Všechna čísla

Článek Číslo
Láska v exilu 1949–1950: z deníků a dopisů Sylvy Šimsové a Karla Janovického 2019, ročník 28, číslo 3
Od závěrečné diskuze Knihovna – věc veřejná po zkušenosti ze zahraničních cest 2019, ročník 28, číslo 2
Informační chování studentů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 2019, ročník 28, číslo 2
8. kolokvium knihovnicko-informačních pracovníků zemí Visegrádské skupiny V4+ 2019, ročník 28, číslo 2
Studijní cesta pro vzdělávající knihovnice do Rakouska 2019, ročník 28, číslo 2
Celostátní setkání knihovnických seniorů v Příbrami 2019, ročník 28, číslo 2
Ze zasedání předsednictva výkonného výboru SKIP za období duben až červen 2019 2019, ročník 28, číslo 2
10. valná hromada SKIP 2019, ročník 28, číslo 2
Závěrečný kulatý stůl Knihovna – věc veřejná 2019, ročník 28, číslo 2
Konference Architektura a výstavba knihoven 2019, ročník 28, číslo 2
Na britských ostrovech potřetí aneb Putování drsným Skotskem 2019, ročník 28, číslo 2
Velikonoční jarmark v Klementinu 2019 2019, ročník 28, číslo 2
Exkurze do pražských knihoven v první polovině roku 2019 2019, ročník 28, číslo 2
Knihovníci z regionu Velká Morava vyrazili do Veselí a Piešťan 2019, ročník 28, číslo 2
První Kulturní fórum Ústeckého kraje aneb Máme ESO v rukávu 2019, ročník 28, číslo 2
Knihovny mají šanci získat podporu na výstavbu a rekonstrukci ze strukturálních fondů EU 2019, ročník 28, číslo 2
Knihovny mimo hranice aneb Kongres Asociace francouzských knihovníků 2019 2019, ročník 28, číslo 2
Komunitní knihovna v praxi na příkladu Knihovny Václava Štecha ve Slaném 2019, ročník 28, číslo 2
Ocenění Kamarádka knihovna získaly knihovny v Dobříši a Vsetíně 2019, ročník 28, číslo 2
Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka v Městské knihovně v Praze – pobočce Dittrichova 2019, ročník 28, číslo 2

Stránky