Seminář Psychohygiena aneb Stres (nejen) v práci knihovnice/knihovníka, jeho důsledky a možnosti zvládání

Autor: 

Číslo: 

Rubrika: 

Klíčová slova: 

Odborná sekce: 

V září 2022 (15. září v Brně a 22. září v Praze) Sekce 60+ SKIP připravila seminář zaměřený na psychohygienu. Proč právě toto téma a naše sekce? Máme za sebou náročnou dobu pandemie. V době covidu knihovny spolupracovaly s městskými a obecními úřady, Charitou, Červeným křížem atd. Protože byly omezeny všechny kulturní a vzdělávací akce, senioři hledali jakoukoliv možnost sociálního kontaktu. Celou dobu jsme byli alespoň v telefonickém kontaktu se seniory, kteří do našich knihoven dochází. Stala se z nás pomáhající profese. Ne všechny kolegyně a kolegové na to ale byli a jsou připraveni. Proto právě psychohygiena. Lektorkou našeho semináře byla PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D., z Masarykovy univerzity v Brně. Věnovali jsme se především:

  • stresovým reakcím v akutní a chronické zátěži;

  • individuálním příznakům a důsledkům stresu;

  • stresujícím faktorům na pracovišti i mimo něj s cílem eliminace nebo omezení jejich účinku.

Účastníci brněnského semináře
Účastníci brněnského semináře

Seminář vedla Jaroslava Dosedlová

Seminář vedla Jaroslava Dosedlová
Seminář vedla Jaroslava Dosedlová

S lektorkou jsme si vyzkoušeli i několik relaxačních technik, které můžeme použít i u našich čtenářů, především seniorů. A jaká by měla být intervence ze strany organizace? Především by mělo jít o zvýšenou participaci pracovníků na rozhodování a vytvoření sociálně citlivého prostředí.

Protože akce byla úspěšná, plánujeme další seminář, kde budou hlavními tématy zátěžové situace a způsoby jejich zvládání, aktivizace a relaxace, relaxace v praxi, možnosti relaxovaného stavu a náměty pro další práci na sobě a zvýšení sebeovládání.

Na závěr si dovolím zveřejnit jednu reakci od účastnice zářijového semináře:

Chtěla bych vám poděkovat za organizaci semináře. Patřím mezi hodně křehké lidi, a tudíž mi vyhovovalo dozvídat se něco o tom, jak zvládat stres a co to vůbec stres je. Mám dost pocit, že se čím dál více tlačí na výkon, ale zapomíná se na relaxaci a odpočinek, na dobré vztahy a taky se práce knihovníka dávno změnila na psychicky těžkou práci. I když ji děláme rádi. Seminář byl skvělý, dokonce jsem si na něm psychicky odpočinula. Kdybychom mohli něco takového mít pravidelně v rámci zaměstnání jako benefit, tak by to byl splněný sen.

Těšíme se na vás v září 2023 na dalším pokračování semináře o psychohygieně (nejen) na pracovišti.

Fotografie pořídila Iveta Novotná z Městské knihovny Chrudim.

Komentáře k článku