Projekt S knížkou do života (Bookstart) získává ve Vyškově mezinárodní rozměr

Knihovna Karla Dvořáčka se k projektu Bookstart, který v České republice dostal název S knížkou do života, připojila v roce 2018. Za první tři roky se zapojilo téměř sto dětí ve věku do tří let. Jakmile v roce 2021 polevila covidová pandemie a zároveň se projekt rozšířil na věkovou kategorii od tří do šesti let let, začaly se v knihovně na „bookstartovou registraci“ tvořit fronty.

Co víc bychom si mohli přát? Přece to, aby nezůstalo jen u vydání čtenářského průkazu a dárku. Podařilo se! Zájem o půjčování dětských knih vzrostl, a proto jsme rozšířili půjčovní dobu v dětském oddělení i na jedno dopoledne v týdnu (původní půjčovní doba byla pondělí až pátek 13–18 hodin). Také na naše tradiční akce S kočárkem do knihovny a Hrátky s Večerníčkem přichází čím dál více dětí.

S kočárkem do knihovny

S kočárkem do knihovny jezdí rodiče jednou měsíčně už patnáct let. Pro dospělé je přichystáno občerstvení, pro děti hračky a knížky i nezbytný přebalovací pult. Zpočátku jsme hledali lektory, kteří besedovali na nejrůznější témata podle zájmu maminek. Dnes již pravidelné účastnice oslovují lektorky ze svých řad. Témata jsou velmi různorodá – od zahradní architektury, aromaterapie a logopedie přes kojení, gynekologii a nošení dětí až ke knihám či výtvarným aktivitám pro děti.

S kočárkem do knihovny (září 2022)

S kočárkem do knihovny (září 2022)

S kočárkem do knihovny (září 2022)

S kočárkem do knihovny (září 2022)

S kočárkem do knihovny (září 2022)
S kočárkem do knihovny (září 2022)

Vzhledem k nárůstu počtu přítomných se setkáváme převážně ve velkém sále, kde maminky na děti vidí, hrají si s nimi a zároveň poslouchají a zapojují se do debaty. S dětmi si hrají a čtou maminky, ale pomáhají i knihovnice.

Umožňujeme tak maminkám na rodičovské dovolené setkávání, seznamování se s novými lidmi i poznatky a socializaci dětí.

Hrátky s Večerníčkem

Hrátky s Večerníčkem pro děti od dvou a půl do šesti let pořádáme jednou měsíčně sedm let. Hlavní součástí akce je předčítání, vyprávění příběhů a povídání s dětmi. Děti si mohou vybrat, co se bude číst, i dovyprávět příběh. Poslech příběhu prokládáme pohybem – cvičíme na říkanku, pohybujeme se při písničce. Dále máme připraveny výtvarné aktivity vztahující se k přečtenému příběhu. Malujeme, stříháme, lepíme, modelujeme. Při tom je samozřejmě nutná pomoc rodičů.

Příběhy volíme např. podle ročních období, prezentujeme nové knihy, oblíbené příběhy a především obrázkové knihy.

Cílem Hrátek s Večerníčkem je rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvíjení slovní zásoby.

Hrátky s Večerníčkem (září 2022)

Hrátky s Večerníčkem (září 2022)

Hrátky s Večerníčkem (září 2022)

Hrátky s Večerníčkem (září 2022)

Hrátky s Večerníčkem (září 2022)
Hrátky s Večerníčkem (září 2022)

Prostřednictvím této i předchozí zmíněné akce se snažíme rodičům a dětem představit knihovnu jako příjemný a bezpečný prostor a vypěstovat u nich návyk k pravidelným návštěvám a půjčování knih.

Čtení pejskovi

Dalším pořadem, který je určen pro děti předškolního a mladšího školního věku, je naše Čtení pejskovi. Naše kolegyně Eva Kalivodová je majitelkou canisterapeutického psa, zlatého retrívra Beky. Mladším dětem čte knihovnice, starší si z kapsičky připásané na Beky vytáhnou hádanku, přečtou a samy nebo za pomoci přítomných ji vyřeší.

V červenci 2022 jsme poprvé uspořádali Čtení pejskovi v ukrajinštině. Natalia Fedkiv, která žije ve Vyškově již řadu let, nejen četla ukrajinsky, ale také předvedla skvělou ukázku práce s dětmi a knihou. Děti byly nadšené a spontánní. Snad jsme jim alespoň na chvíli pomohli zapomenout na to, že nejsou doma ve své vlasti. V listopadu byly na společné čtení pro Beky pozvány české i ukrajinské děti.

Čtení pejskovi v ukrajinštině (červenec 2022)

Čtení pejskovi v ukrajinštině (červenec 2022)

Čtení pejskovi v ukrajinštině (červenec 2022)

Čtení pejskovi v ukrajinštině (červenec 2022)

Čtení pejskovi v ukrajinštině (červenec 2022)
Čtení pejskovi v ukrajinštině (červenec 2022)

Mnoho příchozích z Ukrajiny se již vrátilo zpět do vlasti či se přestěhovali jinam za prací. Přesto jich ve Vyškově a blízkém okolí zůstává více než pět set. Proto bychom chtěli naše budoucí akce zaměřit také na jejich integraci a zapojit tyto nové členy naší komunity do volnočasových i vzdělávacích aktivit.

Například již dnes je pro všechny k dispozici naše lekotéka – edukační pomůcky a hry pro děti od narození do jedenácti let, které jsme zakoupili díky finanční podpoře Nadace Tři brány Vyškov.

Fotografie pocházejí z archivu Knihovny Karla Dvořáčka.

Komentáře k článku