Dialog studentů s odborníky na Odborném fóru Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Odborné fórum je výběrový seminář, v němž se studenti a studentky knihovnictví setkávají s nejrůznějšími tématy z oblasti informační vědy, knihoven, technologií a nových médií. Díky tomuto semináři získávají důležité informace z praxe a seznamují se s aktuálními otázkami a tématy.

Od Jinonických informačních pondělků k Odbornému fóru

Již přes deset let se každý týden v pondělí na půdě jednoho z nejstarších knihovnických univerzitních oborů u nás setkáváme nad zajímavými tématy. Tento již dobře etablovaný seminář, který se dříve jmenoval Jinonické informační pondělky a jenž postupně vedli nejrůznější vyučující, vytváří most mezi akademickým prostředím vysoké školy a praxí. V současnosti jde o online seminář. Díky tomu každý týden vznikne záznam přednášky, který je uveřejněn online na platformě YouTube. Playlist Odborné fórum obsahuje aktuálně dvacet záznamů, dalších dvanáct (z doby, kdy setkání nesla název Jinonické informační pondělky) pak najdete v playlistu Informační pondělky.

 Záznamy přednášek Odborného fóra a dřívějších Jinonických informačních pondělků jsou dostupné na platformě YouTube
Záznamy přednášek Odborného fóra a dřívějších Jinonických informačních pondělků jsou dostupné na platformě YouTube

V říjnu 2022 na Odborném fóru vystoupil předseda SKIP Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., a představil SKIP jako největší oborovou knihovnickou organizaci v ČR:

V prosinci 2022 byl na programu projekt S knížkou do života (Bookstart); ten představila jeho garantka Mgr. Zlata Houšková:

Propojení s praxí je klíčové

Propojení s praxí vnímáme jako zásadní, protože ze školní lavice se mohou některé věci zdát jiné, než jak to funguje ve skutečných institucích.

Jedna ze studentek, která chodila na seminář v loňském akademickém roce, seminář v rámci evaluace zhodnotila takto:

Líbí se mi, že každý týden je jiná přednáška, rozšiřuje mi to obzory a je to hodně pestré.

Další student vyzdvihuje výhodu, že je vystaven různorodým aspektům oboru:

Setkám se i s tématy, kterými bych se asi sám od sebe nezabýval.

Reflexe témat ve studentských textech

V současné době seminář vede Mgr. Nina Wančová, Ph.D., spolu s Mgr. Pavlínou Kolínovou, která také představuje vzdělávací cíle předmětu:

Myslím si, že pouhé vyslechnutí zajímavé přednášky nevede ke skutečnému pochopení. Proto studenty a studentky vedeme k samostatnému uchopení tématu, které rozvinou v seminární práci.

V předešlých letech jsme se věnovali kupříkladu informačnímu chování v oblasti náboženství, využití umělé inteligence v umění, informační gramotnosti lidí s handicapem, fake news a dezinformacím. Z ryze knihovnických témat zmiňme například problematiku školních knihoven nebo specifické aspekty vytváření databáze národních autorit.

Motivaci k vydávání textů blíže nastiňuje Nina Wančová:

Z posledních dvou let jsme sestavili dva sborníky vybraných seminárních prací, které nějakým zajímavým přístupem navazují na téma z přednášky. Tím se snažíme motivovat pisatele a pisatelky, aby věnovali práci náležitou pozornost, a zároveň jim dáváme možnost učit se a inspirovat z textů ostatních.

Deset vybraných seminárních prací dalo vzniknout sborníku Ozvěny Odborného fóra 02
Deset vybraných seminárních prací dalo vzniknout sborníku Ozvěny Odborného fóra 02

Texty ve sbornících, které jsou dostupné všem na platformě Issuu, mapují aktuální témata a přispívají k odborné debatě z pohledu našich studentů a studentek. Nově vydaný sborník Ozvěny Odborného fóra 02 jsme pokřtili online, symbolicky jsme si připili a představili deset vybraných seminárních prací rozdělených do tří tematických celků – Informace a společnost, Technologie a Knihovny a čtenáři:

Sborník Ozvěny Odborného fóra pokřtily garantky semináře společně se studenty a studentkami zimního semestru 2022/23
Sborník Ozvěny Odborného fóra pokřtily garantky semináře společně se studenty a studentkami zimního semestru 2022/23

K dispozici je i videozáznam:

Jak se zapojit?

Máte-li zájem prezentovat i svůj zajímavý projekt nebo oblast, kterou se profesně zabýváte a která by mohla být obohacující pro studenty a studentky knihovnictví, prosím kontaktuje garantky předmětu, tj. Ninu Wančovou a/nebo Pavlínu Kolínovou. Díky podpoře České informační společnosti, z. s., je vystoupení honorováno 500 Kč.

Pokud si nejste zcela jisti, zda téma zapadá do profilu semináře, podívejte se na webové stránky, kde najdete seznam plánovaných i proběhlých přednášek. Názor si můžete přijít udělat sami – na našem facebookovém profilu a také v elektronické konferenci Knihovna získáte vždy aktuální odkaz pro následující setkání.

Obrazový doprovod poskytla Nina Wančová z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Komentáře k článku