Literární Šumava 2022 aneb Buquoyské Novohradsko

Ve dnech 19. až 21. května 2022 se knihovníci z jižních a západních Čech v Nových Hradech sešli na 26. ročníku semináře Literární Šumava. Jeho organizaci zajistila jihočeská organizace SKIP.

Program byl velmi bohatý. Seminář jsme zahájili v Konferenčním centru AV ČR, kde jsme byli také ubytováni. Poté nás čekala komentovaná procházka městem s panem starostou Mgr. Vladimírem Hokrem, autorem knihy Příběhy novohradských domů. Dále jsme absolvovali prohlídku Buquoyské hrobky, městského muzea a přednášku o duchovní krajině Novohradských hor (tu si pro nás připravila Michaela Vlčková). Večer jsme si ještě prohlédli Buquoyskou rezidenci.

Odchod na komentovanou prohlídku města
Odchod na komentovanou prohlídku města

Novohradské domy
Novohradské domy

K Buquoyské hrobce
K Buquoyské hrobce

Náplní druhého dne semináře byla prohlídka galerie KoželužnaMěstské knihovny Nové Hrady, která se v roce 2019 přestěhovala do nových prostor a může se pochlubit moderním vybavením.

Městská knihovna Nové Hrady
Městská knihovna Nové Hrady

Dále jsme absolvovali komentovanou prohlídku hradu.

Po obědě jsme vyrazili na exkurzi do Novohradských hor – čekala nás Hojná Voda – zvon setkávání, dále výstup na Kraví horu, prohlídka poutního a lázeňského místa – kostela v Dobré Vodě.

Závěrem jsme procházkou navštívili Terčino údolí, romantický krajinný park, národní přírodní památku v údolí říčky Stropnice. Je zde naučná stezka v délce pěti kilometrů. V parku je řada romantických staveb, mj. budova Lázniček, Modrý dům a umělý vodopád. Nechybí ani další architektonické a sochařské objekty.

Třetí (závěrečný) den jsme se přesunuli do Borovan u Českých Budějovic do areálu místního kláštera. Zde jsme si prohlédli knihovnu, expozici železnice, sezonní výstavu i zákoutí pekla – peklománii. V zahradách kláštera jsme si prohlídli borůvkovou zahradu, novou zahradu květů, kdy zde kvetou květiny ve všech ročních obdobích.

Klášter Borovany, sídlo knihovny
Klášter Borovany, sídlo knihovny

Muzeum železnice
Muzeum železnice

Ale to se již přiblížil čas rozloučení a odjezdu domů.

Společná fotografie účastníků semináře
Společná fotografie účastníků semináře

Těšíme se na další Literární Šumavu, tentokráte v Plzeňském kraji!

Fotografie pořídila Marie Hejnová (dříve Městská knihovna Tábor) a jsou součástí archivu Jihočeského regionu SKIP.

Komentáře k článku