Cyklus webinářů Seznamte se s národními knihovnami

Od podzimu 2020 pořádá Univerzita v Illinois (University of Illinois), konkrétně Slavistická referenční služba (Slavic Reference Service) ve spolupráci se Sekcí národních knihoven IFLA (National Libraries Section) cyklus webinářů Seznamte se s národními knihovnami (Meet the National Libraries). Jeho cílem je přispět k lepšímu zviditelnění těchto knihoven a jejich činnosti, např. zpřístupňování různých nástrojů pro vyhledávání informací, digitálních knihoven, národních bibliografií nebo portálů. Webinářů je možné se účastnit zdarma, je však třeba se předem registrovat.

Do konce roku 2021 proběhly celkem čtyři webináře, s nimiž se můžete seznámit níže.

Kongresová knihovna ve Washingtonu

První webinář proběhl 18. listopadu 2020 a týkal se Kongresové Knihovny (Library of Congress) ve Washingtonu. Bylo na něm možné zjistit, jaké má tato knihovna poslání a strategii, jakými digitálními fondy disponuje a jaké v souvislosti s nimi nabízí služby, ale také např. co vše vyplývá ze skutečnosti, že plní roli knihovny amerického Kongresu. Inspirativní mohou být výstupy z Laboratoří Kongresové knihovny (LC Labs).

Nahrávka z webináře je k dispozici na YouTube:

Národní knihovna Singapuru

Dne 28. ledna 2021 navázal webinář o Národní knihovně Singapuru (National Library of Singapore). Vedle představení fondů a služb knihovny zazněla řada podnětných informací o digitalizaci, výstavách, spolupráci s partnery, podpoře informační gramotnosti či marketingu v digitálním prostředí. Singapurská národní knihovna dokonce realizovala projekt dokumentace covidové doby v Singapuru.

Nahrávku z webináře najdete na YouTube:

Národní knihovna ČR

Dne 22. dubna 2021 se uskutečnil webinář, na kterém Tomáš Foltýn, Adolf Knoll, Zdenko Vozár, Karolína Košťálová, Marie Haškovcová, Petra Vávrová a Lukáš Babka představili Národní knihovnu ČR a především (ale nejen) její digitální služby.

K dispozici je opět i nahrávka:

Můžete se podívat i na prezentaci z webináře a na písemné odpovědi na otázky, na které již při samotném webináři nezbyl čas.

Národní knihovna Polska

Dne 3. prosince 2021 navázal webinář o Národní knihovně Polska (Biblioteka Narodowa), která je jednou z nejstarších národních knihoven v Evropě (pro veřejnost byla otevřena už v roce 1747). Pozornost byla věnována mj. digitální knihovně Polona, systému pro digitální meziknihovní výpůjčky Academica, digitalizačnímu projektu Patrimonium, na kterém Národní knihovna Polska spolupracovala s Jagellonskou knihovnou (Biblioteka Jagiellońska), nebo Národnímu programu pro rozvoj čtenářství 2.0 (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0).

Odkazy na všechny výše zmíněné videozáznamy najdete také v sekci Doporučujeme na youtubovém kanálu SKIP.

Komentáře k článku