Cenu MARK 2022 získala Michaela Mrázová

Dne 4. října 2022 bylo v Zrcadlové kapli vedle ocenění Knihovna roku a Městská knihovna roku (viz samostatný článek v tomto čísle) udělena také cena MARK 2022. Ta je určena mladým pracovníkům knihoven, popř. studentům oboru ve věku do 35 let a klade si za cíl podpořit a ocenit jejich mimořádné tvůrčí akvivity a konkrétní přínos oboru v daném kalendářním roce.

V roce 2022 se nositelkou ocenění MARK stala Mgr. Michaela Mrázová z Moravskoslezské vědecké knihovny v OstravěÚstavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

Cena jí byla udělena za aktivní propagaci nových trendů a modernizaci oboru s podporou STEM vzdělávání, za trvalé úsilí udělat z knihovnictví obor atraktivní pro mladé a za reprezentaci českých knihoven a knihovníků na kongresu IFLA 2022, který proběhl v irském Dublinu (viz samostatný článek v č. 2/2022).

nominačním textu byla rovněž vyzdvižena schopnost Michaely Mrázové propojovat knihovnickou práci s činností SKIP nebo skutečnost, že se aktivně věnuje mediálnímu vzdělávání pro různé věkové skupiny, propaguje trendy v knihovnictví a poskytuje knihovníkům a pedagogům metodickou podporu při využívání výukových robotů a 3D tiskáren. Podílí se i na přípravách novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.

Ve spolupráci s Mgr. Ninou Wančovou, Ph.D., z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a dalšími kolegy v době nominace také připravovala vznik nové sekce SKIP pro mladé knihovníky; ta již byla – pod názvem Mladý SKIP – ustavena. Více se o ní dočtete v rozhovoru s Michaelou Mrázovou v tomto čísle.

Nominaci zaslali doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., PhDr. Libuše Foberová, Ph.D., a Mgr. Kamila Šeligová.

Michaela Mrázová v Zrcadlové kapli Klementina při přebírání ocenění (foto: Eva Hodíková, Národní knihovna ČR)
Michaela Mrázová v Zrcadlové kapli Klementina při přebírání ocenění (foto: Eva Hodíková, Národní knihovna ČR)

Gratulujeme!

Z předávání ocenění jsou k dispozici i další fotografie, a to fotografie Evy Hodíkové, Markéty TichéLindy Jansové z Národní knihovny ČR.

Komentáře k článku