Východočeskému regionu SKIP v roce 2022 vládla Božena Němcová

Východočeský region SKIP zaměřil několik svých aktivit roku 2022 na spisovatelku Boženu Němcovou.

Soutěž Černobílé obrázky

Koncem ledna vyhlásilo Regionální klubko Východní Čechy, součást Klubu dětských knihoven SKIP, soutěž Černobílé obrázky na téma Božena Němcová k 160. výročí úmrtí spisovatelky. Soutěž byla vyhlášena v lednu, termín ukončení byl stanoven na 15. června 2022. Zadání bylo vytvořit výkres v černobílé barvě libovolnou technikou a ve formátu A4 nebo A3.

Boženu Němcovou má většina lidí spojenou s pohádkami, povídkami i pověstmi. Neexistuje snad v naší zemi člověk, který by neznal její jméno i některé z jejích děl. Možná i proto byla rekordní účast co do počtu soutěžících nejen v oblastních kolech knihoven, ale také v kole regionálním. Do uzávěrky soutěže bylo odevzdáno na 224 prací z deseti východočeských knihoven. Jednalo se o pouhý výběr nejlepších prací od dvouletých dětí až po náctileté. Při hodnocení bylo přihlíženo k nápadu a technice. Byla použita tužka, tempera, suchá jehla, perokresba atd. Úžasným nápadem bylo vytvoření knihy, která mapuje spisovatelčin život i dílo. V jednotlivých kategoriích bylo odevzdáno:

  • 15 obrázků v kategorii předškoláci;

  • 77 obrázků v kategorii od šesti do devíti let;

  • 52 obrázků v kategorii od deseti do dvanácti let;

  • 74 obrázků v kategorii od třinácti do šestnácti let;

  • šest obrázků v kategorii od sedmnácti do osmnácti let.

Hodnoticí komise byla složena z 24 východočeských knihovnic. Výsledková listina spolu s oceněnými díly byla vystavena u příležitosti konání semináře Legenda BN v předsálí Knihovny města Hradce Králové do 30. června a zároveň umístěna na facebookových stránkách klubka. Nyní celá výstava putuje po knihovnách regionu.

Přednáška Povídání o paní Boženě

Další akcí k tématu Boženy Němcové byla přednáška Mgr. Jany Kroulíkové, emeritní ředitelky Městské knihovny v Litomyšli, která proběhla 9. února 2022 v Knihovně města Hradce Králové s názvem Povídání o paní Boženě. Jana Kroulíková představila Boženu Němcovou jako okouzlující, vášnivou a společenskou spisovatelku, ale také strádající, prosící o podporu a v závěru života i trochu zahořklou ženu. Vyprávění o této významné osobnosti, která v mnohém předběhla svou dobu, navíc doplnila řadou fotografií.

Seminář Legenda BN

Vyvrcholením aktivit k paní Boženě byl seminář, který se uskutečnil 21. června 2022. Akce s názvem Legenda BN proběhla v sále Knihovny města Hradce Králové. Na odborném semináři věnovanému životu a dílu nejznámější české spisovatelky Boženy Němcové a její stopě ve východních Čechách své příspěvky předneslo deset lektorů a vyslechlo si je téměř 70 posluchačů.

Úvodní přednáška lektorky Marty Zemanové, která je mimo jiné i dlouholetou sběratelkou titulu Babička od Boženy Němcové, se zaměřila na otázky týkající se spisovatelčiných charakterových vlastností a vzhledu, ale též životních situací, do kterých se tato nekonvenční žena dostala: Jaká byla Božena Němcová? Co o ní víme? A pokusila se na ně i najít částečné odpovědi: Byla krásná, nešťastná, věčně zamilovaná (až nevěrná), chudá, nesmírně chudá, a přesto uměla veškeré své bohatství rozdat. A co o ní nevíme? Čím nás dodnes tak upoutává?

Další přednáškou s názvem Božena Němcová pohledem své dcery, která byla její pravou rukou, důvěrnicí, ošetřovatelkou a také hrdou ochránkyní matčina odkazu navázala lektorka Martina Bittnerová, která se dlouhodobě zajímá o české osobnosti 19. století.

Markéta Venclová a Lenka Lembejová z Kladského pomezí na semináři představily brožuru se zábavnými prvky s názvem projekt Božena 200, která vznikla v roce 2020 u příležitosti 200 let výročí spisovatelčina narození. Díky této tiskovině i sekci Božena Němcová na webu Kladské pomezí se lze na Boženu Němcovou a její dílo podívat i z trochu jiného úhlu než doposud. Kladské pomezí je turistická oblast mezi Krkonošemi a Orlickými horami. Jejími stěžejními tématy pro cestovní ruch jsou vojenská historie a osobnosti. Kladské pomezí se pyšní významnými rodáky – řadí se mezi ně např. Alois Jirásek, sourozenci Čapkovi, Josef Škvorecký, Egon Hostovský a také právě Božena Němcová.

V dalším bloku semináře následoval příliv kratších příspěvků, mimo jiné i z knihoven působících v místech tradičně s spojovaných s Boženou Němcovou – z České Skalice, Chvalkovic či Červeného Kostelce. Závěr semináře byly dva příspěvky dobré praxe konkrétních aktivit v knihovnách.

Všechny příspěvky byly velmi zajímavé i pro ty posluchače, kteří si mysleli, že Boženu Němcovou znají. Ve Východočeském regionu SKIP jsme vůči Boženě Němcové trochu cítili dluh, který jsme snad tímto nepatrně odčinili.

Na úplný závěr ještě doplním, že o akci se dočtete i ve zpravodaji U nás.

Komentáře k článku