Všechna čísla

Článek Číslo
Z místní knihovny Knihovnou města Zubří – nové prostory i možnosti 2018, ročník 27, číslo 1
Opavský Den knihovníků a knihovnice roku 2017 v Moravskoslezském a Olomouckém kraji 2018, ročník 27, číslo 1
Lekotéka v praxi aneb Půjčování her a didaktických pomůcek v Knihovně Jiřího Mahena v Brně 2018, ročník 27, číslo 1
Ze zasedání výkonného výboru SKIP a jeho předsednictva za období leden až březen 2018 2018, ročník 27, číslo 1
European BIBFRAME Workshop 2017 aneb První evropský workshop BIBFRAME 2018, ročník 27, číslo 1
Sekce služeb osobám se specifickými potřebami a bezbariérové knihovny 2018, ročník 27, číslo 1
Vojtěch Dostál ze spolku Wikimedia Česká republika: Mou srdeční záležitostí jsou Wikidata 2018, ročník 27, číslo 1
Oslavme společné století i v knihovnách 2018, ročník 27, číslo 1
Začít se má od kolébky aneb Prorodinné aktivity v Knihovně Jiřího Mahena v Brně 2018, ročník 27, číslo 1
PhDr. Evžen Lukeš (11. září 1925 – 18. září 2017) 2018, ročník 27, číslo 1
Za knihovnami i pražskými památkami 2018, ročník 27, číslo 1
Organizace znalostí: klíčová témata 2018, ročník 27, číslo 1
Vzpomínka na doc. MUDr. Milana Špálu, CSc. 2018, ročník 27, číslo 1
Recorded Sound in Czech Lands 1900–1946 2018, ročník 27, číslo 1
Pražskou knihovnicí 2017 se stala Věra Tafatová 2018, ročník 27, číslo 1
Zemřel PhDr. Ivo Brožek, dlouholetý ředitel ústecké vysokoškolské knihovny 2018, ročník 27, číslo 1
Dobrý designér to všechno ví! 2018, ročník 27, číslo 1
K významnému životnímu jubileu PhDr. Ladislava Kurky 2018, ročník 27, číslo 1
IFLA Global Vision – první výsledky a návazné aktivity 2018, ročník 27, číslo 1
Pokusy o rekord jako tradiční součást Dne pro dětskou knihu v Sedlčanech 2018, ročník 27, číslo 1

Stránky