Složení nového předsednictva výkonného výboru SKIP

Na online zasedání výkonného výboru SKIP, které se odehrálo 29. června 2022, bylo zvoleno nové předsednictvo výkonného výboru.

O členství v předsednictvu vyjádřilo zájem celkem devět kandidátů – členů výkonného výboru, konkrétně:

 • Lada Čubová (Městská knihovna Beroun);

 • Mgr. Martina Dokládalová (Městská knihovna v Praze);

 • PhDr. Zuzana Hájková (Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích);

 • Mgr. Jana Hamplová (Městská knihovna Chrudim);

 • Hana Hanáčková (Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana);

 • Mgr. Zlata Houšková;

 • Bc. Kateřina Hubertová (Knihovna města Hradce Králové);

 • Mgr. Kateřina Janošková (Masarykova veřejná knihovna Vsetín);

 • Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová (Moravská zemská knihovna v Brně);

 • Ing. Libuše Nivnická (Knihovna Jiřího Mahena v Brně);

 • PhDr. Dana Petrýdesová (Krajská vědecká knihovna v Liberci);

 • PhDr. Vít Richter (Národní knihovna ČR);

 • Mgr. Miroslava Sabelová (Knihovna města Ostravy);

 • Mgr. Kamila Šeligová (Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk).

Zvoleno bylo následujících devět členů:

 • PhDr. Zuzana Hájková Zuzana (95 % hlasů);

 • Mgr. Kateřina Janošková (95 %);

 • Ing. Libuše Nivnická (95 %);

 • PhDr. Vít Richter (95 %);

 • PhDr. Dana Petrýdesová (91 %);

 • Mgr. Miroslava Sabelová (86 %);

 • Bc. Kateřina Hubertová (82 %);

 • Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová (73 %);

 • Mgr. Zlata Houšková (64 %).

Dále bylo aklamací zvoleno obsazení pozice místopředsedy a tajemníka výkonného výboru SKIP.

Místopředsedkyní byla zvolena Libuše Nivnická (jediná kandidátka) a tajemníkem Vít Richter (jediný kandidát).

Aktuální složení předsednictva najdete také na webu SKIP v sekci Kontakty a také v zápisu ze zasedání výkonného výboru.

Všem zvoleným gratulujeme!

Komentáře k článku