Všechna čísla

Článek Číslo
Čtenářská gramotnost u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na příkladu školní knihovny v Základní a Mateřské škole Lukavec 2019, ročník 28, číslo 3
Nejlepší knihovnou světa je helsinská městská knihovna Oodi 2019, ročník 28, číslo 3
Jubilejní patnáctý ročník setkání Co venkovské knihovny umějí a mohou 2019, ročník 28, číslo 3
Knihovnická přehlídka OKnA v roce 2020 oslaví desáté narozeniny 2019, ročník 28, číslo 3
23. Knihovnická dílna v Jičíně 2019, ročník 28, číslo 3
Týden knihoven 2019 v Městské knihovně Semily 2019, ročník 28, číslo 3
Týden knihoven 2019 v Městské knihovně Rtyně v Podkrkonoší 2019, ročník 28, číslo 3
Co přinesla Krajské vědecké knihovně v Liberci tříměsíční rekonstrukce? 2019, ročník 28, číslo 3
34. kongres rakouských knihovníků ve Štýrském Hradci 2019, ročník 28, číslo 3
Projekt RFID v Městské knihovně v Praze 2019, ročník 28, číslo 3
Olga Černá: Zajímavé knihy a časopisy jsou základem dobré knihovny, ale samy o sobě nestačí 2019, ročník 28, číslo 3
Národní eKnihovna – projekt pro 21. století 2019, ročník 28, číslo 3
Knihovnická sdružení podepsala memorandum o vzájemné spolupráci 2019, ročník 28, číslo 3
Zkušenosti s dramaterapií z Knihovny města Ostravy 2019, ročník 28, číslo 3
Láska v exilu 1949–1950: z deníků a dopisů Sylvy Šimsové a Karla Janovického 2019, ročník 28, číslo 3
Od závěrečné diskuze Knihovna – věc veřejná po zkušenosti ze zahraničních cest 2019, ročník 28, číslo 2
Informační chování studentů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 2019, ročník 28, číslo 2
8. kolokvium knihovnicko-informačních pracovníků zemí Visegrádské skupiny V4+ 2019, ročník 28, číslo 2
Studijní cesta pro vzdělávající knihovnice do Rakouska 2019, ročník 28, číslo 2
Celostátní setkání knihovnických seniorů v Příbrami 2019, ročník 28, číslo 2

Stránky