Seminář Efektivní komunikace s cizinci

Dne 16. června 2022 uspořádal SKIP Praha v Klementinu seminář s názvem Efektivní komunikace s cizinci. Lektorka Kristýna Horáčková je specialistka dalšího vzdělávání v Centru pro integraci cizinců a lektorka češtiny pro cizince. Seminář proběhl ve velmi vřelé a svěží atmosféře, zúčastnili se ho kolegyně a kolegové nejen z pražských knihoven.

Myšlenka uspořádat prezenční seminář o komunikaci s lidmi, jejichž mateřštinou není čeština, vznikl v návaznosti na vzdělávací cyklus Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny. V rámci této série webinářů vystoupila i Kristýna Horáčková s prezentací o výuce češtiny a její příspěvek se velmi povedl.

Chtěli jsme navázat prezenční lekcí, která by byla více interaktivní a umožnila těm, kteří se v knihovnách věnují lidem prchajícím před válkou, získat další dovednosti.

Lektorka prokázala znalost tématu i schopnost vést živou a interaktivní lekci. Kristýna Horáčková vystudovala bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a češtině pro cizince se věnuje již přes deset let, a to v nejrůznějších typech kurzů – od individuálních přes skupinové až po nízkoprahové. V Centru pro integraci cizinců organizuje a lektoruje kurzy pro pedagogy i (budoucí) lektory češtiny pro cizince. Během prezentace ale využila i své zážitky z pobytu v Asii. Naopak velmi blízko si zašla pro příklad psaného textu pozvánky na kulturní akci, kdy použila odstavec z propagace k výstavě, jež právě probíhala na nádvoří Klementina.

Na začátku jsme se zamysleli nad tím, co vůbec komunikace je a jaké faktory ji komplikují. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je dostávat instrukce v neznámém jazyce a co může v takové situaci pomoci. Podle lektorky jsou při komunikaci s lidmi s odlišnou mateřštinou zásadní tři principy: názornost, zjednodušení a ochota se domluvit.

Názornosti lze docílit například využitím piktogramů, příkladů či předvedením. Vhodné je využití gest, obrázků i malování. Vyzkoušeli jsme si to na příkladu řešení potíží v tržnici ve Vietnamu. U mluveného projevu je v rámci zjednodušení třeba dbát na to, aby jedna věta obsahovala jen jednu hlavní informaci, aby sdělení bylo strukturované (časová a logická posloupnost atd.); navíc musíme být velmi konkrétní. Pravidelně je dobré si ověřovat, zda nám protistrana rozumí, a při tom se nespoléhat jen na kývání hlavou. Nejdůležitější informace je dobré napsat na papír a předat. Časté komunikační chyby jsou trefně vykreslené ve videích, která vznikla v rámci kampaně Češi a cizinci – mluvme spolu; patří k nim zbytečný křik, přecházení do angličtiny nebo nevhodné tykání:

Principy zjednodušování v mluvené komunikaci si účastníci a účastnice hned vyzkoušeli na příkladech.

V psaném textu je vhodné vybrat základní konkrétní informace a text strukturovat. Pozor si musíme dávat na různé formy sloves nebo skloňování, které vzdaluje dané slovo od slovníkového tvaru. V případě akcí či setkání se doporučuje zjednodušit pozvánku na formát otázky a odpovědi, například: Kdy? Ve čtvrtek 16. 6. 2022 v 15:30; Kde? Národní knihovna, Klementinum 190, učebna 145.

Ochota se domluvit se nedá naučit, ale je to základní předpoklad u povolání, v nichž přicházíte do styku s lidmi. Zároveň je třeba vždy myslet i na vlastní nervy a zbytečně se nevystavovat konfliktním situacím. Účastníci a účastnice semináře rozhodně působili dojmem připravenosti na složité komunikační situace. Nezbýtá tedy než doufat, že jim doporučení a mnohé příklady pomohou cítit se v jejich nelehké roli ještě jistěji. Další nápovědou jim může být i Příručka pro snadnější porozumění – my a cizinci od Markéty Slezákové.

Pokud budete mít nějaké dotazy či návrhy na další spolupráci, jistě se na Centrum pro integraci cizinců či přímo lektorku Kristýnu Horáčkovou můžete obracet.

Komentáře k článku