Kouzlo Noci literatury v Nymburce

Zajímavá místa, originální přednes a kvalitní texty z děl současných světových autorů. I tak by se dala popsat Noc literatury, která se v Nymburce konala pod taktovkou naší knihovny již pošesté. A nutno podotknouti, že s velkým úspěchem.

Pokud o něčem můžeme s klidem říct, že je opravdu naší srdeční záležitostí, pak je to právě tento literární večírek. Každoročně se totiž koná ve stejný čas na víc než sedmdesáti místech u nás a v zahraničí a my jsme se rozhodli, že nechceme být výjimkou.

V čem spočívá kouzlo naší Noci literatury? Je to jednoduché. Snažíme se zprostředkovat co nejkvalitnější literární zážitek důkladně promyšleným spojením textu, interpreta i místa. Ano, i u nás fungují tzv. mimoliterární lákadla. Umělci, kteří čtou, mají své fanouškovské základny, což se na návštěvnosti jednoznačně odráží. Právě proto jména, která nás budou prezentovat svým čtením, vybíráme opravdu pečlivě a snažíme se, aby to byla jména zajímavá a svým způsobem atraktivní. V minulých letech naše pozvání přijala např. Lenka Krobotová, Vanda Hybnerová, Erika Stárková, Marek Adamczyk, Ondřej Pavelka, Jan Potměšil nebo David Matásek. V Nymburce jsou také místa, která jsou běžně nepřístupná, nebo dokonce širší veřejnosti nepříliš známá a vzbuzují velkou zvědavost. Kdy jindy máte možnost podívat se do promítací kabiny kina nebo do secesní vodárenské věže?

Noc literatury není jen o samotném čtení, ale také o skvělých zážitcích, nenadálých setkáních a především o velké inspiraci. Je skvělé potkávat debatující návštěvníky, kteří porovnávají vyslechnuté úryvky a sdělují své dojmy. Letos jsme poprvé vyzkoušeli koncept čtení na místech v jedné ulici v příjemných vzdálenostech od sebe a ohlas byl velmi pozitivní. Jako další pozitivní okamžik vnímáme spolupráci s kavárnami, které nám poskytují vždy alespoň jedno místo na čtení a návštěvníkům možnost se pohodlně občerstvit a kulturní zážitek si vychutnat se skvělou kávou nebo dobrým vínem. Mimochodem, spolupráce je v našem případě klíčová a pravdou zůstává, že bez spolupráce s městským kinem, místní farní charitou nebo kavárnami, které nás vždy rády podpoří, bychom neměli možnost Noc literatury rozvíjet. A z toho máme velkou radost.

Z čeho ještě máme radost? Především z toho, že máme řadu velmi věrných návštěvníků, se kterými se potkáváme každoročně, těší se na tento večer společně s námi a celou Noc literatury prožívají se vším všudy. To, že je Noc literatury vnímána jako jedna ze zásadních kulturních událostí, nás naplňuje optimismem. Lidé mají o současnou literaturu zájem, a to je skvělá zpráva. Nemalou zásluhu mají především naši interpreti. Bývají jednoduše úžasní.

V roce 2022 pozvání přijali Jan Tuna, Nela Boudová, Petr Vacek a Vincent Navrátil.

Jan Tuna četl z knihy Winterbergova poslední cesta od českého autora Jaroslava Rudiše.

Před prvním čtením
Před prvním čtením

Jan Tuna čte v nymburském kině Sokol z knihy Winterbergova poslední cesta

Jan Tuna čte v nymburském kině Sokol z knihy Winterbergova poslední cesta

Jan Tuna čte v nymburském kině Sokol z knihy Winterbergova poslední cesta

Jan Tuna čte v nymburském kině Sokol z knihy Winterbergova poslední cesta

Jan Tuna čte v nymburském kině Sokol z knihy Winterbergova poslední cesta

Jan Tuna čte v nymburském kině Sokol z knihy Winterbergova poslední cesta

Jan Tuna čte v nymburském kině Sokol z knihy Winterbergova poslední cesta
Jan Tuna čte v nymburském kině Sokol z knihy Winterbergova poslední cesta

Pohled do okna kina, kde právě čte Jan Tuna
Pohled do okna kina, kde právě čte Jan Tuna

Vyprávění historek Jana Tuny
Vyprávění historek Jana Tuny

V nymburském kině Sokol

V nymburském kině Sokol
V nymburském kině Sokol

Nela Boudová přečetla úryvek z knihy Pakáž rakouské autorky Moniky Helferové.

Uvedení čtení Nely Boudové v prostorách Staré pošty
Uvedení čtení Nely Boudové v prostorách Staré pošty

Nela Boudová čte z knihy Pakáž

Nela Boudová čte z knihy Pakáž
Nela Boudová čte z knihy Pakáž

Petra Vacka bylo možné slyšet při četbě z knihy Děti poslouchají Pink Floyd německého autora Alexandera Gorkowa.

Uvedení Petra Vacka v prostorách Farní charity Nymburk
Uvedení Petra Vacka v prostorách Farní charity Nymburk

Petr Vacek čte z knihy Děti poslouchají Pink Floyd

Petr Vacek čte z knihy Děti poslouchají Pink Floyd

Petr Vacek čte z knihy Děti poslouchají Pink Floyd

Petr Vacek čte z knihy Děti poslouchají Pink Floyd
Petr Vacek čte z knihy Děti poslouchají Pink Floyd

Vincent Navrátil četl z knihy Led polského autora Jacka Dukaje.

Uvedení čtení Vincenta Navrátila v kostele sv. Jiří
Uvedení čtení Vincenta Navrátila v kostele sv. Jiří

Vincent Navrátil čte v kostele sv. Jiří z knihy Led

Vincent Navrátil čte v kostele sv. Jiří z knihy Led

Vincent Navrátil čte v kostele sv. Jiří z knihy Led

Vincent Navrátil čte v kostele sv. Jiří z knihy Led
Vincent Navrátil čte v kostele sv. Jiří z knihy Led

Jak už se stává pravidlem, knihy čtené na Noci literatury jsou hned druhý den rozpůjčované a je o ně mezi čtenáři velký zájem. I tento aspekt spolupráce je velice podstatný a nelze ho opomíjet. Když se podaří propojit skvělé vztahy se čtenáři s příjemnými místy v Nymburce a hlubokým zážitkem v podání zajímavého interpreta, kterého jednoduše v ulicích našeho města nepotkáváme denně, vychází nám z toho tajemství naší Noci literatury.

Tak co? Přijedete se k nám za rok podívat a potkáme se na Noci literatury v Nymburce?

Redakční poznámka: Na webu Noci literatury najdete závěrečnou zprávu této nejrozsáhlejší mezinárodní literární akce v ČR za rok 2022.

Autorkou fotografií je Jana Kutíková z Městské knihovny Nymburk.

Komentáře k článku