Všechna čísla

Článek Číslo
Ohlédnutí za mezinárodní odbornou konferencí Profese knihovník – Dětský čtenář 2019, ročník 28, číslo 3
CK Bibliotour v roce 2019 aneb Jak středočeští knihovníci vyrazili na Ústeckoorlicko 2019, ročník 28, číslo 3
Ze zasedání výkonného výboru SKIP a jeho předsednictva za období červenec až říjen 2019 2019, ročník 28, číslo 3
Senioři v Mokrém při tradičním setkání navštívili knihovnu 2019, ročník 28, číslo 3
Workshop Jak se připravit na změnu knihovního softwaru 2019, ročník 28, číslo 3
Projekt Lokálka aneb Jak knihovny posilují vztah k místu 2019, ročník 28, číslo 3
Rekonstruovaná knihovna v Kostelci nad Vltavou nese název Modrá knihovna 2019, ročník 28, číslo 3
Jak se staví knihovna aneb Místní knihovna Kořenec v nové podobě 2019, ročník 28, číslo 3
Třeboňský seminář Kronikářka – kronikář obce 2019, ročník 28, číslo 3
Seminář Elektronické zdravotnictví pro občana, zdravotní gramotnost a knihovny 2019, ročník 28, číslo 3
O podzimním zájezdu Kavárny uprostřed Evropy aneb Kde je káva nejlepší? 2019, ročník 28, číslo 3
Týden knihoven 2019 v Mětské knihovně Nové Město nad Metují 2019, ročník 28, číslo 3
8. ročník semináře pro starosty a knihovníky v malých obcích Jihočeského kraje 2019, ročník 28, číslo 3
Malé podzimní setkání po dvacáté šesté 2019, ročník 28, číslo 3
Tabook 2019 ve znamení vypravěčů a vyprávění 2019, ročník 28, číslo 3
Čtenářská gramotnost u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na příkladu školní knihovny v Základní a Mateřské škole Lukavec 2019, ročník 28, číslo 3
Nejlepší knihovnou světa je helsinská městská knihovna Oodi 2019, ročník 28, číslo 3
Jubilejní patnáctý ročník setkání Co venkovské knihovny umějí a mohou 2019, ročník 28, číslo 3
Knihovnická přehlídka OKnA v roce 2020 oslaví desáté narozeniny 2019, ročník 28, číslo 3
23. Knihovnická dílna v Jičíně 2019, ročník 28, číslo 3

Stránky