Všechna čísla

Článek Číslo
Seminář Zákoník práce 2019 a novela Katalogu prací 2019, ročník 28, číslo 1
Noc s Andersenem 2019 v Městské knihovně Egona Hostovského v Hronově 2019, ročník 28, číslo 1
Rekvalifikační kurz Knihovník v knihovně pro děti v roce 2019 2019, ročník 28, číslo 1
Univerzitní knihovna z Plzně oslavila 14. únor darováním knih do domovů pro seniory 2019, ročník 28, číslo 1
O konferenci INSPO a informačních technologiích, které překonávají bariéry 2019, ročník 28, číslo 1
Terminologický seminář v Národní knihovně ČR 2019, ročník 28, číslo 1
Vzpomínka na Miloše Fikejze 2019, ročník 28, číslo 1
Regionální valná hromada pražské organizace SKIP 2019 2019, ročník 28, číslo 1
Cenu Papilio bibliothecalis 2019 získala Mgr. Lada Čubová 2019, ročník 28, číslo 1
Jak na projekt S knížkou do života (Bookstart): metodická příručka 2019, ročník 28, číslo 1
Pozvánka na 43. seminář knihovníků muzeí a galerií 2019, ročník 28, číslo 1
Jak se letos tančilo v liberecké knihovně 2019, ročník 28, číslo 1
Ze zasedání výkonného výboru SKIP a jeho předsednictva za období leden až březen 2019 2019, ročník 28, číslo 1
Regionální valná hromada SKIP Východní Čechy v roce 2019 2019, ročník 28, číslo 1
Pražskou knihovnicí 2018 se stala Hana Landová 2019, ročník 28, číslo 1
Hrozí našim dětem digitální demence? 2019, ročník 28, číslo 1
Zimní číslo Bulletinu SKIP 2018, ročník 27, číslo 4
Evergreen v českých knihovnách 2018 a diskuze Modely provozu knihovního softwaru očima knihoven jako jeho uživatelů 2018, ročník 27, číslo 4
Jak veřejnost vnímá a hodnotí veřejné knihovny v roce 2018 2018, ročník 27, číslo 4
AVA-Library a nejlepší české dokumenty ke zhlédnutí v knihovnách Vysočiny 2018, ročník 27, číslo 4

Stránky