Vsetínští prvňáčci ani v roce 2022 nepřišli o pasování do řádu čtenářského

Pasování každoročně organizuje pro vsetínské první třídy Masarykova veřejná knihovna Vsetín v dětských knihovnách na Dolním náměstí, v Luhu a v Rokytnici. V roce 2022 se odpasovalo šestnáct tříd s celkovým počtem 315 dětí ze všech vsetínských základních škol ZŠ Ohrada, ZŠ Luh, ZŠ Trávníky, ZŠ Sychrov, ZŠ Rokytnice, ZŠ Integra a ZŠ Turkmenská. Mysleli jsme i na děti ukrajinské; těch bylo celkem osm. Program pasování měly ve svých rukou dětské knihovnice, slavnostního předání se účastnili také zástupci vedení města Vsetín a vedení knihovny.

Ředitelka vsetínské knihovny Daniela Divínová k tomu uvádí:

Děkuji týmu dětských knihovnic a také paním učitelkám 1. tříd za vstřícnou spolupráci mezi školou a knihovnou. Díky projektu Knížka pro prvňáčka, který podporuje čtenářskou gramotnost, získali žáci prvních tříd i svou novou vlastní knížku.

Knižní odměnou pro každého prvňáčka je původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro děti zapojené do projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2021/2022 to byla kniha spisovatelky Kláry Smolíkové a fotografa Petra Václavka Dubánek a tajný vzkaz.

Během aktu pasování do řádu čtenářského vždy ve své dětské knihovně celá třída složila slib, že bude s knihami pěkně zacházet, a po pasování mečem jim byl udělen glejt pro čtenáře.

Děti pronesou slib z glejtu

Děti pronesou slib z glejtu
Děti pronesou slib z glejtu

Každého malého čtenáře odpasovali během měsíce června spolu se zástupci knihovny i vsetínský starosta Jiří Růžička, místostarostka Simona Hlaváčová a místostarostové Pavel Bartoň a Tomáš Pifka.

Místostarosta města Vsetín Pavel Bartoň, který má právě knihovnu ve své gesci, shrnuje:

Je skvělé, že se pasování prvňáčků přesunulo z velké hromadné akce v kině zpět do dětských knihoven. Každý prvňáček se i takto seznámí s prostředím knihovny, kam následně chodí se svou třídou nebo po škole, se svými rodiči. Knihovna v našem městě dělá mnoho věcí a jsme rádi, že ji tu máme.

Ředitelka knihovny Daniela Divínová pasuje prvňáčka na čtenáře; slavnostnímu aktu přihlíží tehdejší vsetínský místostarosta Tomáš Pifka
Ředitelka knihovny Daniela Divínová pasuje prvňáčka na čtenáře; slavnostnímu aktu přihlíží tehdejší vsetínský místostarosta Tomáš Pifka

Pasování na rytířku řádu čtenářského
Pasování na rytířku řádu čtenářského

Pasování je slavnostní okamžik
Pasování je slavnostní okamžik

Předání knihy čerstvě pasované čtenářce
Předání knihy čerstvě pasované čtenářce

Pasování bylo někdy doplněno i speciálním programem, například v rokytnické knihovně se hrálo divadlo – scénické čtení z dětské knížky o smyšlené příšeře Gruffalo v podání knihovnic a knihovníků.

Představení podle knihy Gruffalo v pobočce Rokytnice

Představení podle knihy Gruffalo v pobočce Rokytnice

Představení podle knihy Gruffalo v pobočce Rokytnice

Představení podle knihy Gruffalo v pobočce Rokytnice
Představení podle knihy Gruffalo v pobočce Rokytnice

Hledání indicií pro nalezení pokladu (knížky pro prvňáčka) v pobočce Luh
Hledání indicií pro nalezení pokladu (knížky pro prvňáčka) v pobočce Luh

Všichni prvňáčci získali od knihovny roční registraci do knihovny zdarma. Zaznělo velké poděkování třídním učitelům a učitelkám a také samozřejmě rodičům, prarodičům, sourozencům a všem, kdo si s dětmi četli. Test čtení děti vždy zvládly na výbornou.

Testování, zda umí dětí číst a poskládat z písmenek slovo, se zúčastnila i ředitelka knihovny Daniela Divínová (druhá zleva) a tehdejší starosta a současný místostarosta Jiří Růžička (uprostřed)
Testování, zda umí dětí číst a poskládat z písmenek slovo, se zúčastnila i ředitelka knihovny Daniela Divínová (druhá zleva) a tehdejší starosta a současný místostarosta Jiří Růžička (uprostřed)

Děti při ověřování znalostí
Děti při ověřování znalostí

 

Na malé čtenáře se těšíme v dětských knihovnách nejen při půjčování knih, CD, časopisů, ale také třeba při různých prázdninových tvořeních, stolních hrách a dalších aktivitách.

Společná fotografie z pasování

Společná fotografie z pasování
Společná fotografie z pasování

Čtrnáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka vyhlásil SKIP. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

Spokojení malí čtenáři

Spokojení malí čtenáři
Spokojení malí čtenáři

Fotografie pocházejí z archivu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín.

Komentáře k článku