Spolupráce s krajanskými knihovnami v roce 2022

V březnu 2022 navázal Knihovnický institut Národní knihovny ČR spolupráci s Czech Association. Lenka Kanellia, předsedkyně této neziskové organizace, vytvořila zázemí pro české krajanské knihovny působící po celém světě.

Mezinárodní konference

Prvním krokem k propojení krajanských knihoven byla dne 27. března 2022 1. Mezinárodní konference krajanských knihoven. Čtyřicet účastníků z celého světa bylo jasným signálem, že umožnit krajanským knihovnám setkání je trefa do černého. K této akci se můžete nyní vrátit prostřednictvím videozáznamu (je rozdělen na dvě části):

Protože knihovny měly velký zájem o další kontakt, sdílení zkušeností, možnost vzdělávání v oboru atd., dohodli jsem se na další společné spolupráci.

Webinář zaměřený na knihovní fond

Dne 23. května proběhl první z připravované série vzdělávacích webinářů nazvaný Knihovní fond a jeho uspořádání. Bylo to takové první vzájemné „oťukávání“. S ohledem na to, že řada krajanských knihoven se svou činností teprve začíná, bylo zvoleno právě téma správa a evidence knihovního fondu; představili jsme základní knihovnické techniky a způsob jejich provádění bez jakékoli automatizace. Pozornost byla věnována i celostátním projektům na podporu dětského čtenářství v ČR a tipům na e-knihy. S radostí můžeme konstatovat, že se webinář podařil.

Webinář ve znamení e-learningu a SKIP

Druhý webinář se konal 11. října a už byl zaměřen na témata, která si knihovny samy vyžádaly. Naše pozvání přijal Mgr. Jan Lidmila z Moravské zemské knihovny. Náplní jeho příspěvku byly možnosti oborového e-learningového vzdělávání. Představil portál Kurzy.knihovna.cz a konkrétní kurzy, které by mohly krajanské knihovny využít. Nabídl stabilní prostředí bezplatných e-kurzů jak tutorovaných, zpřístupňovaných pro zájemce v určitém čase, tak těch volně otevřených, které je možné absolvovat kdykoliv. Přiblížil jejich strukturu i obsah, aby si zájemci dokázali představit jak kurzy probíhají, co od nich mohou očekávat i jak jsou časově náročné. Nabídl i otevření některého z tutorovaných kurzů speciálně pro krajanské knihovny. Některé kolegyně už si cestu k e-learningovému vzdělávání, které Moravská zemská knihovna nabízí, našly. Kvitovaly tuto možnost oborového vzdělávání a chválily jak organizaci, tak náplň kurzů. Přednášející také připomněl možnosti online vzdělávání, které nabízí Národní knihovna ČR a Národní lékařská knihovna, které jsou dostupné serveru Univerzity Karlovy, a Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost. Dalším možným studijním materiálem jsou oborové časopisy (Čtenář, Duha, Impulsy a další).

Jan Lidmila přibližuje možnosti oborového vzdělávání
Jan Lidmila přibližuje možnosti oborového vzdělávání

Druhým přednášejícím byl předseda SKIP Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Ve svém příspěvku představil SKIP, tedy největší profesní knihovnickou organizaci v ČR (s cca 1 900 členy), která stojí za velkými celostátními projekty na podporu čtenářské gramotnosti, např. za Nocí s Andersenem, Dnem pro dětskou knihu, dále za projekty S knížkou do života (Bookstart), Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, Březen – měsíc čtenářů nebo Týden knihoven. Každý rok připravuje řadu vzdělávacích aktivit pro pracovníky knihoven. Pro rok 2023 jsou mj. naplánovány dva webináře na téma marketing knihoven určené speciálně pro krajanské knihovny.

Roman Giebisch hovoří o SKIP
Roman Giebisch hovoří o SKIP

Téměř všechny aktivity SKIP jsou závislé na dobrovolnické práci. Bez nadšených kolegů a kolegyň by se jednotlivé projekty nemohly uskutečnit. Proto SKIP nezapomíná na poděkování těm, kteří pracují nad rámec svých povinností a posouvají obor knihovnictví dopředu předáním ocenění za jejich práci. Konkrétně uděluje Cenu českých knihovníků a ocenění Městská knihovna roku, MARK (cenu pro knihovníky a knihovnice do 35 let) a Kamarádka knihovna.

Roman Giebisch dále připomněl, že SKIP v rámci své publikační činnosti vydává Bulletin SKIP a že krajanské knihovny mají možnost stažení propagačních plakátů k jednotlivým celostátním projektům, případně propagačních letáků o činnosti SKIP v anglickémněmeckém jazyce.

Děkujeme oběma lektorům, že si našli čas a nabídli pomocnou ruku i možnost další spolupráce s českými knihovnami působícími v různých částech světa.

Jako obrazový doprovod jsou použity snímky obrazovky pořízené v průběhu říjnového webináře.

Komentáře k článku