30. výroční zasedání Rady EBLIDA a společná konference EBLIDA/NAPLE

Ve dnech 14. až 16. června 2022 proběhlo v Aténách již 30. výroční zasedání Rady EBLIDA doplněné o společnou konferenci EBLIDA/NAPLE.

SKIP je členem EBLIDA již od roku 2008. V roce 2022 se nově stala členem EBLIDA i Národní knihovna ČR. V NAPLE (National Authorities on Public Libraries in Europe, tj. volně přeloženo Metodická centra pro veřejné knihovny v Evropě) je ČR zastoupena Národní knihovnou ČR.

V první části aténského setkání byla mj. deklarována spolupráce tří evropských knihovnických organizací – vedle již zmíněných organizací EBLIDA a NAPLE šlo ještě o organizaci Public Libraries 2030. Členové EBLIDA byli také informováni o navýšení výše členských příspěvků, o přípravě nové (přehlednější) webové prezentace EBLIDA i o plánovaném zřízení nového komunikačního kanálu pouze pro členy EBLIDA.

V rámci odborného programu byla pozornost věnována především udržitelnosti ve vztahu ke knihovnám, Evropským strukturálním a investičním fondům (European Structural and Investment Funds, ESIF), knihovní legislativě či možnostem, jak mohou knihovny přispívat k rozvoji demokracie.

Z programu je na youtubovém kanálu EBLIDA k dispozici videozáznam:

Využít lze taktéž krátké spoty, které byly promítnuty účastníkům konference a které představily příklady dobré praxe knihoven a kulturních institucí obecně ve vztahu k udržitelnosti a v návaznosti na využití prostředků z ESIF.

V prvním videu byly představeny aktivity italského města Bologna:

Ve druhém následoval projekt z francouzského Montreuil:

Třetí příklad přítomné seznámil s bulharskými zkušenostmi v této oblasti:

Souhrn nejdůležitějších poznatků z konference je k dispozici v newsletteru EBLIDA.

Dne 16. června proběhl ještě workshop o prosazování zájmů knihoven (library advocacy), který vedla Ilona Kish, ředitelka organizace Public Libraries 2030. Uskutečnilo se rovněž jednání expertní skupiny EBLIDA LIBLEG. Ta se zaměřuje na knihovní legislativu a politiku a její členkou je mj. Lenka Maixnerová z Národní knihovny ČR. Předmětem diskuse pod vedením Giuseppa Vitiella bylo půjčování e-knih a audioknih v evropských zemích. Ukázalo se mj., že zejména v severských zemích stoupá zájem o půjčování e-audioknih. Právě v červnu byla pod názvem First European Overview on E-lending in Public Libraries publikována i předběžná zpráva expertní skupiny EBLIDA o e-půjčování ve veřejných knihovnách.

Následující den, tedy 17. června, bylo možné se zapojit do online jednání s Yvonou Havel, českou zástupkyní ve Výboru pro kulturní otázky (Cultural Affairs Committee) při Radě EU, které vedla již zmíněná Ilona Kish za účasti dalších zástupců knihoven a knihovnických spolků z různých členských zemí EU.

V rámci účasti na akci bylo také možné navštívit Národní knihovnu Řecka (National Library of Greece). Ta sídlí v nové budově, která byla otevřena v roce 2018 a nachází se v komplexu budov nesoucí název Kulturní centrum Nadace Stavrose Niarchose (Stavros Niarchos Foundation Cultural Centre, SNFCC) mimo centrum Athén (v blízkosti moře). Jak název komplexu napovídá, výstavba byla financována Nadací Stavrose Niarchose. Komplex navrhl italský architekt Renzo Piano. Knihovna nabízí prostory pro děti i mládež, různé zasedací místnosti s možností rezervace, hudební studio a samozřejmě studovny; v přízemí se nachází kavárna. V budově je umístěno přes 800 tisíc svazků.

Exteriér knihovny
Exteriér knihovny

Z velkorysého interiéru

Z velkorysého interiéru

Z velkorysého interiéru
Z velkorysého interiéru

Fotografie pořídila Lenka Maixnerová z Národní knihovny ČR.

Komentáře k článku