocení mj. vyplývá, že na příští valné hromadě bychom měli věnovat větší pozornost představení kandidátů a vyžádat si od nich kvalitní fotografie. Užitečné bude rovněž zlepšit proces hlasování a sčítání hlasů, konkrétně zvýšit počet členů volební komise, a předem počítat s prostorem pro diskusi.

Prostor pro dotazy by byl příště vítán i na odborné konferenci; naopak předtočené přednášky bude vhodnější využít pouze pro některá témata.

Z témat, kterým by mohla být věnována pozornost na příští konferenci, můžeme jmenovat udržitelnost a energetickou úspornost a jejich dopady na výstavbu a provoz knihoven, využití nových a chytrých technologií, rekonstrukce a konverze staveb pro účely knihoven, prezentaci severských knihoven a praktické uspořádání knihoven (např. očekávaný „tok“ lidí v provozních prostorách a navazujících odpočinkových a relaxačních zónách). Bude rovněž vhodné více akcentovat to, co se při stavbách a rekonstrukcích nepovedlo a čeho se ostatní knihovny mohou vyvarovat.

Autorem grafů je Vít Richter z Národní knihovny ČR.

Komentáře k článku