Knížkohrátky s robátky aneb Projekt S knížkou do života (Bookstart) v Obecní knihovně Hukvaldy

Do projektu S knížkou do života (Bookstart) jsme se v Obecní knihovně Hukvaldy zapojili již v roce 2018. Jsme malá knihovna v obci Hukvaldy (2 186 obyvatel), sídlíme v budově Základní školy a mateřské školy Leoše Janáčka a jako jedna z mála knihoven v republice patříme organizačně pod školu, ačkoli nejsme knihovna školní, ale veřejná.

V knihovně pravidelně pořádáme aktivity pro čtyři třídy zdejší mateřské školy a jsme zapojeni i do navazujících projektů Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčkaCelé Česko čte dětem. Účastníme se také aktivit pracovní skupiny Čtenářská gramotnost v rámci Místního akčního plánu Frýdek-Místek III, tedy projektu realizovaného MAS Pobeskydí, z. s.. Využít tedy projekt S knížkou do života a věnovat se dětskému čtenáři již od útlého kojeneckého věku pro nás byla přirozená cesta, jak obohatit nabídku knihovny a posílit komunitní vztahy v obci.

Knížkohrátky s robátky

V letech 2017–2018 proběhl v naší obci téměř babyboom, takže podmínky pro tuto aktivitu byly více než příznivé. První setkání probíhala poněkud nepravidelně a nárazově, většinou přibližně čtyřikrát ročně. Aktuálně se snažíme setkání pořádat jednou měsíčně. Vzhledem k omezené prostorové kapacitě knihovny je nutno se na tato setkání předem hlásit; v případě velkého zájmu přidáváme operativně další termín. Sady pro děti z projektu S knížkou do života financujeme z rozpočtu knihovny, v roce 2021 sady pořídila i obec (s tím, že budou využity při vítání občánků). Informace o Knížkohrátkách zveřejňujeme na webufacebooku knihovny a ve všech dostupných informačních kanálech obce; pravidelně také informujeme v místním občasníku, který vychází čtvrtletně.

Knížkohrátky zatím připravujeme pro věkové rozmezí půl roku až čtyři roky, což se ukázalo jako nejvíce vyhovující. Starší děti jsou už během školního roku ve školce. Jednotlivá setkání se snažíme tematicky zaměřit na aktuální období v roce: advent, zima, Velikonoce, prázdniny atd. Začínáme společně pohádkou, pokračujeme společnými říkankami, prohlížením dětských knih, ukázkou novinek v dětské literatuře pro rodiče. Podle naladění dětí pokračujeme zpěvem a hrou na hudební nástroj (kytara, akordeon apod.) nebo sportovní aktivitou (improvizované překážkové dráhy, stabilizační a balanční podložky, balon). Při zpěvu se soustředíme hlavně na původní dětské lidové písně a hra na nástroj je u nás velmi oblíbená. Menší dětské nástroje (rumba koule, bubínky, rolničky) rozdáme i mezi děti a nacvičujeme rytmiku.

S knížkami i hračkami (červenec 2021)
S knížkami i hračkami (červenec 2021)

Společná fotografie účastníků (březen 2022)
Společná fotografie účastníků (březen 2022)

Dětských knih je k dispozici dostatek (květen 2022)
Dětských knih je k dispozici dostatek (květen 2022)

Oblíbenou činností je i malování (květen 2022)
Oblíbenou činností je i malování (květen 2022)

Je dobré si dávat ambiciózní cíle, např. doplazit se až ke knize (červenec 2022)
Je dobré si dávat ambiciózní cíle, např. doplazit se až ke knize (červenec 2022)

Na letním setkání nechyběla ani kytara (červenec 2022)
Na letním setkání nechyběla ani kytara (červenec 2022)

Tentokrát s harmonikou (srpen 2022)
Tentokrát s harmonikou (srpen 2022)

Knížky děti zaujaly (říjen 2022)
Knížky děti zaujaly (říjen 2022)

Nad knihou a šálkem kávy

Jelikož v naší obci není žádný prostor, kde by se maminky mohly scházet a sdílet svůj čas v rámci nějaké herničky, zavedli jsme v závěru roku 2022 novou aktivitu, která se jmenuje Nad knihou a šálkem kávy. Je takovým volnějším navázáním na Knížkohrátky a cílí na tutéž skupinu maminek s dětmi. Náplní tohoto setkání je opravdu posezení, kdy si děti hrají v dětském koutku, maminky si v klidu vypijí kafe nebo čaj (nebo se o to alespoň snaží), často donesou i něco dobrého upečeného z domova. Pro maminky jsou připravené knihy pro inspiraci (např. vánoční tvoření v době adventu, knihy o výchově, psychologické náměty, časopisy apod.), ale také si mezi sebou doporučí beletrii a nasdílejí další zkušenosti. Děti se přirozeně socializují mezi sebou a zvykají si, že prostředí knihovny je přátelské a nabízí mnohé využití. V adventním čase jsme s maminkami vyráběly přáníčka a bylo vidět, že si maminky užívají tu trochu času pro sebe s tvořením, které by je doma ani nenapadlo zkoušet.

Nad knihou a šálkem kávy aneb Maminky ve vzácném okamžiku plného ponoření do tvorby
Nad knihou a šálkem kávy aneb Maminky ve vzácném okamžiku plného ponoření do tvorby

Děti mezitím v knihovně prozkoumávají hračky, ale i knihy

Děti mezitím v knihovně prozkoumávají hračky, ale i knihy
Děti mezitím v knihovně prozkoumávají hračky, ale i knihy

Závěrečné poděkování

Jako velkou podporu a přínos vnímám vydávání metodických materiálů, které se ke knihovníkům v rámci projektu S knížkou do života dostávají, a také možnost sdílet své zkušenosti a načerpat inspiraci na osobních setkáních. Ráda bych na tomto místě poděkovala zejména Marice Zadembské, u které jsem osobně načerpala tolik inspirací, že se už teď těším, až je všechny uvedu do praxe.

Fotografie pocházejí z archivu Obecní knihovny Hukvaldy.

Komentáře k článku