Všechna čísla

Článek Číslo
Platforma EU Read a inspirace pro české knihovny 2018, ročník 27, číslo 4
Nejenom o skazkoterapii v Knihovně Kroměřížska 2018, ročník 27, číslo 4
O valné hromadě Klubu dětských knihoven v Kroměříži 2018, ročník 27, číslo 4
Vánoční jarmark v Klementinu 2018 2018, ročník 27, číslo 4
Zemřel James H. Billington, který řídil 28 let Knihovnu Kongresu USA 2018, ročník 27, číslo 4
Kulturní akce pro členy pražské organizace SKIP v roce 2018 2018, ročník 27, číslo 4
Diskuze Knihovna – věc veřejná v Pardubickém kraji 2018, ročník 27, číslo 4
Novými Velkomoravskými knihovnicemi jsou PhDr. Jarmila Daňková a PhDr. Šárka Kašpárková 2018, ročník 27, číslo 4
Exkurze do pražských knihoven v druhé polovině roku 2018 2018, ročník 27, číslo 4
Projekt Představujeme současné autory dětských knih 2018, ročník 27, číslo 4
Týden knihoven 2018 v Obecní knihovně v Pavlovicích u Přerova 2018, ročník 27, číslo 4
Setkání knihovníků Libereckého kraje v roce 2018 a ocenění knihoven Libereckého kraje 2018, ročník 27, číslo 4
Pohybové aktivity v Knihovně města Hradce Králové 2018, ročník 27, číslo 4
Týden knihoven 2018 v Masarykově veřejné knihovně Vsetín 2018, ročník 27, číslo 4
Mgr. Ladislava Zemánková: Dobré jméno a postavení knihoven je třeba systematicky udržovat 2018, ročník 27, číslo 4
Možnosti využití poezie při práci se čtenářem v knihovnách 2018, ročník 27, číslo 4
Dobrovolnictví v Krajské knihovně Karlovy Vary 2018, ročník 27, číslo 4
Kurzy kresby v Městské knihovně Kyjov 2018, ročník 27, číslo 4
Rovný přístup: knihovny a skupiny ohrožené sociálním vyloučením 2018, ročník 27, číslo 4
Přednáška Jovanky Šotolové o současné francouzské literatuře na českém knižním trhu 2018, ročník 27, číslo 4

Stránky