Projekt S knížkou do života podporuje i ostravský primátor

Knihovna města Ostravy se mezi prvními v České republice zapojila do projektu S knížkou do života (Bookstart), aby inspirovala ke společnému čtení v rodinách již v době po narození dětí a později podpořila čtenářskou gramotnost. V uplynulých letech bylo do ostravských rodin distribuováno 2 500 motivačních sad, stovky dětí se v ostravských knihovnách účastní nejrůznějších vzdělávacích aktivit. Za nápadem přinést tento projekt do Ostravy stojí ředitelka knihovny Miroslava Sabelová, realizaci projektu podporuje primátor města Tomáš Macura.

Knihovníci se prostřednictvím projektu S knížkou do života snaží prosadit myšlenku, že číst dětem má smysl od narození a že čtení má pozitivní vliv na jejich celkový rozvoj. V rámci projektu jsou distribuovány motivační sady, a to pro dvě věkové kategorie, dětí do tří let a dětí od tří do šesti let. Součástí projektu jsou aktivity knihovny v rámci klubů pro rodiče s dětmi do šesti let. Díky rozličnému programu v rámci společných setkání, do něhož náleží třeba čtenářské, výtvarné i pohybové aktivity pro děti, se knihovna stává přirozenou částí jejich životů. I rodiče zde mohou získat mnoho informací a inspiraci.

Projekt v číslech

V Knihovně města Ostravy už působí 16 klubů, které uspořádají akci minimálně jednou měsíčně. Za rok se těchto akcí ostravských knihovnic a knihovníků zúčastní téměř 3 000 rodičů a dětí. Lze doplnit, že do mezinárodního projektu Bookstart se Knihovna města Ostravy zapojila již v roce 2018, kdy SKIP vyhlásil pilotní ročník s názvem S knížkou do života, a o realizace projektu v Ostravě jsme naše čtenáře informovali již i v článku v č. 2/2020.

„Díky finanční podpoře města jsme získali 4 500 motivačních sad, k rodičům se dostalo již 2 500 sad a další budeme předávat v roce 2022. Sady rodiče dostávají již v porodnicích nebo při vítání občánků. Zájemci o sady však mohou navštívit přímo naše dětská oddělení knihoven a o sadu požádat. Nejčastěji v knihovnách předáváme motivační sady rodinám pro děti od tří do šesti let,“ doplňuje praktické informace Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy.

Co obsahují motivační sady

Motivační sady pro nejmenší (do tří let) mají podobu kufříku a obsahují autorské leporelo Radka Malého, kalendář – metodiku pro rodiče, tipy na knihy, průkaz na registraci dítěte do knihovny i další drobnosti.

Obsah motivační sady (zdroj: Knihovna města Ostravy)
Obsah motivační sady (zdroj: Knihovna města Ostravy)

Pokračující motivační sada ve formě batůžku pro děti od tří do šesti let obsahuje ilustrovanou pohádkovou knihu Ivony Březinové, komiksový metodický sešit, doporučené knížky, ukázkové číslo časopisu atd.

Projektu si cení i primátor Ostravy Tomáš Macura

Právě ostravská knihovna je podepsána svými aktivitami pod mnohými úspěchy projektu. „Čtení dětem od nejútlejšího věku má zásadní smysl pro jejich další život. Pominu-li při čtení nezastupitelné společně strávené chvíle rodičů s dětmi, pak jim právě knížky otvírají nekonečný svět fantazie, poznání, vědění. Ostatně naše knihovna má řadu rozmanitých programů pro malé i velké, projekt S knížkou do života přivede ke knize děti už v útlém věku a učiní jejich život bohatším,“ připomíná primátor města Tomáš Macura. Dárkovou sadu S knížkou do života předal primátor města mamince prvního ostravského miminka letošního roku.

Podrobné informace o realizaci projektu v Knihovně města Ostravy jsou k dispozici na webu knihovny.

Sto let od první zprávy o činnosti ostravské knihovny

K aktuálnímu projektu doplníme i zajímavosti vskutku historické, pocházející z kalendária městského archivu. První zpráva o činnosti veřejné městské knihovny a čítárny v Moravské Ostravě byla publikována 10. ledna 1922. Knihovna byla v provozu od února roku 1921 a sídlila v budově bývalé německé školy v dnešní Purkyňově ulici. Celkový stav knihovního fondu na konci roku 1921 činil 4 621 zařazených svazků. Ke knihovně náležela veřejná čítárna, která v roce 1921 zaznamenala celkem 31 427 čtenářských návštěv. Vedení knihovny zastával městský knihovník Bohuslav Šída.

Srovnáme-li tento historický stav s rokem 2021, můžeme uvést, že knihovní fond v tomto roce tvořilo celkem 570 431 svazků knih. Ve svých 28 pobočkách a ústřední knihovně knihovna zaznamenala 336 620 návštěv. Její motto zní „…za vším hledej knihu“ a vede ji ředitelka Miroslava Sabelová.

Budova veřejné městské knihovny a čítárny v Moravské Ostravě (zdroj: Archiv města Ostravy)
Budova veřejné městské knihovny a čítárny v Moravské Ostravě (zdroj: Archiv města Ostravy)

Komentáře k článku