Inspirace ze Šumperka: vzdělávání a kultura pro střední generaci

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk působí již víc než čtyři roky v nových prostorách, které jsou pro návštěvníky pohodlné. K užívání má dva sály s kapacitou 60 a 180 osob a tři klubovny. V jarních, letních i podzimních měsících pro kulturní akce velmi dobře slouží také dvorek knihovny, jehož součástí je letní zahrádka Literární kavárny a plocha, na kterou lze umístit mobilní pódium a sezení pro diváky s kapacitou až 300 osob.

Do těchto nových prostor knihovna vstoupila s ambicí nabídnout svým uživatelům a dalším zájemcům kvalitní vzdělávací a kulturní programy zaměřené na všechny věkové skupiny. Dramaturgii některých programů cíleně plánuje tak, aby se zde mohly setkávat různé věkové skupiny obyvatel nebo různě zdravotně handicapovaní návštěvníci se zdravými.

Karneval pořádaný společně s poskytovateli sociálních služeb – se šumperskou Pomněnkou a šternberským Vincentinem (říjen 2021)

Karneval pořádaný společně s poskytovateli sociálních služeb – se šumperskou Pomněnkou a šternberským Vincentinem (říjen 2021)

Karneval pořádaný společně s poskytovateli sociálních služeb – se šumperskou Pomněnkou a šternberským Vincentinem (říjen 2021)

Karneval pořádaný společně s poskytovateli sociálních služeb – se šumperskou Pomněnkou a šternberským Vincentinem (říjen 2021)

Karneval pořádaný společně s poskytovateli sociálních služeb – se šumperskou Pomněnkou a šternberským Vincentinem (říjen 2021)
Karneval pořádaný společně s poskytovateli sociálních služeb – se šumperskou Pomněnkou a šternberským Vincentinem (říjen 2021)

Ve většině knihoven se zaměřili na univerzitu třetího věku určenou seniorům. My jsme vyslyšeli podněty uživatelů, kteří měli zájem o další vzdělávání, byli většinou středního věku (30–60 let), ale přitom už nechtěli studovat na vysoké škole a podstupovat pro ně stresující zkoušky. Těmto zájemcům nabízíme tzv. vzdělávací semináře s různě zaměřenými tématy. U těchto seminářů nejde o davovost, neusilujeme o vysokou návštěvnost. Prioritou je kvalita a úroveň konkrétních přednášek, takže vždy očekáváme užší skupinu posluchačů.

Vzdělávací semináře

Mezi nejúspěšnější, co se týče délky trvání, patří Literární seminář, který v naší knihovně od roku 2018 vede PhDr. Marie Brožová, pedagožka Gymnázia Zábřeh. Tento seminář je určen opravdu náročným zájemcům. Zaměřuje se jak na českou, tak na světovou literaturu; autory představuje v kontextu dějin. Co se týče návštěvnosti, dosud nejúspěšnější je seminář Moderní dějiny, který vede Mgr. Tomáš Hlavsa, pedagog Gymnázia Šumperk. Tento seminář také běží už tři roky. Za další velmi úspěšné semináře považujeme Nejvyšší vrcholky hor a Tváře krajiny, které vede RNDr. et PhDr. Ivo Müller, Ph.D., pedagog Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Jedná se o měsíční cykly a každý z těchto seminářů má své konkrétní návštěvníky ve všech věkových kategoriích. Tento rok jsme nově začali spolupracovat se Státním okresním archivem Šumperk, jehož pracovníci čtyřikrát ročně taktéž přednášejí u nás v knihovně. Témata se týkají regionální problematiky. Zájem o tyto přednášky je mezi návštěvníky velký.

Do knihovny za pohádkou

Rádi bychom se také pochlubili naším cyklem Do knihovny za pohádkou. Jednou měsíčně v sobotu dopoledne v knihovně vystupuje loutkové divadlo. Cílem tohoto projektu bylo přivést do knihovny celé rodiny, které zde mohou strávit příjemné dopoledne. Časově je vše naplánováno tak, že celá rodina v 10 hodin zhlédne pohádku a po pohádce pak ve většině případů přechází do půjčovny pro mládež. V sobotu je pro tuto akci i speciálně otevřena Literární kavárna. Tento cyklus se nám podařilo dobře rozběhnout a v roce 2022 jsme v něm pokračovali už třetím rokem. Na představení dochází buď celé rodiny, nebo tatínkové s dítětem, ale i babičky s vnoučaty. Vstupné na jednotlivé pohádky se nám daří držet na rozumné úrovni, protože jsme získali dva partnery, kteří nás podpořili finančně, a tak můžeme honoráře za jednotlivá představení dokrývat.

Do knihovny za pohádkou – Divadlo Čučka (únor 2022)

Do knihovny za pohádkou – Divadlo Čučka (únor 2022)
Do knihovny za pohádkou – Divadlo Čučka (únor 2022)

Besedy a přednášky

Samozřejmě během celého roku – stejně jako jiné knihovny v naší republice – nabízíme besedy a přednášky zaměřené na co nejširší veřejnost. Měsíčně naše knihovna nabízí kolem deseti kulturních akcí, návštěvnost se pohybuje mezi 40 a 180 účastníky. Mezi nejoblíbenější patří besedy zaměřené na regionální tematiku, autorská čtení, vítání nových knih a setkání se zajímavými osobnostmi společenského života.

Výstavy

Knihovna také pořádá výstavy. Celkem realizujeme zhruba šest výstav ročně v půjčovně pro dospělé a čtyři výstavy ročně v půjčovně pro mládež. Každá výstava je řádně zahájena vernisáží, jejichž návštěvnost se pohybuje mezi 50 a 70 návštěvníky.

Zahájení výstavy Míly Prokůpkové (červen 2021)

Zahájení výstavy Míly Prokůpkové (červen 2021)
Zahájení výstavy Míly Prokůpkové (červen 2021)

Zahájení výstavy Romarising (září 2021)

Zahájení výstavy Romarising (září 2021)

Zahájení výstavy Romarising (září 2021)
Zahájení výstavy Romarising (září 2021)

Zahájení výstavy Inky Šafránkové (březen 2022)
Zahájení výstavy Inky Šafránkové (březen 2022)

Kávový dýchánek

Jak už bylo v úvodu zmíněno, za příznivých teplých dnů využíváme i dvorek knihovny, kde rádi pořádáme různé koncerty a akce spolu s dalšími organizacemi. Mezi nejznámější patří Kávový dýchánek, na němž spolupracujeme s místní odbočkou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), Centrem sociálních služeb Pomněnka Šumperk, ZUŠ Šumperk, různými hudebními uskupeními a partnerskou knihovnou v Nyse. Jedná se o tradiční akci, kterou jsme přenesli ze staré knihovny. Každý rok v rámci Kávového dýchánku vyhlašujeme soutěž o nejchutnější a nejoriginálnější bábovku, například v roce 2022 bylo v soutěži 22 bábovek. Soutěžící přinášejí bábovky během celého odpoledne, na pódiu se zatím střídají různá hudební uskupení. Jedná se například o žáky ZUŠ Šumperk, žáky speciální školy Pomněnka, místní hudebníky a celoodpolední koncert tradičně zakončuje veřejností velmi oblíbený Old Time Jazzband. Program jednotlivých vystoupení je sestaven tak, aby se během odpoledne vystřídaly různé věkové skupiny hudebníků, čímž cílíme na různé věkové skupiny diváků. Během celého odpoledne prodávají na dvorku své výrobky klienti SONS a Centra sociálních služeb Pomněnka. Před posledním koncertem pak vyhlašujeme oceněnou bábovku a ti, kdo obsadí první tři místa, získají pěkné hodnotné dárky. O tuto naši tradiční akci je mezi veřejností velký zájem, v roce 2022 přišlo 360 návštěvníků.

Kávový dýchánek (květen 2022)

Kávový dýchánek (květen 2022)

Kávový dýchánek (květen 2022)

Kávový dýchánek (květen 2022)
Kávový dýchánek (květen 2022)

Koncerty na dvorku

Během letních dnů organizujeme koncerty na dvorku, jeden z nich opakovaně s místní odbočkou SONS. Cimbálovka Falešnica vystoupila u nás na dvorku pro velký úspěch dokonce i dva roky po sobě. Co se týče účinkujících, dáváme příležitost místním hudebním uskupením, což samozřejmě přináší jistotu dobré návštěvnosti jednotlivých koncertů, protože hudebníci mají zde v našem regionu své příznivce. Na konci prázdnin u nás tradičně zpívá pěvecký sbor Tap Týda z Loučné nad Desnou. Při koncertech využíváme služeb naší Literární kavárny, takže je vždy k dispozici i dobré občerstvení, které si mohou posluchači zakoupit.

Koncert na dvorku – Falešnica (květen 2022)

Koncert na dvorku – Falešnica (květen 2022)
Koncert na dvorku – Falešnica (květen 2022)

Kniha v lázni

Protože jsme knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí, rozhodli jsme se, že chceme zajímavý kulturní program nabídnou i okolním obcím. Knihovna velmi úzce spolupracuje se spisovatelkou Markétou Pilátovou, která žije v nedalekých Velkých Losinách. Ta přišla s nápadem uspořádat druhý týden v červenci literární festival Kniha v lázni. V roce 2022 proběhl první ročník a myslíme, že se velice povedl. Markétě Pilátové se podařilo díky svým přátelským vztahům s kolegy spisovateli získat pro náš festival úžasné hosty – Alenu Mornštajnovou, Petra Borkovce a Miroslava Kobzu. Sama se samozřejmě také zapojila. Festival trval od pondělí do pátku, četlo se každý den zároveň na dvou místech. Výše uvedené zajímavé autory jsme mohli představit v obcích Bludov, Velké Losiny, Sobotín a Šumperk. Spolupráce s jednotlivými obcemi byla příkladná. Starostové přivítali, že chceme v jejich obci v létě zpestřit jejich kulturní program, takže jsme neměli ani problémy s financováním festivalu.

Kniha v lázni (červenec 2022)

Kniha v lázni (červenec 2022)

Kniha v lázni (červenec 2022)

Kniha v lázni (červenec 2022)

Kniha v lázni (červenec 2022)
Kniha v lázni (červenec 2022)

Festival měl i pěknou návštěvnost, a tak se chystáme pokračovat i v roce 2023. Už máme připravenou dramaturgii, ale nechceme ji dopředu prozrazovat. Můžeme ale garantovat, že posluchači se mají opravdu na co těšit!

Město čte knihu

Na závěr musím samozřejmě připomenout náš největší a nejdelší projekt, a to festival Město čte knihu. V roce 2022 proběhl 18. ročník. Každý rok čteme celý týden na různých místech ve městě povídky jednoho autora. Na festivalu spolupracují všechny kulturní organizace ve městě, mateřské školy, základní školy i střední školy. Festival má několik doprovodných programů – výtvarnou a literární soutěž, koncerty, filmy, výstavu nebo čtení babiček a dědečků v MŠ. Během těch osmnácti let jsme četli díla řady zajímavých autorů, připomeňme některé z nich: Vladimír Körner, Ludvík Vaculík, Ivan Kraus, Markéta Pilátová, Daniela Fischerová, Jiří Suchý, Bohumil Hrabal, Ota Pavel, Karel Čapek, Karel Poláček, Jiří Brdečka, Ilja Hurník, Jaroslav Rudiš a v roce 2022 František Nepil. Celý festival vám brzy představíme v samostatném článku.

Město čte knihu (září 2021)

Město čte knihu (září 2021)

Město čte knihu (září 2021)

Město čte knihu (září 2021)

Město čte knihu (září 2021)
Město čte knihu (září 2021)

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk.

Komentáře k článku