Odborná exkurze Plzeňského regionu SKIP do knihoven na Karlovarsku

Autor: 

Číslo: 

Rubrika: 

Klíčová slova: 

Region: 

Po více než dvouleté přestávce jsme se v říjnu 2022 pokusili navázat na tradici návštěv v inspirativních knihovnách. Cílem se stal nám blízký Karlovarský kraj; na doporučení krajské metodičky jsme domluvili návštěvu v Městské knihovně HroznětínMěstské knihovně Ostrov. Součástí programu byla také návštěva expozice s názvem Karel Čapek a Západočeský kraj na zámku Chyše.

Městská knihovna Hroznětín

Městská knihovna Hroznětín získala v roce 2015 v kategorii základní knihovna titul Knihovna roku, a to za rozvoj kulturního a společenského života obce, výborné knihovnické a informační služby a mimořádné plnění komunitních funkcí. Knihovna je umístěna ve zrekonstruované víceúčelové budově, jejíž zajímavě členěné prostory jsou využívány pro nejrůznější komunitní aktivity – kulturní, sportovní, volnočasové, ale i charitativní. Takovou nám ji představila knihovnice Vendula Zábelová; podpořili ji hroznětínský starosta Martin Maleček a místostarosta Zdeněk Janský, kteří také velmi ochotně a trpělivě zodpovídali naše dotazy.

Uvítání v Hroznětíně
Uvítání v Hroznětíně

Vedle vlastní půjčovní činnosti pořádá knihovna řadu akcí pro všechny věkové kategorie svých čtenářů, účastní se celonárodních projektů, jako je Noc s Andersenem nebo Mezinárodní den darování knih, pasuje děti na čtenáře a pořádá i lekce Univerzity třetího věku. Děti mohou v knihovně přespávat dokonce několikrát do roka; je to pro ně určitá odměna za jejich čtenářské úsilí, za dobré chování. Aktivní dětští čtenáři se zapojují také do hry Lovci perel, kdy přečtou určitou knihu, odpoví na související otázky a za každou takto přečtenou a zpracovanou knihu získají korálek. Za pět korálků obdrží dukát a za dukáty si mohou v knihovně koupit odměnu (hračky, výtvarné potřeby, bublifuky apod.).

Mezi službami nabízenými hroznětínskou knihovnou nechybí ani balení učebnic
Mezi službami nabízenými hroznětínskou knihovnou nechybí ani balení učebnic

Při exkurzi v knihovně
Při exkurzi v knihovně

Knihovna i ve svém malém prostoru pořádá výstavy obrazů, akce pro školy a školky, zapojuje se do charitativních akcí. Paní knihovnice je opravdu všestranná, připravuje k vydání místní kalendář, spravuje facebookovou stránkuinstagramový profil knihovny, pečuje o knihobudku, poskytuje informační služby pro turisty. V knihovně se půjčují knihy, periodika, tematické kufříky, hry a hlavně se tam stále něco děje.

Společná fotografie účastníků v Hroznětíně
Společná fotografie účastníků v Hroznětíně

Městská knihovna Ostrov

Neméně aktivní – avšak o poznání větší – je další navštívená knihovna, totiž Městská knihovna Ostrov. Knihovna, která je v provozu od roku 1945, sídlí v budově zámku, prostory jsou tedy opravdu velkorysé. Po velmi srdečném přivítání nám knihovnu představila paní ředitelka Mgr. Irena Leitnerová. Postupně jsme prošli moderně a nápaditě vybavené interiéry, čítárnu, studijní prostory, hudební oddělení, hernu, barevné a útulné dětské oddělení, pečlivě jsme si všímali zajímavých nápadů ve vybavení i výzdobě knihovny, která slouží přibližně 17 tisícům obyvatel města.

Ostrovská knihovna je umístěna na zámku
Ostrovská knihovna je umístěna na zámku

V oddělení pro děti
V oddělení pro děti

V Ostrově rozhodně nejsou konzervativní
V Ostrově rozhodně nejsou konzervativní

Knihovní fond, kompletně ve volném výběru, dosahuje cca 50 tisíc jednotek. Knihovna disponuje 22 zaměstnanci, 17 z nich jsou knihovníci. V knihovně jsou výrazně zastoupeny moderní technologie včetně samoobslužných výpůjčních zařízení.

Vedle klasických výpůjčních služeb se knihovna věnuje také rozsáhlým vzdělávacím a zájmovým aktivitám, v nabídce má např. Programování pro děti, Relaxační malování pro dospělé, Deskové hry pro dospělé, pořady Jak uzdravit nohy, Jak se tvoří detektivka, Trénink paměti pro seniory, Se zrakovou vadou za objektivem aj.

Knihovna má také výborné personální a technické podmínky pro vzdělávání a zábavu v netradičních oblastech – 3D tisk, virtuální realita pro veřejnost, herní konzole. Poskytuje technické poradenství v oblasti IT, pořádá kurzy 3D tisku pro veřejnost.

Věnuje se rovněž historii regionu. Za tímto účelem zřídila speciální oddělení s názvem Kronika města – badatelna. Oddělení kromě jiného zpracovává rešerše pro badatele nebo přednášky pro školy, nabízí archiválie města i kopie starších kronik (originály jsou uloženy ve Státním okresním archivu Karlovy Vary).

Nahlédli jsme i do podkroví
Nahlédli jsme i do podkroví

Knihovna je skutečně moderním kulturním, komunitním a vzdělávacím centrem pro obyvatele města a my jsme jen litovali, že na návštěvu máme vymezen jenom určitý čas.

Společná fotografie účastníků v Ostrově
Společná fotografie účastníků v Ostrově

Zámek Chyše

Na zámek Chyše to autobusem z Ostrova nad Ohří nebylo daleko. O historii zámku a jeho stavebním vývoji jsme slyšeli z úst nejpovolanějších, zámeckými interiéry a čapkovskou expozicí nás provedl majitel zámku Vladimír Lažanský. Dozvěděli jsme se o Čapkově inspiraci západními Čechami a užití námětů z této oblasti v jeho dílech, např. výbuch muniční továrny v Bolevci v roce 1917 byl předobrazem pro román Krakatit; pobyt na zámku v Chyši pro povídku Na zámku, rodová pověst Lažanských o touze po nesmrtelnosti pro hru Věc Makropulos. Na Zámecký pivovar Chyše už bohužel nedošlo, tak někdy příště.

Zámek Chyše v podzimním hávu

Zámek Chyše v podzimním hávu
Zámek Chyše v podzimním hávu

Autorkou fotografií s podpisem KozOur je Martina Kožíšek Ouřadová z Knihovny města Plzně; zbylé dvě pořídila Hana Hendrychová (dříve Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje). Další fotografie najdete v albu na Rajčeti.

Komentáře k článku