Všechna čísla

Článek Číslo
Letní číslo Bulletinu SKIP 2018, ročník 27, číslo 2
Pojmový model bibliografických informací IFLA LRM 2018, ročník 27, číslo 2
Ohlédnutí nejen za jedenáctým ročníkem projektu Kde končí svět 2018, ročník 27, číslo 2
Projekt Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století začíná 2018, ročník 27, číslo 2
Výsledky národních workshopů IFLA Global Vision aneb Jak naplnit novou vizi knihoven v digitální době? 2018, ročník 27, číslo 2
Literární lavičky jako obohacení veřejného prostoru v Brně 2018, ročník 27, číslo 2
Camociovy mapy jsou součástí rejstříku UNESCO Paměť světa 2018, ročník 27, číslo 2
Evropský regionální workshop IFLA Global Vision 2018, ročník 27, číslo 2
Putování Anglií – nejen pro milovníky detektivek 2018, ročník 27, číslo 2
Osmý Týden čtení dětem proběhl jako součást projektu Visegrád čte dětem 2018, ročník 27, číslo 2
Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka v Knihovně města Ostravy – pobočce Krásné Pole 2018, ročník 27, číslo 2
Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka v Obecní knihovně v Pavlovicích u Přerova 2018, ročník 27, číslo 2
Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka v Městské knihovně v Brtnici 2018, ročník 27, číslo 2
Pasování prvňáčků na čtenáře v Městské knihovně Ostrov 2018, ročník 27, číslo 2
Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka v Ústřední knihovně pro děti a mládež Knihovny města Plzně 2018, ročník 27, číslo 2
Literární Šumava 2018 – Hornoplánsko 2018, ročník 27, číslo 2
Noc literatury 2018 v Plzni 2018, ročník 27, číslo 2
Novou Velkomoravskou knihovnicí je Jana Šubrová 2018, ročník 27, číslo 2
Diskuze Knihovna – věc veřejná v Jihomoravském kraji 2018, ročník 27, číslo 2
Příprava novely Katalogu prací pokračuje 2018, ročník 27, číslo 2

Stránky