Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka a pasování na čtenáře v lanškrounské knihovně

V průběhu června probíhalo v Městské knihovně Lanškroun slavnostní pasování na čtenáře. Postupně se v knihovně vystřídaly všechny první třídy lanškrounských škol. Letos o pasování měly zájem ještě děti ze základní školy ve dvou okolních obcích, celkem se tedy u nás pasovalo devětkrát. Jedná se o akci, která má již mnohaletou tradici, je mezi dětmi i učiteli oblíbená a i my knihovníci se na ni moc těšíme.

Samotné akci pasování ale přechází několik dalších aktivit, kterých se žáci prvních tříd v knihovně účastní. Do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka naše knihovna zaregistrovala žáky ze všech prvních tříd v Lanškrouně. Navázali jsme s učiteli kontakt a představili jim naše služby a vysvětlili, co jim knihovna může nabídnout. Jednotlivé třídy byly poté pozvány do oddělení pro děti na předem připravená setkání.

Návštěva prvňáčků v čítárně – úkoly s abecedou
Návštěva prvňáčků v čítárně – úkoly s abecedou

Někdy je jednalo o autorskou besedu se spisovatelkou nebo divadelní představení, jindy různá setkání zaměřená na klasické nebo moderní pohádky, společné čtení, vyrábění záložek do knížky nebo letos nově už pro prvňáčky na besedu o komiksu.

Autorská beseda Zuzany Pospíšilové
Autorská beseda Zuzany Pospíšilové

Tajemství ukryté v knize – divadlení představení
Tajemství ukryté v knize – divadlení představení

Vyrábění záložek se školní družinou
Vyrábění záložek se školní družinou

Komiks aneb Jak se mluví v bublinách
Komiks aneb Jak se mluví v bublinách

Nadchnout děti této věkové skupiny není totiž vůbec těžké. Máme zkušenost, že se jim v oddělení pro děti líbí. Snažíme se o pestrou nabídku knih právě pro ně. Při společné návštěvě se třídou vždy děti při rozloučení vybízíme, aby přišly odpoledne na návštěvu do knihovny s rodiči a je nám milou odměnou, když to tak rodiče s dětmi společně zvládnou. Tito tzv. aktivní čtenáři mají vystavený čtenářský průkaz již v průběhu roku a ti ostatní jej obdrží při pasování.

Samotné pasování probíhá zhruba takto: začínáme povídáním o knížkách; pokud jsou děti v knihovně poprvé (pro děti z okolních vesnic, které nejsou zaregistrované v projektu), dostanou prostor seznámit se prostředím knihovny. Poté žáci plní drobné úkoly, při nichž dokážou, že umí číst a také přemýšlet. Tím, že do knihovny zveme každou třídu zvlášť, je zajištěno, že se děti navzájem znají a nemusí se stydět, když se jim náhodou něco nepovede. Přesto mezi nimi panuje mírná nervozita, hlavně v souvislosti s příchodem královny Abecedky z Písmenkového království. Ta pravým mečem a pasovací formulí uvede prvňáčky do rytířského stavu a stávají se z nich opravdoví čtenáři. Děti dostanou na závěr svou první čtenářskou průkazku a můžou si vypůjčit knížku. Jako vzpomínku na pasování dostanou Knížku pro prvňáčka – letos to byl Dubánek a tajný vzkaz autorky Kláry Smolíkové.

Děti dokončují říkanky s rýmy
Děti dokončují říkanky s rýmy

Plnění úkolu spočívajícího v dokončování přirovnání
Plnění úkolu spočívajícího v dokončování přirovnání

Při dalším úkolu, tentokráte zaměřeném na zvuky zvířat
Při dalším úkolu, tentokráte zaměřeném na zvuky zvířat

Ve jménu pohádek, románů a básní, jménem všech literárních hrdinů a světů, za všechny spisovatelky a spisovatele, knihovnice a knihovníky, učitelky a učitele, Tě pasuji na čtenáře. Měj v úctě slovo, ochraňuj knížky a statečně a čestně, jako pravý rytíř se bij za všechno dobré, co je v nich psáno.“ To je krátká ukázka slavnostní řeči, kterou královna k dětem pronese. Samozřejmě nechybí společná fotografie celé třídy s královnou a poté se děti rozběhnout po půjčovně a můžou si vybírat. Svým podpisem do pamětní knihy tuto hezkou vzpomínku zpečetí.

Samotné pasování královnou (ředitelkou knihovny Lindou Netušilovou)
Samotné pasování královnou (ředitelkou knihovny Lindou Netušilovou)

Společná závěrečná fotografie
Společná závěrečná fotografie

Děti si vybírají knihu na půjčení
Děti si vybírají knihu na půjčení

Pamětní kniha s podpisy dětí
Pamětní kniha s podpisy dětí

„Musela jsem se držet, abych neukápla slzu“, prozradila jedna paní učitelka. Jiná paní učitelka se rozloučila do pamětní knihy tímto zápisem: „Milá knihovno, děkujeme, že jsi tady i pro ty nejmenší čtenáře. Ti jsou z Tebe po dnešním pasování na čtenáře nadšení. Bylo úžasné sledovat kouzlo v jejich očích, děkujeme!“

Školní rok utekl jako voda, přinesl jistě mnoho zážitků a děti se naučily to nejdůležitější – číst a psát. Za to jim patří velká pochvala a třídním učitelkám obdiv a poděkování. Těšíme se na další podobné akce v dětském oddělení knihovny právě s prvňáčky.

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny Lanškroun.

Komentáře k článku