Online káva s předsedou SKIP jako nový formát setkávání členů SKIP

Začátkem roku 2022 SKIP svým individuálním i institucionálním členům nabídl experimentální novinku – možnost se online setkávat s předsedou SKIP Mgr. Romanem Giebischem, Ph.D., a zeptat se ho na cokoliv z činnosti SKIP.

Tato setkání byla pojmenována Online káva s předsedou SKIP a v období od února do května 2022 proběhla celkem čtyři – první se uskutečnilo 28. února, druhé následovalo 28. března, třetí 25. dubna a čtvrté 23. května.

Pozvánky na setkání byly (spolu s údaji o připojení) distribuovány prostřednictví elektronické konference SKIP. Na setkání nebylo třeba se předem hlásit a zájemci pochopitelně měli možnost se připojit i jenom na část setkání či sami zahájit diskusi o tématu, které je zajímá.

První setkání přilákalo přibližně 60 účastníků, druhé přibližně 35, třetí 47 a čtvrté 34. Celkový počet účastníků tedy dosáhl přibližně 176.

Na setkáních byla věnována pozornost řadě témat – mj. valné hromadě SKIP, celoskipovým projektům Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka či S knížkou do života (Bookstart), aktuálním otázkám ve vzdělávání knihovníků (mj. nově schválené Koncepci celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven 2022–2027) či otázkám souvisejícím s válkou na Ukrajině a s uprchlickou vlnou. Na květnové setkání byli pozváni zástupci oborových vysokých škol – konkrétně se zúčastnily Mgr. Nina Wančová, Ph.D., z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Mgr. Michaela Mrázová z Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Byla také nastíněna možnost vzniku nové sekce SKIP zaměřené na knihovníky na počátku kariéry.

Online káva SKIP se setkala s příznivým ohlasem a přispěla ke zlepšení informovanosti členů o činnosti SKIP; je proto pravděpodobné, že tato setkání bude vedení SKIP pořádat i nadále.

Roman Giebisch při březnové Online kávě s předsedou SKIP (zdroj: Zoom, získáno 2022-03-28)
Roman Giebisch při březnové Online kávě s předsedou SKIP (zdroj: Zoom, získáno 2022-03-28)

Komentáře k článku