Všechna čísla

Článek Číslo
Seminář Mozkem proti fake news 2020, ročník 29, číslo 3/4
Hladové knižní okno pro čtenáře v Kravařích aneb Humor nás nesmí opustit 2020, ročník 29, číslo 3/4
Kup knihu k Ježíšku – zkušenosti ze Vsetína 2020, ročník 29, číslo 3/4
Mgr. Jiří David, Ph.D.: Muzejní a veřejné knihovny v konkrétním místě mohou vytvářet dlouhodobou synergii 2020, ročník 29, číslo 3/4
Seminář Digitální transformace ve vzdělávání dospělých 2020, ročník 29, číslo 3/4
Tematická hra Orebité v třebechovické knihovně 2020, ročník 29, číslo 3/4
O webináři Stav péče o zvukové kulturní dědictví v ČR 2020, ročník 29, číslo 3/4
Knihožrouti – dětský čtenářský klub ze Zlína 2020, ročník 29, číslo 3/4
Frýdecko-místecký Festival čtení se představuje 2020, ročník 29, číslo 3/4
Třinecký metr pomáhá dětem vyrůst v čtenáře 2020, ročník 29, číslo 3/4
Noc s Andersenem 2020 aneb Plány a realita 2020, ročník 29, číslo 3/4
Přehlídka knihovních maskotů a skřítků 2020, ročník 29, číslo 3/4
Online seminář Informační technologie v knihovnách 2020 aneb Přístupnost knihovních webů a katalogů 2020, ročník 29, číslo 3/4
Jak vznikla a putovala výstava ke stému výročí prvního zákona o veřejných knihovnách 2020, ročník 29, číslo 3/4
Jak šel čas se stolním knihovnickým kalendářem 2020, ročník 29, číslo 3/4
Mgr. Ondřej Hudeček, Ph.D.: Pro udržitelný rozvoj jsou knihovny klíčovými institucemi 2020, ročník 29, číslo 3/4
Proč je důležité znáti Gabriela aneb Vzpomínka na Gabriela Gössela 2020, ročník 29, číslo 3/4
Celostátní setkání knihovnických seniorů v době koronavirové 2020, ročník 29, číslo 3/4
Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka v Jablonném nad Orlicí v roce 2020 2020, ročník 29, číslo 3/4
Kurz Senioři píší Wikipedii a Wikiklub v Knihovně města Plzně 2020, ročník 29, číslo 3/4

Stránky