Klub tvořivých knihovníků se představil na 8. Knihovnickém kongresu v Lipsku

Pohled Aleny Volkové Balvínové

Za všechno může otázka Lindy Jansové z březn 2022, zda by Klub tvořivých knihovníků SKIP nevytvořil ukrajinskou verzi posledního vyšlého čísla časopisu Malý tvořivec pro děti ukrajinských imigrantů. Souhlasila jsem, jelikož překlad všech textů do ukrajinštiny nám slíbila zajistit Slovanská knihovna. Společně se šéfredaktorkou Andreou Beranovou z Děčína jsme ukrajinské číslo časopisu připravily.

Vedle samotné přípravy ukrajinského čísla hrálo nejdůležitější roli hlavně rozšíření informace o vyšlém čísle do světa. Linda Jansová propagovala číslo prostřednictvím všech relevantních českých i mezinárodních elektronických konferencí, včetně konference IFLA. Poté nastal rychlý běh na „dlouhou trať“ – až do Německa. Ozvala se Sabine Stummeyer za organizační výbor 8. Knihovnického kongresu (8. Bibliothekskongress) v Lipsku s tím, že je zvědavá, co je Klub tvořivých knihovníků SKIP, a pozvala mě, abych přijela na kongres klub prezentovat v sálu #Freiraum22, což je prostor pro zajímavé a inovativní myšlenky v knihovnictví.

Sama bych si na cestu a delší prezentaci v cizím jazyce netroufla. Přestože jsem měla německé předky, rozumím a mluvím spíše anglicky. Obrátila jsem se proto na Martinu Kožíšek Ouřadovou, plzeňskou kolegyni z Klubu tvořivých knihovníků, s dotazem, jak je na tom s německým jazykovým vybavením a zda by jela do Lipska se mnou. Myslím, že moc dlouho neváhala, že jí osud Klubu tvořivých knihovníků leží na srdci stejně jako mně.

Na kongres v Lipsku jsme si z časových a organizačních důvodů mohly vyhradit pouze jeden den. Program na 1. června 2022 byl bohužel již zcela zaplněn a na naši prezentaci zbýval čas jen poslední den kongresu – 2. června od 14.30. V jeden den jsme plánovaly vlakem dojet do Lipska, prezentovat činnost Klubu tvořivých knihovníků včetně fotodokumentace a do večera se dostat zpět domů. Rozdělily jsme si úkoly a vytvořily plán naší prezentace. Já jsem měla povídat o založení, historii a aktivitách klubu od začátku jeho existence obecně a Martina Kožíšek Ouřadová měla představit výběr konkrétních tvořivých aktivit a jejich výstupů.

K pobavení všech mohu zveřejnit, jak jsem se anglický projev učila. Nechtěla jsem svůj projev číst a mluvím obecně potichu a ne moc se plynule vyjadřuji i česky. Využila jsem pěší cesty z Palackého náměstí na Smíchov. V hluku dopravy jsem křičela svou řeč v angličtině z Palackého mostu na Vltavu. Mohu to jako trénink projevu v cizí řeči vřele doporučit.

Mimo jiné jsme s sebou na Kongres plánovaly dovézt i nějaké výrobky členek klubu. Čas byl náš největší nepřítel. Pomohla nám Marcela Buřilová a připravila krásné brože – origami knížečky v ještě krásnější krabičce. Martina Kožíšek Ouřadová připravila ještě během několika večerů záložky do knih ozdobené  písmenky (mimochodem záložky našly i jiné využití).

Origami knížečky vezené jako dárky na kongres (foto: Alena Volková Balvínová)

Origami knížečky vezené jako dárky na kongres (foto: Alena Volková Balvínová)

Origami knížečky vezené jako dárky na kongres (foto: Alena Volková Balvínová)
Origami knížečky vezené jako dárky na kongres (foto: Alena Volková Balvínová)

České ani německé dráhy nezklamaly. Cesta tam i zpět proběhla v pořádku. Přivítalo nás nádraží v Lipsku a pak Kongresové centrum s nádherným interiérem.

Nádraží v Lipsku (foto: Martina Kožíšek Ouřadová, Knihovna města Plzně)
Nádraží v Lipsku (foto: Martina Kožíšek Ouřadová, Knihovna města Plzně)

Kola všude, kam se podíváš (foto: Martina Kožíšek Ouřadová, Knihovna města Plzně)
Kola všude, kam se podíváš (foto: Martina Kožíšek Ouřadová, Knihovna města Plzně)

Před Kongresovým centrem (foto: Martina Kožíšek Ouřadová, Knihovna města Plzně)
Před Kongresovým centrem (foto: Martina Kožíšek Ouřadová, Knihovna města Plzně)

Program Kongresového centra (foto: Martina Kožíšek Ouřadová, Knihovna města Plzně)
Program Kongresového centra (foto: Martina Kožíšek Ouřadová, Knihovna města Plzně)

Velkolepý interiér Kongresového centra (foto: Martina Kožíšek Ouřadová, Knihovna města Plzně)
Velkolepý interiér Kongresového centra (foto: Martina Kožíšek Ouřadová, Knihovna města Plzně)

Setkaly jsme se s pracovníky českého stánku a dočkaly jsme se i setkání se Sabine Stummeyer. Za mne proběhly obě části prezentace bez problémů. Mezi posluchači obíhaly ukázky vytištěných čísel Malého tvořivce. Zájem posluchačů při následné diskusi byl velice upřímný a milý.

Setkání se Sabine Stummeyer (foto: Martina Kožíšek Ouřadová, Knihovna města Plzně)
Setkání se Sabine Stummeyer (foto: Martina Kožíšek Ouřadová, Knihovna města Plzně)

 Alena Volková Balvínová hovoří o historii Klubu tvořivých knihovníků (foto: Martina Kožíšek Ouřadová, Knihovna města Plzně)
Alena Volková Balvínová hovoří o historii Klubu tvořivých knihovníků (foto: Martina Kožíšek Ouřadová, Knihovna města Plzně)

Martina Kožíšek Ouřadová představuje konkrétní aktivity členů klubu (foto: Martina Kožíšek Ouřadová, Knihovna města Plzně)
Martina Kožíšek Ouřadová představuje konkrétní aktivity členů klubu (foto: Martina Kožíšek Ouřadová, Knihovna města Plzně)

Účastníci diskuze (foto: Martina Kožíšek Ouřadová, Knihovna města Plzně)
Účastníci diskuze (foto: Martina Kožíšek Ouřadová, Knihovna města Plzně)

Dárečky nabízené v rámci diskuze (foto: Martina Kožíšek Ouřadová, Knihovna města Plzně)

Dárečky nabízené v rámci diskuze (foto: Martina Kožíšek Ouřadová, Knihovna města Plzně)
Dárečky nabízené v rámci diskuze (foto: Martina Kožíšek Ouřadová, Knihovna města Plzně)

Následoval doslova průběh Lipskem při cestě na nádraží, abychom z Lipska alespoň něco viděly. Plné dojmů jsme absolvovaly cestu domů na hlavní nádraží v Praze.

Centrum Lipska při odpolední cestě na nádraží (foto: Alena Volková Balvínová)

Centrum Lipska při odpolední cestě na nádraží (foto: Alena Volková Balvínová)
Centrum Lipska při odpolední cestě na nádraží (foto: Alena Volková Balvínová)

Musím říci, že mi byla Martina psychickou podporou po celou dobu cesty i prezentace a níže sama popisuje, jak celou záležitost s kongresem a Klubem tvořivých knihovníků viděla a vidí ona.

Pohled Martiny Kožíšek Ouřadové

Moje na kongresu uvedená prezentace fotografií představuje skutečně jen velmi úzký výběr z akcí a produkce činnosti Klubu tvořivých knihovníků. Její rozsah byl totiž omezen časově a našim cílem rovněž nebylo zahltit sledující výčtem výstav, dílen, názvů knihoven a oblastí, kde naši členové působí. Chtěli jsme zaujmout a nalákat, vycházeli jsme z toho, co zaujalo a proč jsme byli pozváni. Tím byl Klub tvořivých knihovníků a časopis Malý tvořivec se svou ukrajinskou variantou – produkt vzniklý z nadšení a spontánního zapojení tvůrčích lidí, produkt obratem reagující na společenskou potřebu, jehož kvalitu potvrzují domácí i zahraniční ohlasy.

Myslím, že výše zmíněná motivace je pro řadu akcí Klubu tvořivých knihovníků příznačná. V rámci této koncepce jsem se snažila v prezentaci zdůraznit, že platforma tvorby a tvoření otevírá široké možnosti komunitní spolupráce. Její pestré varianty nabízejí bez velkých omezení a nákladů nejrůznější formy propojení. Lze spolupracovat na charitativních a podpůrných projektech a už jen účast na nich je přirozenou odměnou pro tvůrce, přičemž vítaný je i společenský dopad v širším rozsahu.

Podstatné navíc není jen hotové dílo, výrobek; mnohdy je cennější samotné společné tvoření, setkání, strávený čas.

Knihovničina je především prací s informacemi – striktně přesná, náročná orientací v jejich rozsahu a vyhodnocování. Kdo z nás se občas necítí přetížen? Přitom informace přichází stále nové a nové. Vnímejme činnost Klubu tvořivých knihovníků jako první pomoc v takové situaci. Setkání při akcích klubu i tvorba jednotlivců v rámci společných projektů nabízí seznámení kolegyň a kolegů sice z různých oborů, ovšem „na stejné lodi“. Umožní relaxaci, radost a seberealizaci a vždy dojde i na výměnu zkušeností.

Ke stávajícímu mottu „Knihovnice umí více“ lze tedy přidat „Kdo tvoří, ten hoří“.

Prezentovat to vše v němčině nebylo snadné, ovšem dotazy z publika, zájem o naše výrobky, žádost o kontakt, to vše mě naplňuje dobrým pocitem, že se nám náš klub podařilo představit v tom nejlepším světle. Pokud by z druhé strany hranice přišel návrh na společnou akci, třeba výstavu, rádi se do ní spolu s vámi pustíme v rámci nově vznikajícího česko-německého projektu Knihovna od vedle.

Rozdávání dárků (foto: Martina Kožíšek Ouřadová, Knihovna města Plzně)
Rozdávání dárků (foto: Martina Kožíšek Ouřadová, Knihovna města Plzně)

K čemu všemu může sloužit pěkná záložka do knihy (foto: Martina Kožíšek Ouřadová, Knihovna města Plzně)
K čemu všemu může sloužit pěkná záložka do knihy (foto: Martina Kožíšek Ouřadová, Knihovna města Plzně)

Záložka do knihy též jako náušnice (foto: Martina Kožíšek Ouřadová, Knihovna města Plzně)
Záložka do knihy též jako náušnice (foto: Martina Kožíšek Ouřadová, Knihovna města Plzně)

Závěrem

Odkazy na obě části prezentace najdete na webu SKIP. Všechny fotografie z Kongresu v Lipsku si můžete prohlédnout v albu na Fotkách Google.

Pro potěšení ještě přikládáme fotografii, která dokládá, jak se v německé zahrádce vyjímá keramická květina – výrobek plzeňské tvořivé kolegyně. Fotografie přišla s mnoha díky od Sabine Stummeyer, díky které jsme měly možnost naši činnost na lipském kongresu prezentovat.

Dárek plzeňských kolegyň pro Sabine Stummeyer u ní na zahrádce (foto: Sabine Stummeyer, TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften)
Dárek plzeňských kolegyň pro Sabine Stummeyer u ní na zahrádce (foto: Sabine Stummeyer, TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften)

Na realizaci této prezentace Klubu tvořivých knihovníků finančně přispěla pražská organizace SKIP.

Komentáře k článku