Dobrovolnictví v knihovnách v ČR

Dobrovolník je člověk, který ve svém volném čase pomáhá druhým bez nároku na honorář. Lidé pomáhají ve zdravotnictví či v sociální oblasti, ale výjimečné není ani pomáhání v oblasti kulturní. Knihovny jsou komunitní, vzdělávací a informační centra. Prostory knihoven jsou proto ideální pro sdružování lidí, předávání si zkušeností a čerpání informací.

Dobrovolnictví v knihovnách tvoří komunitu, která knihovny svou činností obohacuje. Krásné příklady můžete vidět v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, v Městské knihovně v Praze a v Krajské knihovně Karlovy Vary. Koordinátoři dobrovolníků v těchto knihovnách jsou členy Skupiny pro dobrovolnictví, součásti Sekce veřejných knihoven SKIP. Cílem této skupiny je zvyšovat informovanost o dobrovolnictví, prosazovat jeho uplatnění v knihovnách a pomáhat knihovnám mít dobrovolníky.

Městská knihovna v Praze

Prvním oficiálním koordinátorem dobrovolníků v knihovně je Ondřej Hudeček, který tuto roli ve své domovské Městské knihovně v Praze zastává od roku 2020. Ovšem dobrovolnictví v knihovně realizují již od roku 2012. Dobrovolníci od samého počátku vykonávají činnosti, které nejsou specificky „knihovnické“ (práce s knihovním fondem), nýbrž pomáhají zejména při akcích, které knihovna pořádá pro čtenáře a veřejnost. Posilují tým knihovníků pojízdných knihoven na letních akcích, kterých se Městská knihovna v Praze účastní (knižní festivaly, festivaly pro děti či novocirkusová Letní Letná) nebo které sama přímo pořádá (např. autorská čtení pod širým nebem nebo Festival otevřených dílen). Uplatnění nachází od počátku také celoročně v pobočkách, kde mohou zužitkovat i vlastní specifické znalosti a dovednosti. Vedou kluby deskových a jiných her, doučují cizí jazyky či připravují výtvarné a další workshopy.

Dobrovolnice Katka (vlevo) pomáhá na Festivalu otevřených dílen, červen 2021 (foto: dobrovolnice Eva)
Dobrovolnice Katka (vlevo) pomáhá na Festivalu otevřených dílen, červen 2021 (foto: dobrovolnice Eva)

Dobrovolnice Karolína (uprostřed) a Jelena (zády) pomáhají na komunitní akci pořádané pobočkou Prosek, srpen 2021 (foto: Eva Neudörflová, Městská knihovna v Praze)
Dobrovolnice Karolína (uprostřed) a Jelena (zády) pomáhají na komunitní akci pořádané pobočkou Prosek, srpen 2021 (foto: Eva Neudörflová, Městská knihovna v Praze)

Jak říká Ondřej Hudeček:

Dobrovolníci v Městské knihovně v Praze mohou tedy plně využít vlastní kreativitu a nápady, pokud chtějí. Činnosti patří k fyzicky i psychicky nenáročným, a tak se dobrovolníky stávají mladí lidé od patnácti let věku. Historicky u nás ale působily jako dobrovolníci i mladší děti coby vedoucí Magic klubů a také v současnosti nám mladší děti pomáhají, například když dobrovolnickou činnost na jedné pobočce vykonává celá rodina. Horní věková hranice není samozřejmě omezena, a tak například 90letý dobrovolník vedl ještě loni šachový kroužek pro děti. Uplatnění jako dobrovolnice v Městské knihovně v Praze našla i dívka s Aspergerovým syndromem nebo uprchlice z Ukrajiny.

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Koordinátorka dobrovolníků v Severočeské vědecké knihovně Ústí nad Labem Eva Lochnerová spolupracuje s Dobrovolnickým centrem, z. s., které působí v Ústeckém kraji. Jejich spolupráce je postavena na vzájemné pomoci a větším propojení v různorodých kulturních oblastech jejich regionu.

Zkušenosti z jednoho vstupního pohovoru Eva Lochnerová popisuje takto:

Zájemce se rozhovořil o lásce k historii a také vyjádřil znepokojení nad zjištěním, jak málo lidí se zajímá o tu naši. Mrzelo ho, že kolem sebe nemá komunitu lidí, které by tento směr zajímal, a on by si tak mohl nadále rozšiřovat své znalosti. Při té příležitosti samozřejmě také nezapomněl zmínit vše, co je podle něj v Ústí špatně. Já už ale navzdory tomu negativnímu náhledu věděla, že právě tohle je prostor pro to vytvořit něco nového. Vznikl tak historický debatní klub vedený dobrovolníkem a doplněný knihovníkem. Každá strana našla své. Dobrovolník si pomalu nachází svou vysněnou komunitu, a protože vše si svým způsobem řídí a vede, přistupuje k úkolu zodpovědně. Knihovník poskytne prostor, pomůže a postará se o propagaci určenou veřejnosti, připraví žádanou literaturu, uvaří kávu nebo čaj a celkově zařídí vše potřebné. Oba se doplní a vzájemně podpoří, protože dělají to, co mají skutečně rádi.

Stejně vznikla v Ústí nad Labem komunita kolem kreativních dílen, která se nazývá Hvězdy, herní klub pro děti a mnoho dalšího.

Krajská knihovna Karlovy Vary

Když se přesuneme do Karlových Varů, kde s dobrovolníky spolupracují od roku 2017, zjistíme, že i tam to probíhá velmi podobně. Vznikla komunita kolem hry na kytaru, kterou vede dobrovolnice Renata, dále Pletení a háčkování pro dobrou věc a Kurz malování pro děti. V Krajské knihovně Karlovy Vary koordinuje dobrovolnictví Eva Vodičková. Během pandemie covidu-19 se v Karlovarském kraji řada středních škol zapojila do projektu Cena vévody z Edinburghu, která motivuje mladé lidi ke společenské odpovědnosti. Dobrovolníci z řad studentů v roce 2022 začali docházet a pomáhat v Karlových Varech v knihovně. Na jaře 2022 proběhla akce ve spolupráci s Prvním českým gymnáziem v Karlových Varech. Nesla název Retro GameZ a uskutečnila se díky šestnácti dobrovolníkům, kteří na jednotlivých stanovištích v Drahovicích ukazovali, jak se hrají retro hry. Byl to pilotní ročník, ze kterého chtějí udělat tradici.

Komunitní akce Retro GameZ (zdroj: archiv Krajské knihovny Karlovy Vary)
Komunitní akce Retro GameZ (zdroj: archiv Krajské knihovny Karlovy Vary)

Projekt Pletení a háčkování pro dobrou věc (zdroj: archiv Krajské knihovny Karlovy Vary)
Projekt Pletení a háčkování pro dobrou věc (zdroj: archiv Krajské knihovny Karlovy Vary)

Závěrem

Knihovny jsou krásná místa, které dávají lidem možnost se realizovat a pomoci tak společnosti. Se vznikem a rozvojem komunit nám velmi pomáhají právě dobrovolníci.

Je úžasné pracovat s lidmi, kteří chtějí dělat, co je baví, a předávat své znalosti a dovednosti druhým. Právě to je možné díky dobrovolnictví. Neváhejte a mějte dobrovolníky i ve své knihovně!

Komentáře k článku