Soutěž o nejkrásnější stromeček ve slánské knihovně

Soutěž o nejkrásnější stromeček vznikla v naší Knihovně Václava Štecha Slaný v roce 2014 jako původní projekt. Její podstatou je, že každá přihlášená organizace (pouze ze Slaného a okolí) od nás dostane stromeček se stojanem a musí ho ozdobit na zadané téma, které je každý rok samozřejmě jiné. Už jsme u nás viděli stromečky andělské, ladovské či knižní, ale i stromečky budoucnosti nebo s ozdobami z recyklovaného materiálu. Pro rok 2022 se to byly zasněžené stromečky. Organizacemi, které se pravidelně soutěže účastní, jsou školy, družiny a školky. Několikrát se také zúčastnili slánští senioři.

V prvním roce soutěže (2014) bylo přihlášeno pět organizací. Jejich počet ale každý rok roste a nejnověji jsme ve vstupní chodbě, kterou prochází každý návštěvník naší knihovny, měli celkem dvanáct nazdobených boroviček. Nad některými výtvory musí návštěvník žasnout a ptát se, kam paní učitelky a vychovatelky na své nápady chodí. Některé ozdoby jsou opravdu miniaturní umělecká díla a naše chodba se pravidelně před Vánocemi mění v pohádkový a vánočně voňavý les, který obdivují naši čtenáři i „neknihovní“ návštěvníci. O vítězném stromečku rozhoduje veřejné hlasování a na vítěze samozřejmě čeká odměna. Kromě putovní trofeje – stromečku z dílny uměleckého kováře Jaroslava Proška ze Zbečna, kterou si vítězové po roce předávají – dostávají výherci i cenu, jež jim ve školce nebo škole zůstává. Několik let po sobě to byla společenská hra. V roce 2022 jsme se však rozhodli pro změnu a děti dostaly sladkou odměnu – chaloupku z voňavého perníku.

Chodba knihovny plná ozdobených stromečků

Chodba knihovny plná ozdobených stromečků
Chodba knihovny plná ozdobených stromečků

Celá soutěž by pro nás ovšem byla nerealizovatelná bez našeho hlavního sponzora, což jsou Lesy České republiky, konkrétně Lesní správa Lužná, která nám každý rok velkoryse věnují borovičky ideálního vzrůstu. Tímto velmi děkujeme! Dík patří i nadšení učitelek a vychovatelek, které každoročně s dětmi tvoří, zdobí a po Vánocích zase odstrojují.

Těší nás, že se u nás z našeho momentálního nápadu stala vyhledávaná a oblíbená tradice. Slánská knihovna má tak každý rok krásnou vánoční výzdobu a je pak moc prima pozorovat děti, jak „tahají“ rodiče a prarodiče do knihovny, aby jim ukázaly ten „jejich“ nejkrásnější stromeček a ozdůbku na něm, kterou vlastnoručně vyrobily.

Fotografie pocházejí z archivu Knihovny Václava Štecha Slaný.

Komentáře k článku