Celostátní setkání knihovnických seniorů v Plzni

Ve dnech 23.–25. srpna 2022 se v Plzni pod záštitou výkonného výboru SKIP s podporou všech velkých plzeňských knihoven uskutečnilo již 18. celostátní setkání knihovnických seniorů. Na vlastním organizačním zajištění setkání měly největší podíl kolegyně PhDr. Miloslava Faitová a Bc. Martina Martínková z Univerzitní knihovny Západočeské univerzity v Plzni, připraveného programu se zúčastnilo 42 knihovnic a knihovníků opravdu z celé republiky.

Slavnostní zahájení s malým občerstvením proběhlo v krajské knihovně, kterou je Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Knihovna sídlí v centru města v historické budově bývalého kláštera dominikánek, pro potřeby knihovny byla rekonstruována v 50. letech minulého století a do dnešní doby prošly její interiéry řadou úprav; ty poslední se týkaly zavedení automatizace do výpůjčního procesu. Exkurze účastníků vedená Mgr. Milanem Říským vedla prostorami pro čtenáře, od volného výběru ve druhém poschodí po čítárnu, studovnu, půjčovnu a hudební kabinet, což je místnost bývalého klášterního refektáře se zachovalými nástěnnými freskami. Následovala procházka historickým centrem města s odborným výkladem a společenský večer v restauraci hotelu Central s krásným výhledem na náměstí a chrám sv. Bartoloměje.

Druhý den začal exkurzí v knihovně Západočeského muzea v Plzni. Ta sídlí v hlavní muzejní budově a snad každého návštěvníka zaujme její unikátní secesní interiér. Vedoucí knihovny Mgr. Lenka Bendová si svůj výklad připravila historicky i výtvarně zajímavé tituly z fondu knihovny – jak ostatně také pro knihovníky jinak. Druhá skupina účastníků byla na prohlídce Pivovarského muzea a potom se obě skupiny vyměnily.

​Výklad vedoucí knihovny Západočeského muzea v Plzni Lenky Bendové o starých tiscích
Výklad vedoucí knihovny Západočeského muzea v Plzni Lenky Bendové o starých tiscích

Odpolední a večerní program byl připraven v prostorách moderní Univerzitní knihovny Západočeské univerzity na Borských polích. Zahrnoval prohlídku velkoryse koncipovaných prostor knihovny a seznámení s nabídkou služeb pro studenty a pedagogy, odbornou přednášku PaeDr. Jiřího Staňka, CSc., zaměřenou na nepublikované dokumenty ze života spisovatele Jiřího Muchy, vystoupení Mgr. Romana Giebische, Ph.D., o aktualitách z knihovnického dění, malý koncert plzeňských hudebníků, dua Švejkband, samozřejmě i báječné pohoštění a volnou zábavu.

Miloslava Faitová, ředitelka Univerzitní knihovny Západočeské univerzity v Plzni, vítá účastníky setkání v prostorách této vysoké školy
Miloslava Faitová, ředitelka Univerzitní knihovny Západočeské univerzity v Plzni, vítá účastníky setkání v prostorách této vysoké školy

Účastníci setkání

Účastníci setkání
Účastníci setkání

Závěr setkání ve čtvrtek patřil návštěvě jednoho z interiérů podle návrhu architekta Adolfa Loose, bytu Voglových na adrese Klatovská 12, a prohlídce Velké synagogy, nedávno otevřené po rozsáhlé rekonstrukci; někteří účastníci využili také nabídky prohlédnout si prostory Knihovny města Plzně a navštívit pivovar Pilsner Urquell.

Část bytu Voglových od Adolfa Loose
Část bytu Voglových od Adolfa Loose

Pohled do prostor Velké synagogy
Pohled do prostor Velké synagogy

Za všechny kolegyně, které se podílely na organizačním zajištění setkání, doufám, že připravený program účastníky zaujal. Alespoň podle mnoha ohlasů se knihovníkům v Plzni líbilo; hodnotili také vzhled města, krásnou parkovou úpravu v centru, úroveň kulturní nabídky a péči o památky.

Fotografie z Univerzitní knihovny Západočeské univerzity v Plzni pořídil Roman Giebisch (Národní knihovna ČR); ostatní fotografie poskytla Hana Hendrychová (dříve Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje).

Komentáře k článku