Setkávání s prvňáčky v rakovnické knihovně tentokrát ve znamení vody

Každoroční pravidelná setkání s prvňáčky patří k akcím, na které se u nás v rakovnické knihovně moc těšíme a vždy se na ně připravujeme. Chceme, aby si malí žáčci odnesli z knihovny nějaký zážitek, dojem a nadšení pro čtení. Proto každý rok vymyslíme téma, které se na společných setkáních opakuje. Tématem pro školní rok 2021/2022 byla Voda.

Prvním třídám rakovnických škol byl v říjnu 2021 doručen dopis od malého plavčíka Eliáše, který se vydal na dobrodružnou plavbu společně se statnými námořníky. Děti byly pozvány do knihovny, aby si jeho příběh přišly poslechnout. Do dětského oddělení mezitím připlula pirátská loď a drsná posádka lodi začala vykládat z paluby vzácné poklady. Kapitán pirátské lodi společně s malým Eliášem popisovali trpělivě dětem z prvních tříd poznatky z cesty a dobrodružné výpravy, své zkušenosti a nebezpečná dobrodružství. Na konci prvního setkání byl odhalen poklad ukrytý ve staré truhle – vzácné perly. Perly si děti neodnesly, chodily si do knihovny půjčovat knihy a každá třída sbírala za půjčené knihy do vlastní pokladny perly pro paní učitelku. Jak dlouhý byl nakonec perlový náhrdelník, záleželo na samotných dětech, ale také na velké podpoře jejich rodičů.

Objevení pokladu
Objevení pokladu

Druhé setkání bylo v lednu 2022 a týkalo se opět vody. S dětmi jsme si povídali o tom, kde se voda bere, jak je vzácná, jak s ní hospodařit, odkud a kam voda teče, ale také jaké lodě můžeme spatřit na potoce, na řece, jezeře či moři nebo kdo loď řídí a jaký náklad lodě převážejí. Společně jsme také lodě kreslili a všechny obrázky jsme vystavili na chodbě knihovny.

Odkud se bere voda a kam teče
Odkud se bere voda a kam teče

Třetí setkání bylo opět spojeno s vodou. Do knihovny jsme pozvali Divadlo Já to jsem, které prvňáčkům zahrálo hru s názvem A potopa. Představení vychází z biblického příběhu o potopě světa. Vtipné i poučné loutkové představení si děti náramně užily.

A potopa
A potopa

Při společném čtení plánujeme trasu cesty
Při společném čtení plánujeme trasu cesty

Setkání čtvrté bylo slavnostní. První dny června jsme věnovali v knihovně Pasování prvňáčků na velké čtenáře. Devět kolektivů prvních tříd rakovnických základních škol přišlo do dětského oddělení, aby před „velkou porotou“ prvňáčci složili svou první zkoušku. Pod dohledem zástupců velkých čtenářů (knihovníků), kapitána lodi, učitelů, rodičů a prarodičů děti dokázaly, že číst se skutečně naučily. Teď už je jen na nich a jejich rodičích, aby čtení neustále zdokonalovaly a našly si cestu ke knize a třeba využívaly i služby naší knihovny.

Velká čtecí zkouška

Velká čtecí zkouška

Velká čtecí zkouška
Velká čtecí zkouška

Komise zastupující velké čtenáře
Komise zastupující velké čtenáře

Pasování za přítomnosti rodičů
Pasování za přítomnosti rodičů

Číst nás baví
Číst nás baví

Paním učitelkám jsme předali perlové náhrdelníky, které je opravdu moc potěšily. Děti si odnášely z knihovny titul Velký čtenář, originální knihovnická trička, veselé desky na první vysvědčení a také knihu z projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Než jsme se rozloučili, slíbili jsme si, že si o knize popovídáme na dalším společném setkání.

Prvňáčci se po prázdninách posunou do druhé třídy, ale ještě na konci června jsme se setkali na společném loučení knihovny a dětí s končícím školním rokem. A věřte, že závěr školního roku bývá na této velkolepé akci hodně veselý.

Co napsat na závěr? Mezi velké čtenáře jsme letos přijali 222 dětí, s prvňáčky jsme během školního roku společně strávili krásné chvíle plné radosti, nadšení a zájmu. A pokud byste tomu všemu nevěřili, stejně jako prvňáčci zkuste zavřít oči a dejte prostor své fantazii.

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny Rakovník.

Komentáře k článku