Výstavy pro knihovny zdarma

Už řadu let poskytuji knihovnám ve formátu PDF předem připravené výstavy, které si zájemci sami vytisknou, a pokud chtějí, mohou je doplnit svými vlastními aktivitami, např. výstavkou knih, besedou atd. Tento projekt je sice určen převážně malým knihovnám na podporu jejich činnosti, využívají ho však i městské, krajské a vysokoškolské knihovny.

Pokud máte o mé výstavy zájem, veškeré informace a ukázky panelů z jednotlivých výstav najdete na webu Výstavy pro knihovny zdarma, která je realizována za finančního přispění SKIP Praha (díky!). Na webu najdete nejen starší výstavy, ale postupně jsou přidávány nové. Ke konci roku 2022 bylo knihovnám k dispozici osmnáct výstav ve čtyřech tematických řadách:

  • Historická témata;

  • Cestopisné výstavy;

  • Česko očima Američana;

  • Architektonické výstavy.

Výstavy pro knihovny zdarma
Výstavy pro knihovny zdarma (zobrazení na webu Výstavy pro knihovny zdarma)

Historická témata

Snažím se zpracovávat takové události z českých dějin, které osloví co nejvíce čtenářů v knihovnách. A aby výstavy návštěvníky upoutaly, vkládám do nich hlavně hodně obrázků a textem šetřím.

Historická témata
Historická témata (zobrazení na webu Výstavy pro knihovny zdarma)

Cestopisné výstavy

Ne každý má možnost cestovat do různých exotických zemí a někdo si rád prohlédne zajímavé fotografie. Knihovny tedy mohou svým čtenářům nabídnout i tento způsob „cestování“.

Cestopisné výstavy
Cestopisné výstavy (zobrazení na webu Výstavy pro knihovny zdarma)

Česko očima Američana

Možná si myslíte, že své město či památku ve svém okolí dokonale znáte. Až si prohlédnete fotografie George Thompsona, zjistíte, že tomu tak není. George se totiž vyznačuje podivuhodnou schopností odhalit zajímavé detaily ve všem, co ho obklopuje, a dokáže je zachytit z neobvyklého úhlu pohledu. Díky jeho fotografiím můžeme objevit mnoho skrytých a přehlížených míst; já sama jsem si to ověřila při procházkách Prahou.

Česko očima Američana
Česko očima Američana (zobrazení na webu Výstavy pro knihovny zdarma)

Architektonické výstavy

Během svého působení v knihovnách jsem navštívila desítky knihoven v Česku i v zahraničí. Jejich propagací chci našim čtenářům ukázat, jak se nejen cizí, ale i domácí knihovny modernizují a rozšiřuje se nabídka jejich služeb. V budoucnu mám v plánu připravit ještě jednu výstavu na toto téma; začátkem roku 2023 do této tematické řady přibyla výstava o skvělém českém architektu Janu Kotěrovi.

Architektonické výstavy
Architektonické výstavy (zobrazení na webu Výstavy pro knihovny zdarma)

Závěrem

Na webu najdete také podrobné informace o tom, jak můžete získat libovolnou výstavu z nabídky a můžete se zde také dozvědět, jaké výstavy plánuji na další léta. Předpokládám, že i nadále budu pro knihovny připravovat čtyři výstavy ročně ze všech čtyř uvedených oblastí. Věřím totiž, že tento projekt přispívá k rozšíření aktivit některých knihoven a zejména malé knihovny ho rády využívají. Dokládá to i počet poslaných výstav v roce 2022: k 5. prosinci bylo knihovnám odesláno 203 výstav.

Koláže z fotografií z instalací výstav v konkrétních knihovnách, které vytvořila Magdaléna Kupková z Městské knihovny Jihlava (aktivní členka Klubu tvořivých knihovníků), najdete ve fotogaleriích na Fotkách Google a na Facebooku.

Závěrem bych chtěla všechny zájemce o mé výstavy vyzvat: pokud máte nějaký nápad na zajímavou výstavu a byli byste rádi, abych ji zpracovala, napište mi.

Redakční poznámka: Upozornění na projekt Výstavy pro knihovny zdarma najdete i na webu SKIP, konkrétně v části věnované Klubu tvořivých knihovníků.

Komentáře k článku