Knižní prcek neboli projekt S knížkou do života (Bookstart) v Městské knihovně v Milevsku

Knižní prcek je název programu pod hlavičkou projektu S knížkou do života (Bookstart), který funguje v Městské knihovně v Milevsku od roku 2018. Program probíhá každý týden již čtvrtým rokem a knihovna je vždy plná kočárků a dětí. Jak Knižní prcek vznikl a čím to, že zájem o něho stále roste?

Dětští čtenáři v milevské knihovně

Městská knihovna v Milevsku je knihovnou s regionální funkcí, kterou navštěvuje kolem 21 % z 8 500 obyvatel města. Knihovna vždy měla poměrně vysoký počet dětských čtenářů, plné regály knížek a dostatek finančních prostředků na jejich nákup. Slabinou knihovny byl nedostatečný prostor dětského oddělení na setkávání a pobyt menších dětí, chybějící funkční komunita kolem nejmenších dětských čtenářů a problémem byla také bezbariérovost, neboť se knihovna nachází v patře bez výtahu v jedné z nejstarších budov města.

Dětské oddělení se proměnilo

Do projektu Bookstart se milevská knihovna zapojila hned v jeho počátku v roce 2018. Při prvotním plánování celého projektu jsme se rozhodli pokusit se vyřešit také některé z nedostatků dětského oddělení, které nás již dlouho tížily. Prvním krokem byla úprava prostor. Do té jsme se pustili poměrně razantně. Celý prostor dětského oddělení jsme vlastními silami kompletně přestěhovali, přeskupili regály, vytvořili hrací koutek pro nejmenší a malá zákoutí k relaxaci. Spřízněný architekt nám vytvořil dekorace na zeď. Nakoupili jsme montessori hračky, hudební nástroje či přebalovací pult a nočník. V rámci stěhování jsme z důvodu „provzdušnění“ regálů část fondu vyřadili. Celý fond jsme přeskupili do sekcí podle věku dětí a vytvořili jsme nové piktogramy podle témat knih. Podmínku bezbariérovosti jsme vyřešili intenzivnější spoluprací s naší pobočkou, která se nachází přímo ve městě a je bezbariérová včetně příjezdu a parkování až u budovy.

Dětské oddělení před modernizací a po ní
Dětské oddělení před modernizací a po ní

Vznikla komunita rodičů a prarodičů

Poté jsme oslovili radnici a domluvili se na naší přítomnosti na Vítání občánků. Navázali jsme spolupráci s dobrovolnicí Blankou, maminkou malé Zoe, která knihovnu na této akci zastupovala. Tam jménem knihovny darovala rodičům sady projektu S knížkou do života (Boostart) s pozvánkou k návštěvě knihovny. Blanka se také zpočátku chopila programu pravidelných setkávání pro nejmenší.
Tak jsme pomalu začali pracovat na tom, aby se kolem dětského oddělení vytvořila komunita rodičů a prarodičů, kteří své děti povedou již odmala ke čtení. Z předchozích zkušeností s pořádáním příměstského tábora jsme totiž věděli, že základem je, aby děti poznaly a pravidelně navštěvovaly svou knihovnu a cítily se v ní jako doma. Pak už se do ní budou rády vracet a krůček ke čtení je již malinký.

Knižní prcek dnes

Vše se povedlo a náš projekt funguje již čtvrtým rokem. A jaká je dnešní podoba Knižního prcka?

Malí knižní prckové od narození do čtyř let se scházejí každý pátek od deseti hodin v dětském oddělení, první pátek v měsíci v pobočce knihovny a v létě na dekách v městském parku. Chodí tatínkové i babičky, se staršími sourozenci i miminka v šátku či batolata, která z deky vše zaujatě pozorují. Knižní prcek začíná vždy v kroužku čtením pohádky, povídáním či hraním divadélka. Poté se v duchu stejného tématu, jako bylo předchozí čtení, tvoří, cvičí či muzicíruje. Záleží na průvodci. Těch máme nyní pět – dvě vlastní lektorky na podporu čtenářství a tři maminky. Setkávání trvají 60 až 90 minut a většinou končí povídáním maminek, sdílením informací a půjčováním knížek. V průběhu roku proběhne také několik vzdělávacích přednášek pro rodiče na téma výchovy dětí, první pomoci či vzdělávání. V covidové době se setkání konala ve dvou časech z důvodu snížení počtu účastníků jednotlivé akce. V době úplného uzavření knihoven jsme se svolením autorů předčítali dětské knížky pro nejmenší, hráli divadélko a konečné video poté zasílali všem přihlášeným.

Hladová housenka a lektorka Eva
Hladová housenka a lektorka Eva

Nebojme se písku, vody a přírody v knihovně
Nebojme se písku, vody a přírody v knihovně

Ťapík jede k moři a lektorky Hanka a Jitka
Ťapík jede k moři a lektorky Hanka a Jitka

Knižní prcek v parku
Knižní prcek v parku

Závěrem

Knižní prcek je projekt, který pomáhá tvořit komunitu rodičů a prarodičů vedoucích své děti ke čtení. Nabízí příjemný a neutrální prostor pro setkávání a představuje knihovnu a její služby jinak. Ale co je nejdůležitější: vychovává malé milovníky knih, čtení a knihoven. A abychom o ně nepřišli, na Knižního prcka navazuje náš regionální projekt pro školky nazvaný Knihožrouti, který je pojmenován, se svolením spisovatelky Kláry Smolíkové, podle její knížky. O tom ale až někdy příště.

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny Milevsko.

Komentáře k článku