Podkrkonošské setkání účastníků zájezdů SKIP po Francii

SKIP žije svými členy, je to spolek, který stojí především na obětavé práci jednotlivců, kteří mají společný zájem – české knihovny. Při práci pro knihovny vznikají mezi knihovníky velmi pevné vazby, dlouholetá přátelství, která přinášejí do života spoustu radosti. O tom se 13. a 14. října 2022 přesvědčili účastníci Francouzského večera ve Rtyni v Podkrkonoší. Pod vlajkou Východočeského regionu SKIP uspořádaly kolegyně Jana Sehnalová a Věra Škraňková setkání účastníků tolik oblíbených zájezdů SKIP po Francii, které proběhly v letech 2005–2013. Účast předčila očekávání, sešlo se nás na dvacet a nejen z domovského regionu. Pravda, většina z nás je již v seniorském věku, ale nadšení je stále velké. Milým překvapením pro nás bylo, že přijela i naše průvodkyně, paní Růženka, která se o nás na zájezdech tak pečlivě starala.

Odpoledne prvního dne jsme měli možnost seznámit se s malebným městečkem. Během procházky, kdy jsme obdivovali překrásnou krajinu rozzářenou v podzimní paletě barev, jsme navštívili místní muzeum, starobylou zvonici, hřbitov a kostel. Unikátní byla prohlídka nejstaršího domu ve Rtyni, pocházejícího z počátku novověku. Obdivovali jsme obětavost vlastníků domu, s níž podstoupili nekončící opravy domu, který vlastně ani nemohou využívat, a který přesto bez jakékoli odměny ochotně ukazují turistům. V pozdním odpoledni jsme samozřejmě zamířili do místní knihovny. Ocenili jsme širokou nabídku služeb, které ve velmi stísněném prostoru nabízí svým čtenářům a návštěvníkům. Je to možné nejen díky vysokému pracovnímu nasazení, zápalu pro knihovnickou práci a profesionalitě, ale i lásce k lidem, kterou kolem sebe rozdává vedoucí Jana Sehnalová. Potom jsme se přesunuli do Malého kulturního sálu, skrývajícího se v jednom z opravených sídlištních domů.

Společná fotografie účastníků u rtyňského kostela sv. Jana Křtitele
Společná fotografie účastníků u rtyňského kostela sv. Jana Křtitele

Francouzský večer se odvíjel v přátelském duchu, byl prodchnut vzpomínáním na zážitky z našich zájezdů, které jsme si připomněli prostřednictvím fotografií, a navodil v nás všech velmi příjemnou náladu. Nechybělo ani pestré a bohaté občerstvení v duchu francouzského savoir vivre, které organizátorky setkání připravily. Vzpomínky a debaty nebraly konce; nocleh jsme ale naštěstí měli hned naproti ve velmi příjemné ubytovně.

Ráno po bohaté snídaní jsme se přesunuli do Malých Svatoňovic. V rodném domě Karla Čapka je vybudováno muzeum tohoto slavného rodáka a jeho bratra, které jsme si prohlédli a obdivovali místní expozici. Po procházce po náměstí, prohlídce místního zázračného léčivého pramene a nahlédnutí do zavřeného kostela Panny Marie Sedmiradostné nám zbyl i čas navštívit místní obecní knihovnu. Její prostory jsou též velmi skromné, ale služby jsou na profesionální úrovni.

Společná fotografie účastníků s bratry Čapky v Malých Svatoňovicích
Společná fotografie účastníků s bratry Čapky v Malých Svatoňovicích

V obou městečkách na nás dýchala láska místních k domovu a péče, kterou obyvatelé místu věnují.

A tak děkujeme Východočeskému regionu SKIP, oběma organizátorkám i jejich pomocnicím za krásné zážitky, kterými nás obohatily. Opět jsme se přesvědčili, že knihovníci jsou vzácná odrůda homo sapiens a jsme rádi, že k nim patříme.

Fotografii ze Rtyně pořídila Ivana Marečková (dříve Městská knihovna Králíky) a fotografii z Malých Svatoňovic Marcela Fraňková (dříve Knihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec).

Komentáře k článku