Výdejní a návratový box – vítané rozšíření služeb pro klatovské čtenáře

Covid, koronavirus, pandemie, opatření, omezení – to jsou slova, která patří v posledních dvou letech zřejmě k těm nejskloňovanějším. Virus zasáhl do našich životů a ovlivnil vztahy a plány soukromé i pracovní. Pravděpodobně bychom jen stěží našli subjekt, který by nebyl dobou covidovou poznamenán, knihovny nevyjímaje.

Výdejní box i pro knihovnu?

Když byly již podruhé během roku zcela uzavřeny a v naší klatovské knihovně jsme dobu lockdownu nemohli uživatelům zpříjemnit dobrou knihou, zajímavým časopisem, zábavnou společenskou hrou ani hudbou, zrodila se myšlenka na pořízení knihoboxu jako nápaditého řešení, jak ke čtenářům dokumenty dopravit. Návratové boxy na knihy jsou v knihovnách již celkem běžné, ale výdejní zatím žádná knihovna nevlastnila, natož automatizovaný.

Kolega Karel Viták začal tedy pátrat a hledat, zda v České republice existuje firma zabývající se výrobou chytrých výdejních boxů. Podařilo se. Jednání se zástupci firmy 3iD začala probíhat v listopadu 2020. Původní Distriboxy, které tato firma nabízí, byly určeny především pro výdej nákupů a jiných zásilek, ale setkali jsme se s ochotou a zájmem upravit zařízení podle našich požadavků, potřeb a přání.

K výdejnímu boxu jsme pořídili rovněž box návratový od firmy Cosmotron, aby byla služba pro čtenáře kompletní.

Umístění boxů v městské památkové zóně

Zřizovatel knihovny – město Klatovy – byl po počáteční nedůvěře záměru rovněž nakloněn, a tak jsme začali hledat prostor pro umístění boxů, což rozhodně nebyl jednoduchý úkol. Vzhledem k tomu, že nakonec jsou zařízení umístěna v městské památkové zóně na nádvoří jezuitské koleje, musely svá stanoviska vydat i Národní památkový ústav a Městský úřad Klatovy, které nám určily vhodnou barevnost. Následně došlo k úpravě nerovného terénu a zhotovení přívodu elektrické energie a internetu. Díky našemu šikovnému grafikovi máme grafický návrh polepu boxů z vlastní dílny.

Klatovský výdejní a návratový knihobox
Klatovský výdejní a návratový knihobox

Půjčování jsme zahájili 1. listopadu 2021 slavnostním představením boxů veřejnosti za účasti starosty města a obou místostarostů.

Oba boxy jsou se svým historickým okolím dobře sladěné

Oba boxy jsou se svým historickým okolím dobře sladěné
Oba boxy jsou se svým historickým okolím dobře sladěné

Jak vše funguje?

Dokumenty do boxu je možné objednat prostřednictvím čtenářského konta volbou „odložení do boxu“. Čtenáři následně přijde na e-mail nebo sms zprávou společně s PIN nebo QR kódem oznámení o možnosti vyzvednutí objednávky. Při vyzvednutí zadá čtenář na dotykové obrazovce PIN nebo načte QR kód a příslušná schránka se otevře. Pak zbývá už jen knihy vyzvednout, zavřít dvířka a v klidu domova si přečíst požadovanou literaturu. Na softwarovém propojení knihoboxu s knihovním systémem intenzivně pracují programátoři obou platforem a věříme, že v době, kdy vyjde tento článek, bude propojení plně funkční. Za období od 1. listopadu do 31. prosince evidujeme 227 požadavků na odložení do boxu.

Knihovníky box nenahradí

Tato nová služba samozřejmě neslouží jako náhrada za knihovníky a knihovnice. Je jen jejich pomocníkem a rozšiřuje možnosti, jak předat dokumenty čtenářům i mimo stálou provozní dobu. I nadále návštěvníky rádi a s úsměvem přivítáme osobně ve všech odděleních.

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny Klatovy.

Komentáře k článku